Altgrad

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nezávislé království Altgrad
Zaniklé království
Altgrad flag.png
Znak Altgradu
Příslušnost: Nezávislí
Typ: Zaniklý stát
Populace: Lidé (1 200),
Quel'dorei (200),
Trpaslíci (200)
Sídla: Pyrewood (hlavní město),
Ambermill
Hlavní jazyk(y): Obecná řeč, Thalassianština
Architektura: Lidská
Místní zřízení: Absolutní monarchie
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Západní Lordaeron
Současný vládce
Region pod vládou Lordaeronu
Předchozí vládci
Regent arcimág Arugal,
Král Silverlaine
Království zaniklo 619 přidružením k Lordaeronu
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

Altgrad je zaniklé království, které vzniklo odtržením od rozpadajícího se Lordaeronského království. Už od vyhlášení samostatnosti bylo sužováno studenou válkou. Zpět k Lordaeronu bylo přidruženo v roce 619.

Historie

Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Zatímco se Pohroma hnala Hvozdem, nabídl baron Silverlaine ve své pevnosti azyl mnoha poddaným ze svého panství, které bylo přiděleno jeho rodu již před léty králem Terenasem II. Když nebezpečí pominulo, baron se zhlédl v podpoře, kterou mu dávali na jevo jeho poddaní, a rozhodl se udělat, co považoval za nejlepší - odtrhl se od Lordaeronského království, které se hroutilo pod náporem Pohromy v jeho střední části.

Válka

Sousední oblasti právě zvažovali, jak na vyhlášení samostatnosti zareagovat, když do hry vstoupil další člověk - lord Fenris, který byl regentem Lordaeronu v této části země, a kterému se tedy vůbec nezamlouvalo, že si baron odtrhl kus "jeho" království, a rozhodl se odpovědět silou. Kromě regenta byl totiž také vojevůdce a prakticky i jediný poslední velitel armády Lordaeronské aliance, a tak využil svou vojenskou sílu a začal dorážet na uzavřenou celní bránu, kterou Silverlaine vyhlásil hranicí. U brány ovšem narazil na odpor poddaných věrných baronovi, které mezitím stihl naverbovat do armády a vytvořil tak jednotku známou jako Královská garda. Záhy vyšlo najevo, že síly obou armád jsou téměř vyrovnané, a válka se tak stala zákopovou a později studenou.

Mapa Hvozdu, Altgrad se nachází v jižní části

Obě strany sporu se snažily vybudovat větší armádu, aby prorazily na nepřátelské území a zvítězily. Obě strany se ale potýkaly s problémy se zásobováním, takže do otevřeného konfliktu vstupovat nechtěly.

Jednoznačný názor na válku ovšem měly okolní země - Gilneas, Dalaran a Hillsbrad uzavřeli své hranice a v Alteraku není momentálně nikdo schopný převzít vládu. Jak Lordaeron, tak Altgrad tak stáli samostatně a bez obchodní pomoci jsou obě království závislé jen na své vlastní produkci.

Konec války

V dubnu roku 619 lord Fenris nařídil zajmout Ambermill, kam se přeplavil se svým vojskem. Díky úspěšné akci rozvědky se okupace Ambermillu obešla bez jakýchkoliv ztrát na životě. V dobytém městě byl zřízen štáb s místním velením armády.

Po několika spíše záškodnických akcích bylo vedení města Pyrewood převzato rebely a Altgradu tak zůstalo jako jediné území Pevnost Silverlaine. Arcimág Arugal, toho času královský rádce Altgradu, ve snaze o ukončení války dal krále Silverlaina uvrhnout do žaláře, sám převzal iniciativu nad královstvím. Po vyjednávání s Lordaeronem byla Altgradská armáda rozpuštěna a Arugal vydal pevnost do rukou Fenrisovi. Lord Fenris výměnou za to nepožadoval po poraženém Altgradu žádné sankce, jen Arugalovi bylo zakázáno pobývat dále na území Lordaeronu.

Geografie

Altgrad se nachází na západním pobřeží Lordaeronu, v jižní části Lordaeronské provincie Hvozd. Sídlem panovníka je pevnost Silverlaine, nesoucí jeho jméno. V podhradí se nachází opevněné přímořské město Pyrewood, sídlo obchodu a průmyslu. Na východu země se pak nachází město Ambermill, skládající se ze dvou regionů a kast - samotný střed města tvoří radnice a několik budov, a najít zde můžete především mágy, kteří městu vládnou. Centrum je obehnané vysokou zdí, za kterou se zvenčí rozkládá velké pole, několik menších farmiček, stáje a velká pila.

Altgrad je vyjma okolí Pyrewoodu velmi hornatá oblast, vysoké hory plné ogrů se dají najít především na severní části země, zatímco jižní pohoří tvořící přirozenou hradbu mezi Altgradem a Gilneasem je až na divokou zvěř opuštěné. Významné pohoří také odděluje Ambermill od sousedního velkovévodství Hillsbrad a městského státu Dalaran.

Rasy a zvěř

Mezi hlavní obyvatele samozřejmě patří starousedlíci - lidé. Především v Ambermillu pak další početnou skupinu obyvatel tvoří elfové, zatímco v Pyrewoodu zase převládají trpaslíci, kteří se sem sjíždějí ke korbelům do vyhlášené krčmy. Mimo města se pak občas bezmyšlenkovitě toulají nemrtví hledající smysl života po uvolnění z pout Pohromy. Mezi stromy se občas také mihnou trolové, kteří hledají něco k zakousnutí a znepříjemňují tak život osamostatnělým pocestným.

Méně inteligentní rasy se tu nachází především dvě - ogři na severozápadě v horách a murloci na severovýchodě, na pobřeží jezera Lordamere. Na přelomu let 26 a 27 severní část Altgradu mimo těchto dvou ras sužovala také primitvní rasa gnollů, kteří se ale brzy vrátili opět na území Lordaeronu.

Co se zvěře týče, paleta je tu pestrá, ale ne neobvyklá v těchto podmínkách. Mezi stálice patří smečky hladových vlků a medvědi ve stadiu zimního spánku, osamělým pocestným pak kromě trollů znepříjemňují cestu i divočáci, kteří se letos velmi přemnožili a v noci tak hledají potravu i na místech poblíž cest. V menším počtu se pak dá narazit na samotářské worgy, kteří dokáží zatopit i ostříleným lovcům, v noci se dají zase mezi vysokými borovicemi zahlédnout netopýři.

Související články


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =