Pyrewood

Z Nostalgia
Verze z 13. 2. 2017, 15:28, kterou vytvořil NightShark (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Pyrewood
Neformální hlavní město Lordaeronu
Pyremapa.png
Mapa Pyrewoodu
Příslušnost: Lordaeron flag.png Lordaeron
Typ: Město
Populace: Lidé (500),
Trpaslíci (100),
Quel'dorei (20)
Sídla: {{{Sídla}}}
Hlavní jazyk(y): Obecná řeč
Architektura: {{{Architektura}}}
Místní zřízení: Správcovství
Stráž: Městská stráž, Lordaeronská armáda
Lokalita: Pobřeží jihozápadního Lordaeronu
Současný vládce
Prefekt Altheas
Předchozí vládci
Lordaeron flag.png Fenrisova garda (březen 623 - srpen 623),
Lordaeron flag.png Správkyně Sakme de křoviny (prosinec 622 - březen 623),
Lordaeron flag.png Purkmistr Arnold Black (červen 622 - prosinec 622),
Lordaeron flag.png Správce Darimir Mandiar (květen 622 - červen 622),
Lordaeron flag.png Fenrisova garda (únor 622 - květen 622),
Lordaeron flag.png Purkmistr Minreth Moonleaf (září 621 - únor 622),
Lordaeron flag.png Správce Garland Arald Cavallon (září 620 - září 621),
Lordaeron flag.png Správce Jovián Deepfaith (prosinec 619 - září 620),
Lordaeron flag.png Purkrabí Luna (září 619 - prosinec 619),
Lordaeron flag.png Purkrabí Sfiryx Shadowbang (červenec 619 - září 619),
Lordaeron flag.png Protektor Tia Arasong (květen 619 - červenec 619),
Altgrad flag.png Prefekt Waynelm Lendry (6xx - květen 619)
{{{Poznámky}}}
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPyrewood]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPyrewood]]

}} }}

Pyrewood je nevelké obchodní město na samotném jihu Lordaeronského království. V současnosti platí za neformální hlavní město provincie Hvozd, potažmo celého Lordaeronu.

Historie

Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

Osada na místě dnešního Pyrewoodu patřila k prvním osídlením této části Lordaeronského kontinentu, za což vděčila především dobré dostupnosti vody a také spoustě okolních luk a lesů, které přejí hospodářství.

Později, už za statutu města, docházelo za Druhé války k pravidelným útokům na město ze strany Orkské Hordy, v odpovědi na to bylo město obehnáno vysokou kolovou palisádou, která se dochovala dodnes.

Ve Třetí válce se Pohroma v této části Lordaeronu příliš neangažovala, přesto však tehdejší vládce přilehlých oblastí, baron Silverlaine, nabídl svým poddaným azyl ve své pevnosti nad městem. Brzy po třetí válce ztratil Silverlaine trpělivost se zbytkem Lordaeronu a vyhlásil ze svého panství nezávislé království Altgrad, což způsobilo Válku o Hvozd. Dlužno podotknout, že během doby, kdy byl Pyrewood hlavním městem Altgradu město začalo velmi prosperovat i přes to, že na pobřeží přestaly kotvit obchodnické lodě.

Po dobytí Altgradu Lordaeronem v první polovině sedmého století se do pevnosti nad městem přestěhoval lord Fenris, regent Lordaeronu, díky čemuž si město v podhradí udrželo statut důležitosti.

Po pádu Altgradu

Prvním voleným správcem se v červenci 619 stal gnom Sfiryx Shadowbang, byla opravena městská brána, obnovily se městské trhy. V září byl ale zadržen za zpronevěřování městského rozpočtu. Nové volby vyhrál elf jménem Luna se svým levicovým programem. Zakládá spolek Vlčí hlídku, který slouží jako městská stráž. Spory purkrabího s korunou však vyústily v prosinci 619 k odsunutí Luny na Mrtvé pole (i s Vlčí hlídkou), které pod jeho správou vzkvétalo a bylo přejmenováno na Krásno. Další volby vyhlášeny nebyly, nýbrž do čela města byl korunou dosazen jako správce zemský kancléř Jovián Deepfaith. Poprvé bylo možno domy pronajímat, čímž se zvedl zisk do městské pokladnice. Během této doby je před městem postaven a vysvěcen nový kostel. Staví se i kus kamenné hradby. Na konci Deepfaithovy vlády je obnovena Městská stráž. Po nejasných událostech, kdy správce prohrává politický souboj s Gildorem Inglorionem, za podezřelých okolností umírá v hradním příkopu. Lady Johana z Fenrisu do čela města staví v září 620 Deepfaithova zástupce, Garlanda Aralda z Cavallonu. Za jeho správy jsou přestěhováni například řemeslníci a lazaret je svěřen Vaceri Sin'dath. Zakládají se pyrewoodské noviny pojmenované Lucerna. Správce umírá na turnaji Agónie v září 621. Cavallon tak byl nejdelším lordaeronským správcem města. Ve správě ho nahrazuje purkmistr Minreth Moonleaf. Město je osvětleno novými lampami, začíná přestavba radnice, která se však nestihla dokončit, neboť po nejasných událostech mezi správcem a magistrem Kirin Tor mistr Moonleaf opouští v únoru 622 provincii. Nad městem opět přebírá kontrolu armáda, přesněji Fenrisova garda v čele s Foredem Nilderem. V květnu vojenská správa končí, do čela města je dosazen lordem na přechodnou dobu první rádce Darimir Mandiar. Na polovinu června byly plánovány volby na purkrabího, které díky shodnosti hlasů mezi des. Blackem a A. Seavenem byly dvoukolové. Druhé kolo vyhrál desátník Arnold Black. Rozjely se již delší dobu plánované reformy - stavba zadní brány, založení Přístavní čtvrti, oprava mola. Přibyly však i nové projekty, jako např. stavba suchého doku.

Geografie a obchod

Město má v současnosti jediný vchod, který se nachází ve východní části města a je chráněn mechanickou branou z dřevěných kůlů. Po průchodu branou se nachází obytná čtvrť včetně Církevního domu a po cestě sestupující na hlavní náměstí se nachází také kovárna. Dolní rynk, tedy hlavní náměstí tvoří tvarem písmeno L, ve větší části se nachází radnice a stánky obchodníků, té menší části dominuje nedávno opět opravená kašna a majestátní krčma patřící trpaslické rodině Chmeločuchů. Na náměstí se také nachází dům několika řemeslníků, dají se zde pořídit obvazy a kožené oblečení či obutí. Kousek za hospodou lze najít stáje.

Výše položené je menší, horní náměstíčko (Horní rynek), kde stojí nyní Dům Cechu obchodníků, který za dob Altgradu sloužil prefektovi města. Také se zde dříve nacházela koželužská dílna.

Před městem ještě stojí za zmínku pevnost městské hlídky, (během nájezdu Lordaeronu vypálena, poté ovšem obnovena), a proti ní se rozkládající prostranství, kde se dříve pořádaly městské trhy a boje v aréně, dnes zde stojí nový kostel vysvěcený lady Justýnou.

Městská práva

Lord Fenris během své vlády z hradu Falkenštejn rozšířil městská práva, takže město Pyrewood v současné době disponuje právem várenčným, soudním, hradebním, tržním, branným, přístavním a celním.

Správcovská titulatura

V létech 619 - 622 se na pozici městské správy vystřídalo mnoho jedinců a stejně nemálo titulů, které tito správci zastávali. V zásadě se dělí na volené a nevolené. Volení správci dle místní zvyklosti zastávají úřad purkrabího (jinak se tak označují správci hradů), nevolení, tedy dosazovaní korunou pak nejčastěji zastávají úřady správce, protektora a purkmistra. Za dob purkrabích Shadowbanga a Luny se na správě města participovala i městská rada, jeden konšel byl dosazován korunou a druhým se stal vždy ten, kdo získal ve volbách na purkrabího druhý největší počet hlasů.

Již od doby Zákoníku provincie Hvozd (platný v letech 619 - 620) platí, že správce města je na území svého města kapitánem. Co je ovšem méně známé, správci jsou dosazováni teoreticky stále do tzv. správních oblastí a ta pyrewoodská byla vymezena Královskou kupeckou stezkou a Hraniční bránou. Fakticky se ale jako oblast spravovaná pyrewoodským purkmistrem bere městská zástavba a nejbližší okolí.

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =