Ekonomika

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Popis ekonomického systému v našem herním prostředí. Vysvětlení některých skutečností a základní nastínění principu funkčnosti ekonomiky.

Nastínění

Ekonomická situace se po skončení války mezi Altgradem a Lordaeronem podstatně zlepšila. Díky zrušení hranic nepředstavují přesuny surovin do nového mocenského sídla, hradu Falkenštejnu, sebemenší potíže, alespoň na hlavních cestách, zejména na Královské cestě. V celém Hvozdu jsou oseta tři pole z celkového počtu šesti. V provozu je jeden důl, v sočasnosti z pola obsazen pavouky, a jeden kamenolom, který je plně v provozu. Dopravu kovů ze severu ke všemu komplikuje divoká zvěř, která si v poslední době troufá stále více.

Dovoz/vývoz

Dovoz do Hvozdu je v současnosti teoreticky možný. Celní brána s Hillsbradem se po skončení války otevřela a obchod je možný oběma směry. Z ostatních směrů zůstávají hranice uzavřeny a jedinou možnou cestou, kterou se do Hvozdu může dostat exportované zboží, je moře. Vzhledem k lodi kotvící u Pyrewoodu je tato možnost otevřenější než kdy dřív.

Místní obchod

Místní obchod postupně roste, avška stále probíhá na úrovni jednotlivých obchodníků, řemeslníků nebo farmářů. Střediskem těchto obchodů jsou trhy pořádané u Pyrewoodu. Postupně začínají nově vznikat cechy, avšak jejich působnost a práva jsou omezena a nestanoveny zákonem.

Zdroje

Kovy a cenné kovy

Běžné kovy jsou drženy na nízkých cenách díky vysoké úrovni těžby, ač po částečném zneprovoznění severního dolu ceny kovů stouply zhruba na dvojnásobek původní ceny. Důl u Ambermillu je především lom na kámen a zásoby kovů jsou minimální, Severní důl je plně prozkoumán a těží se v něm, avšak hlavní část dolu je zabrána pavouky. Hraniční důl je z velké části stále zavalen a na jeho prorážení se pracuje.

Zlatých, stříbrných a měděných mincí, které jsou v oběhu coby platidla, je omezené, ale i přesto nemalé množství. Vzhledem k průběžně rostoucímu bohatství obyvatel Hvozdu v současné době probíhá skoková inflace v téměř všech odvětvích řemesel, obzvláště v kovářství, kde zbraně a zbroje u obchodníků výrazně podražily a to i díky vpádu Syndikátu na Kaer Fenris. Stále platí, že regent Lord Fenris nemůže bez pověření krále Lordaeronu (který je mrtev) razit mince.

Jídlo

Jídlo přestalo být nedostatkovým zbožím a je ho v současnosti dostatek. V severním Hvozdu jsou plně oseta dvě pole, v Zájezeří a ve Stříbropolí, v obou vesnicích jsou rovněž chována zvěř. Ve Stříbropolí se pěstují i luxusnější plodiny, například víno. Pole na bývalé Alistarově usedlosti je stále neoseto. V jižní části Hvozdu je stále oseto pouze jedno pole a to severně od Ambermillu. Pole na horské farmě a východně od Ambermillu jsou stále neoseta.