Aristokracie

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Aristokracie nebo také šlechta je označení pro společenskou vrstvu, která dosáhla udělení (či jej získala dědičně) šlechtického titulu. Patří sem tituly panské, magické a církevní. Příslušníci Hordy mohou také získat společenský titul, který ale obvykle není uznáván mimo samotnou Hordu.

Panské tituly

Král

 • Obvykle získatelný dědičným právem, ve výjimečných případech volbou nebo vytvořením nového státu. Obvykle je vyžadování požehnání králi ze strany církve.
 • Mezi nositele tohoto titulu se v současnosti řadí Genn Greymane, Magni Bronzebeard, Tandred Proudmoore a formálně Arthas Menethil. Král Varian Wrynn je oficiálně titulován, ale v současnosti je zastoupen regentem lordem Bolvarem Fordragonem.
 • Manželky králů získávají titul Královna, jehož známou nositelkou je v současné době pouze Mia Greymane.

Princ

 • Princ může být korunován na krále, nebo se může stát samostatným šlechtickým vládcem.
 • Nositeli tohoto titulu jsou Kael'Thas Sunstrider, Anduin Wrynn, princ Liam a princezna Tess Graymane, princ Arthas a princezna Calia Menethil.

Vyšší panské tituly

 • Kníže (kněžna)
 • Vévoda (vévodkyně)
 • Markýz
 • Hrabě (hraběnka)
 • Vikomt (vikomtesa)
 • Baron (baronesa) (v praxi používáno oslovení Lord (lady))

Nižší panské tituly

 • Sir
 • Zeman


Nižší tituly mohou postavy získat. Buď udělením od panovníka, nebo si ho mohou přinést jako součást životopisu. V takovém případě ale musí být schválen týmem, nebo nebude uznáván současnými šlechtici jako neplatně držený. Držení titulu se do hry systémově nijak neprojevuje, jde jen o součást RP.

Magické tituly

Arcimág

 • Jediný uznávaný magický titul i mimo dané sídlo.
 • Jedná se projev uznání za mimořádné úspěchy v oblasti magie.
 • Držitel se může zabývat libovolným oborem, ale musí projevit nadprůměrné nadání v arkáně a výzkumu kouzel. Arkánovou magii musí zvládat na výborné úrovni a musí prokázat znalost kouzel alespoň pěti dalších magických škol na různých stupních zkušeností. Musí být expertem alespoň na dva obory, z toho nejméně u jednoho z praktické stránky.
 • Arcimág je mimo obvyklé použití jako titulu používán jako označení úrovně v rámci některých magických akademií. Držitelé takového "nepravého titulu" se často snaží o splnění zkoušek co nejdříve a tedy brzy mezinárodně uznávané úrovně dosáhnou. Tyto nepravé tituly jsou udíleny v Kirin Tor (titul Arcimág Kirin Tor) a na Silvermoonské magické univerzitě po získání titulu magistr.
 • V případě, že chce postava používat titul získaný ve své minulosti, musí být schválen týmem, nebo nebude uznáván jako neplatně držený. Držení titulu se do hry systémově nijak neprojevuje, jde jen o součást RP.


Titul arcimág lze získat jen na těchto univerzitách:

* Dostupné pouze v příběhu Poslední krev II.