Školy magie

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Magii a její možnosti nejčastěji dělíme do tzv. Škol. Pokusím se zde vyjmenovat všechny, ale je myslím předem jasné, že to všechny nebudou, i s jejich dělením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkána
 
 
 
Elementál
 
 
 
Temná
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iluze
 
 
 
Oheň
 
 
 
 
 
 
Země
 
 
 
Nekromancie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmutace
 
 
 
Vítr
 
 
 
 
 
 
Voda
 
 
 
Stín
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teleportace
 
 
 
 
 
 
Vynecháno pro bezpočet dohadů
 
 
 
 
 
 
Nezveřejnitelné
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektily
 
 
 
Utajeno radou mágů
Spojník mezi Arkánou a Temnou
 
 
 
Projektily
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní poznámky

Už je to přeci jen pár-tisíc let co se mágové snaží najít odpověď na otázku: "Co je to magie?" Za tu dobu vznikla spousta teorií a jen málo z nich bylo přijato za pravdivé.

Jeden z rukopisů popisující pět základních a potvrzených teorií sepsal půl-elf jménem Alodi (shodou okolností první strážce Tirisfalu) a jeho písmo je následující.

 1. Magie není energie.
 2. Magie energii netvoří ani neničí.
 3. Magie nic nekontroluje.
 4. Magie není hybnou silou.
 5. Magie nemá skutečnou moc.
 6. Magie je méně než energie. - tenhle bod do rukopisu doplnil Alodiho žák, zjevně aby usnadnil pochopení předchozích bodů.

Další sepsaný Arrexisem zase hovoří o způsobech používání magie a definuje čtyři základní způsoby (nikoliv nejjednodušší).

 1. Základní - Název je poněkud matoucí, jedná se o jeden z nejsložitějších, nejuniverzálnějších a nejúčinějších způsobů.
  Jde o samotnou přestavbu elementů celku. Touto technikou je možné dosáhnout čehokoliv.
 
 2. Proměnlivá - Mluvíme-li o technice proměnlivé magie, mluvíme o druhém nejsložitějším způsobu jejího užití. 
  Opět totiž zasahujeme do samotné podstaty věci. Ne tak zásadně jako při první technice, 
  protože zde nám jde jen o odklon existujících elementů, nikoliv jejich přeměnu.
 
 3. Teleportační - Tuto techniku používá naprostá většina žijících mágů. 
  Jde o způsob, který přemisťuje jednotlivé celky, nikoliv elementy. 
  Je podstatně snazší než úvodní dva způsoby, zejména proto, že není nutné soustředit se na každý element. 
  Současně však mág touto technikou není schopen vytvořit něco co ještě neexistuje.
 
 4. Konstrukční - Způsob konstrukční magie, je druhým nejrozšířenějším způsobem kouzlení. 
  Je tomu tak zejména proto, že umožňuje tvořit zdánlivě z ničeho. Což je samozřejmě nesmysl. 
  K tvorbě se používá částic, které jsou srovnatelné se samotným prouděním magie. 
  Bohužel tak není možné použít magii čistou (právě pro absenci částic v ní).

Výuka

Podle očekávání byl text rukopisu několikrát zpochybněn, ale nikdy se jej nikomu nepovedlo vyvrátit. Naopak se našli mágové kteří jej přinejmenším z části potvrdili a snažili se svém žáky naučit rozumět těmto základům samotné magie. Bohužel, jak je tomu u většiny podobných dochovaných svitků, jejich interpretace je pokaždé jiná a tak se postupem upustilo od téhle do značné míry matoucí výuky. Rukopisy byli nahrazeny zákony, což mělo za obecný následek celkový pokles úrovně mágů, kteří se od tohoto momentu učili zpaměti. Šanci dostat se podstatně dál, než by se dalo coby řadový student akademie, měli jen ti, kteří se dokázali dostat do učení nejlépe hned několika starých mágů.