Ambermill

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Ambermill
Ambermapa.png

Příslušnost: KirinTor flag.png Kirin Tor
Typ: Svobodné město Ambermill
Populace: Sin'dorei,
Quel'dorei (stopové množství),
Lidé,
Nemrtví,
a jeden gnóm
Sídla: {{{Sídla}}}
Hlavní jazyk(y): Thalassianština,
Obecná řeč
Architektura: {{{Architektura}}}
Místní zřízení: {{{Vláda}}}
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Hranice mezi Lordaeronským královstvím a Hillsbradským velkovévodstvím
Současný kancléř
KirinTor flag.png Saetnis Inglorion
Předchozí vládci
KirinTor flag.png Magistr Tyre Shath'amon,
Bezvládí,
Lordaeron flag.png Správce Elizabeth ze Scarmindu,
Lordaeron flag.png Správce Gildor Inglorion,
Lordaeron flag.png Protektor Tia Arasong,
Altgrad flag.png Arcimág Arugal,
Altgrad flag.png Prefekt Minreth Moonleaf,
Altgrad flag.png Prefekt Kataya Turner,
Altgrad flag.png Městská rada,
Altgrad flag.png Prefekt Eina Silversong,
Altgrad flag.png Arcimág Gildor Inglorion,
Altgrad flag.png Prefekt Ysuria
V současné době město prosperuje.
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherAmbermill]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherAmbermill]]

}} }}

Ambermill (Svobodné město Ambermill) je městský stát rozkládající se na hranici mezi Lordaeronským královstvím, sousedním Hillsbradským velkovévodstvím a Dalaranem. Jeho rozloha čítá město Ambermill, přilehlé farmy a veškeré pozemky mezi městem a Lordamerským jezerem. Etnické složení obyvatelstva není příliš barvité, lidé, elfové, anomálie a ve značně omezené míře nemrtví.


Historie

Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Ambermill byl drobná zemědělská vesnička, která sloužila za ubytování dělníkům z okolních polí, to se však změnilo s Třetí válkou a pádem Dalaranu. Mágové, kteří byli na cestě do Dalaranu, aby pomohli ať už s obranou města či obecně s válkou proti Pohromě, se nakonec do města nedostali, protože byl Dalaran uzavřen pod neprostupnou magickou kopuli. Jako své centrum si tito mágové vybrali nejbližší osadu, kterou se stal Ambermill.

Ambermill se stal součástí království Altgrad, ovšem díky mágům neuznávajícím autoritu krále se ve městě prakticky nic nezměnilo. Během dobývání Lordaeronem se Ambermill stal na krátko baštou aliančního vojska, ale po dobytí Pyrewoodu se z Ambermillu stalo opět poklidné městečko mágů.


V polovině roku 619 mágové provedli kompletní přestavbu města, aby vyhovovalo požadavkům vznikající organizace Ambermillského Kruhu a aby se zde mohla začít učit magie.

Poté, co se v roce 620 Kruh přestěhoval na hrad Falkenstein, Ambermill začal prudce upadat a téměř opuštěné město nasycené magií brzy obsadily magické anomálie, zřejmě uniklé z Dalaranu.

V létě roku 622, mágové učinili jeden z posledních kroků při očištění města od magických anomálií a přiměli Lorda Fenrise, aby se vzdal všech svých práv na město Ambermill. Lord nakonec také podepsal glejt, kde město předává pod správu Cechu mágů a do vlastnictví Kirin Tor. Město bylo prohlášeno samostatnou autonomní zemí. Ta podle dohod je členem Lordaeronské aliance.


Městská kronika

K nahlédnutí na radnici Ambermillu. Kroniky byli z velké části zničeny při okupaci magických anomálií, v červnu roku 622 se začala psát nová. Záznamy kroniky původní jsou k nalezení na hradě Falkenstein.


622

14. července
Příchod do města Ambermill.
Zběžné očištění cesty.
15. července
Bylo ohledáno město a stanoven stav.
Stav někdejších kasáren a domu u zadní brány je neuspokojivý, ostatní domy jsou v pořádku.
16. července
Byly určeny účely jednotlivých budov:
První po směru byla určena laboratoří.
Druhá po směru byla určena lázněmi.
Třetí po směru pak dočasným domem mistrů.
Čtvrtá po směru místním obchodem.
Pátá je v plamenech.
Šestá také hoří.
Sedmá je určena jako příbytek noviců.
Smysl radnice se nemění.
Dům v předměstí byl shledán nepodstatným.
Dům jižně nad městem také.
Farma severně od města byla rozmrazena.
17. července
Vydáno nařízení o utajení zdrojů.
18. července
Vydán pokyn ke sběru a výkupu krystalů, drahokamů a polodrahokamů.
22. července
Bylo zjištěno, že hořící dům, je projev anomálie.
23. červenec
Novic Aralar tvrdí, že našel způsob k osvobozování anomálií.
24. července
Skupina noviců se pokouší získat Farmu.
Stodola na farmě se zhroutila po osvobození anomálie.
Dům na farmě byl očištěn.
25. července
Novic Aralar je se zřítil ze střechy hroutícího se domu, chvíli po té, co osvobodil jeho anomálii.
Mágové konstatují, že anomálie drží napadené domy pohromadě.
26. července
Ve městě byl nalezen mág renegát.
Renegát byl prohlášen nežádoucím a odsouzen k popravě.
27. července
Renegát Hastings byl odpraven, mistrem Telerien, hlava naražena na hradby.
Byla vyplacena odměna za hlavu renegáta, jeden prut mithrillu.
V domě na farmě, byl spatřen duch dítěte.
Duch zmizel po popravě renegáta k níž na farmě došlo.
28. července
Duch byl identifikován, jako syn farmáře, jemuž farma náležela před pěti lety, oba zabiti při pádu Dalaranu.
2. srpna
Zahájena oprava domů zhroucených po vypuštění anomálií.
13. srpna
Odstraněny závaly ze sklepení a opraveny nosné prvky.
Dřívější tajná laboratoř se zhroutila definitivně.
16. září
Dokončena oprava hrubé stavby dřívějších kasáren.
17. září
Kámen vytěžený při výkopu sklepení zpracován v kámen stavební.
18. září
Probíhá oprava nenosných prvků nové budovy mistrů.
19. září
Sklepení Ambermillu vyčištěno a opraveno do použitelné podoby.
Dřívější vinárna vystěhována.
Instalovány mříže a knihovny.
20. září
Zlikvidován otevřený požár farmy.
21. září
Hlava renegáta Hastingse byla sejmuta z brány a renegát Hastings dodatečně utopen v Lordamerském jezeře.
22. září
Vydán pokyn ke svolání Synody.
29. září
Synod proběhl právně v pořádku za usnášení schopné účasti.
Synodem byl přijato právo Svobodného města Ambermill.
Synod určil dílčí správce a funkcionáře v patřičných oborech.
Synod rozpustil organizaci dosud známou jako Cech mágů a ukončil její funkce.
Říjen
Dokončení oprav domů.
Dokončení oprav farmy.
1. listopad
Kancléř Shath'amon obvinil slečnu Muno'Tier z porušení judikátu o informacích. Byl jí zabaven klíč a pod dohledem propuštěna.
Kancléř Shath'amon rozšiřuje seznam prvního judikátu o Zorku Šroubovou, Krailu Zerkense, Elariena Riftwalkera a Rolegana Feragana Cloudmera.
Mágové dokončují realizaci první poloviny plánované protiletecké a protimagické obrany.
2. listopad
Jako trest Janu Kováři za nedovolené vkročení za hradby města, bylo přiděleno mladíkovi mytí koberce.
13. listopad
Proveden průzkum Arugalovy práce.
19. listopad
Zatčen narušitel městského opevnění. Nemrtvý narušitel uvězněn.
22. listopad
Vytvořena učebna, laboratoř a doupě pro ukájení potřeb nemrtvých ve městě.
Rozhodnoto o vydání Božky Chmeločukové do spárů rytíře smrti - jednohlasná shoda Magistra Shath'amona, mistra Sulfuriuse, Lady Telerien a felčara Airy.
23. listopad
Kancléř Shath'amon vydává zákaz byrokracie. Teď bude úřadování brnkačka.
Kancléř Shath'amon zbavuje kronikáře práce, tuto pak ustanovuje volnou komukoliv, kdo se přihlásí.
29. listopad
Vydán pokyn, ke svolání synody.
30. listopad
Kancléř Shath'amon na Synodu pověřil vedením města ve své nepřítomnosti preferíty Sulfuriuse a Telerien.
Kancléř Shath'amon opustil město.
Prosinec
Došlo k odvolání Shath'amona a na žádost mágů města také k jeho nahrazení vyslancem Inglorionem.
Město prochází množstvím reforem. Co bylo zakázáno je povoleno a byly ustanoveny nové zákony.

623

Leden
Reorganizace města.
Zahájena výuka.
Novic Lo'thas, přijat do učení instruktor Ingloriona.
Únor
Lord Fenris zaznamenal změnu vedení Ambermillu.
Proběhla audience na hradě Falkensteinu, u lorda Fenrise, bez lorda Fenrise.
Březen
Zahájení stavby Ambermillské zdi.
Duben
Znárodnění dobytku a koně.
Květen
Založen Ambermillský sad.
31. květen
Ambermillské pole před městem nabídnuto Lordaeronu jako zdroj příjmů, správcem se stala církev, jmenovitě Jan Kovář.
Červen
Zvěř v Ambermillské oboře se zdárně množí.
22. červen
Kovář Jan, vykázán z pozemků města Ambermill.
Ambermillské pole nabídnuto gardě.
24. červen
Partie pro záchranu Šarlatové výpravy zahájena.
27. červen
Do města přijata novicka Jelena, na místo správce polností a vinohradu.
28. červen
Zahájení stavby fortny.
Červenec
Ambermillský sad vykazuje první úrodu.
10. červenec
Ambermillská zeď osazena bránami.
13. červenec
Šarlatová partie zdárně ukončena.
14. červenec
Garda po dvou týdnech poslala nového správce na farmu, tím je Katlava Ironwood.
18. červenec
Dokončena stavba Ambermillské zdi.
25. červenec
Bylo požádáno o audienci s gardou Lordaeronu.
27. červenec
Lordaeron žádost o audienci schválil. Byla stanovena na 30. červenec.
28. červenec
Do města přijata Kadaghma Kamelie, současně pověřena výukou Lothase.
2. srpen
Kovář Jan se odhlodlal k omluvě a náhradě škod, přislíbil v Lordaeronu veřejně vyvěsit svou omluvu.
Kadaghma Kamelie předala svůj výzkum k přečtení a následné konzultaci, magistru Inglorionovi.
Kovář Jan prodal městu Ambermill šest prutů mithrillu, za dle slov magistra, směšnou sumu.
Kancléř rozhodl o frontální výuce kineze, čistě z praktických pohnutek.

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =