Hearthglenská Domobrana

Z Nostalgia
(přesměrováno z Domobrana)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherHearthglenská Domobrana]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherHearthglenská Domobrana]]

}} }}


Hearthglenská domobrana
Zaniklý spolek
{{{Znak}}}
Příslušnost: Lordaeron flag.png Hearthglen
Rasy: {{{Rasy}}}
Povolání: {{{Povolání}}}
Hlavní sídlo: Hearthglen, ZMZ
Sídlo (sídla): {{{Sídlo}}}
Vůdce: Kpt. Dragan z Hvozdu
Oblast působení: {{{Oblast}}}
Přesvědčení: {{{Přesvědčení}}}
{{{Poznámky}}}

Domobrana je militaristická organizace vytvořená na obranu Hearthglenu, respektive celých Západních Morových zemí.

Vznik

Po rozpadu Lordaeronu a vyvraždění Řádu Stříbrné ruky začala prudce stoupat kriminalita, především přepadávání na zbývajících obchodních stezkách a rabování opuštěných domů. Nově ustanovená Městská rada se proto rozhodla vytvořit nový vojenský oddíl z přeživších vojáků. Prvním velitelem byl jmenován válečný veterán kapitán Andre Shieldbreaker. Jeho místo převzal na čas paladin sir Nicholas Zverenhoff, který po smrti sira Valrika odešel zpět do Kláštera. Místo velitele Domobrany krátce vykonával nadporučík Kagain Bronzehammer, jehož po jeho zmizení a změny vlády nad městem nahradil kapitán Dragan z Hvozdu.

Současnost

Nostalgia-n-zmz.png Tato sekce zahrnuje obsah, který byl dostupný pouze v Západních Morových zemích a není dále aktuální. Text slouží pouze pro historické účely.

V současné době je Domobrana jedinou uznanou organizací pro dohled nad dodržováním zákonů. Také má soudní moc, nicméně tato pravomoc je omezena v případě odvolání k vyšší soudní složce. V tomto případě je rozhodnutí mimo kompetenci Domobrany. V nedávné době prošla Domobrana reorganizací a byla tak rozdělena na tři frakce, od toho se ale upustilo a tak je Domobrana dělena jen podle samosprávných oblastí. Každá samosprávná oblast má svého místního velitele, kterého jmenuje správce oblasti po dohodě s Zemskou radou.

Hodnosti

Uvnitř Domobrany se užívá standardizovaný Lordaeronský systém hodností, dělící vojáky do čtyř hlavních skupin. Kapitán může podle svého uvážení povýšit člena na méně obvyklou hodnost. Také může delegovat určité své pravomoci na nižší šarže.

 • Kapitán (kpt.)
  • Stará se o organizaci celé Domobrany
  • Má na starosti přijímání nových členů
  • Připravuje taktiky boje
  • Zodpovídá za celou Domobranu
  • Při nástupu do funkce určuje svého nástupce
  • Má povinnost vlastnit kompletní zbroj z plátů, nicméně může k jejímu nákupu využít financí Domobrany
  • Může být odvolán rozhodnutím městské rady.
 • Nadporučík, poručík (npor., por.)
  • Pomáhá kapitánovi s jeho povinnostmi
  • Často vede a zodpovídá za ucelenou jednotku nižších hodností (místní velitelé)
  • Navrhuje kapitánovi povyšování nižších šarží
  • Má povinnost vlastnit zbroj z plátů, zahrnující minimálně hrudní plát, plátové nohavice a přilbici. Možné výjimky pro nebojové jednotky.
 • Seržant (ser.)
  • Zastupuje místního velitele a vykonává jeho rozkazy
 • Desátník (des.)
  • Zodpovídá za vojíny v okruhu jeho povinností
  • Pokud je k tomu zmocněn, zastupuje svého nadřízeného poručíka nebo seržanta
  • Měl by disponovat alespoň kroužkovou zbrojí
 • Vojín (voj.)
  • Zpravidla noví členové Domobrany
  • Slouží nejčastěji jako strážníci ve městech

Někteří příslušnici Domobrany mohou stát mimo hodnosti (tajní členové, radní,..), zpravidla však mají přidělenou pravomoc některé ze stávajících šarží. Členové Zemské rady vystupují v hodnosti nadporučíka Domobrany a mohou postavit jakéhokoliv člena Domobrany mimo službu.


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =