Ambermill

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Šablona:Lokace tabulka2

Ambermill je převážně zemědělské městečko s vlastním polem, mlýny a pilou, které se nachází na jihovýchodě Hvozdu. S příchodem mágů, kteří uprchli z Dalaranu, byli zemědělci deklasování o třídu níže a vlády nad městem se ujala prefektka právě z řad mágů. Město je součástí Jižního království.


Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Zeměpis

Ambermill leží v údolí jihovýchodního Hvozdu. Severně od něj se nachází údolí vedoucí k pobřeží Lordamerského jezera, směrem na jih vybíhá z Ambermillu cesta průsmykem mezi horami, až do nejjižnější části Hvozdu, kde se napojuje na cestu vedoucí do Hillsbradské vrchoviny. Na východě je pak Ambermill spojen údolím s centrální částí hvozdu, kudy se dá snadno dostat do Pyrewoodu. Na západě se pak tyčí štíty mohutných hor. Díky své geografické poloze je podnebí Ambermillu sušší, neboť mnoho srážek z mraků se zastaví v horách kolem městečka. Nejčastěji přichází déšť údolím od Lordamerského jezera, kde se nad vodní plochou snadno nasbírá dostatek srážek.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Ambermillu se dělí do několika tříd. Tou nejvyšší se po svém příchodu stali mágové z Dalaranu, kteří nestačili projít magickou bariérou, která odděluje město od zbytku světa. Městu v podstatě vládnou a prefektka je také z jejich řad. Druhou vrstvou tvoří několik obchodníků a řemeslníků, kteří ve městě žijí. Třetí, poslední vrstva je tvořena sedláky, zemědělci a dělníky či nádeníky, kteří se starají o pole, mlýn, pilu atd. Před uzavřením hranic s Hillsbradem V současnosti zde žije na čtyři sta mágů, dvě sta dělníků a sedláků a pár desítek řemeslníků a obchodníků všeho druhu.

Historie

V historii byl Ambermill vždy pod určitým vlivem blízkého Dalaranu a čile s ním obchodoval, zejména dodával jídlo. Oplátkou poskytoval Dalaran vojenskou pomoc, avšak do vnitřních záležitostí městečka se nijak nemíchal. Během nájedu Pohromy ve Hvozdu zde byla stálá posádka Kirin Toru a především díky tomu nebyl Ambermill dobyt a zlikvidován. Po uzavření Dalaranu pod neproniknutelnou magickou bariéru se pozůstavší mágové v Dalaranu usídlili a nad městem převzali vládu. Během povstání lidu ve Hvozdu byl Ambermill spolu s Pyrewoodem jedním ze dvou hlavních center, přičemž mágové se přiklonili na stranu barona Silverlaina.

Současný stav

V současnosti je Ambermill převážně zemědělským městem, které spadá pod Jižním království a prefektovala mu donedávna arcimágyně Ysuria. Ta ovšem uprchla i s celým rozpočtem a vláda nad městem tak připadla Radě mágů. Ta byla později králem uznána za správce Ambermillu. Rada však vyjma jediného člena abdikovala a ve městě je tak opět zavedena prefektura. Vojenské síly města byly tvořeny Magickou stráží - malým oddílem, který podléhá přímo radě a královskými gardisty. Nyní město žádné stálé síly nemá. Mimo jiné jsou zde učitelé magie, schopní krejčí, alchymistka a truhlář, který má k dispozici pilu.


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =