Garland Arald Cavallon

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Garland Arald Cavallon
Zeman
Erb1x.png
Tituly: Desátník lordaeronské armády, Správce Pyrewoodu
Rasa: Člověk
Povolání: Válečník
Věk: 21.let
Narození: 24.1.600 dle Stormwindského kalendáře, Cavallon - východní Hillsbrad
Úmrtí: 20.9.621
Příslušnost: Lordaeron, Hillsbradské velkovévodství
Lokalita: Hvozd, Falkenštejn, Pyrewood
Vztahy: Arald Cavallon a Evanlin Cavallon (Rodiče)
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Přesvědčení:

Příběh

O Cavallonu, jeho otec...

Garland Arald Cavallon pochází ze šlechtické rodiny zemana Aralda Cavallona, který panoval v přístavní vesnici zvané Cavallon. Otec byl velmi uznávaným šlechticem v Hillsbardu, díky jeho prosperitě a obchodu se surovinami byl taky velmi uznávaný obyvatelstvem. Do doby jeho vlády žilo v Cavallonu a jeho okolí přes 120 obyvatel. Často zdejší vesnici chodili navštěvovat i půlelfové, kteří se dozvěděli o trhu, který se konal vždy jednou za měsíc. Konaly se zde zejména velké obchody s obilím, na kterých zeman nejvíce těžil. Co se týče zastoupení ve šlechtě, byl jeden z mála, který s vévodou Henrym vycházel dobře, při řešení problémů s Pohromou byl mezi prvními, kdo mu nabídl meč.

Učení, první panování, krize Cavallonu

Zeman tak měl jediného syna svého rodu a po smrti matky se svého syna ujal a snažil se ho naučit správnému panování. To Garlanda nebavilo, svého otce neposlouchal, často utíkal do lesa se svými kamarády a byli s ním vždy potíže. Garland jako malý kluk měl vždy velké přání a to stát se velkým panovníkem. Jako 12.letý kluk byl poslán jako páže k baronu Henrymu, kde studoval, učil se boji s mečem. V 17. letech, kdy jeho otec táhl do války s Pohromou padl a mladý Garland tak zdědil veškerý majetek a stal se jeho následníkem. Když usedl za otcův stůl, moci se ujal a snažil se panovat i když nepříliš dobře. Jeho velkou špatnou vlastností byla tvrdohlavost. Jeho rádce Feran mu pomáhal s vládou, i když byl Garland natolik tvrdohlaví, nikdy si nenechal poradit. Lidé v Cavallonu mu tak říkali „Tvrdohlavec“ a tak ho i na konec přezdívali. Garland měl totiž plán, panství vylepšit hradbami, postavit tak menší pevnůstku dřevěných hradeb se sídlem. Ekonomické výpočty pro novostavbu tak ale ve skutečnosti nevycházeli s finančním rozpočtem a tak si Garland půjčil u nejznámějšího kejklíře v Hillsbradu. Po budování novostavby nastal v Cavallonu neskutečný krach. Garland tak, aby splatil půjčku začal zvyšovat daně a lid tak trpěl za jeho čin. To se však nadále ustát nedalo a mnoha obyvatel tak byla nucena opustit svůj rodný domov.

Rozsudek barona Henryho

Hodně lidí si stěžovalo ve městech na jeho čin a způsob jeho vladaření. Zprávy se však dostali až k baronovi, který nechal zavolat pro Garlanda. Když předstoupil před barona, jakoby si začal uvědomovat co způsobil, omlouval se za své jednání s lidem a za vladaření, které přineslo tolik škody. Baron měl však dobré srdce, bral v potaz to že Garland je pro svůj věk mladý na to, aby vládl není však připraven. Jmenoval tedy rádce Ferana (rádce Garlanda), aby se chopil vlády Cavallonu, zatím co zeman bude pryč. Vzpomněl si na jeho otce a jako by doufal a věděl, že se syn zemana napraví. Poslal tedy mladého zemana do Hvozdu, aby se přiučil vladaření od Lorda Fenrise.

Popis, Charakteristika

Charakter, úředničina, koníčky...

Garland postavově vypadá mladší, mnoha lidí si ho často pletla se studentem a typovala ho tak na 15. let. Jako malý studoval a zároveň se učil boji s mečem, který ho nesmírně bavil, otec mu tak nařídil, aby se však učil i úředničině jinak na meč může zapomenout pravil: „úředničina jest základem dobrého pána, chce-li pořádek mí-ti , dobra mu jest dána“. Na svoji mladou postavu mluví velmi šlechetně a urozeně a často se tak chová. Jeho hlavní špatnou vlastností je však tvrdohlavost, nemá rád, když mu někdo z nižších řad ať už pravdivě či nepravdivě radí a rozkazuje. Bohužel toho tedy poznamenalo a začalo ho mrzet to, jak se ke všem choval. Je taky dosti citově založený a to asi po své matce, jeho matka byla hezkou ženou, kterou otec potkal poraněnou při lově v lese, zachránil ji a zamiloval se do ní následně si jí vzal za ženu. Matka se jmenovala Evanlyn. Co se týče Garlanda, jedná ve spravedlnosti , nenávidí lidi jež připravují druhé o život . Garland však zkušenost v boji nemá i tak čeká, že se snad proslaví něčím jiným než tvrdohlavostí a to třeba hrdinstvím. Jeho záliby jsou čtení knih, jízda na koni a často navštěvoval les, kde nebyl obklopen lidmi a sám pro sebe si mohl i zazpívat. Sám ve své místnosti si i občas zahrál i na loutnu, jevil taky neskutečný zájem o hudbu, často si najímal hudebníky do Cavallonu. Je taky dosti zvědavý, cokoliv mu uniklo, musel ihned dohnat.

Vzhled, znaky erbu

Co se týče vzhledu, Garland má dlouhé černé vlasy a fousy mu zatím moc nerostou. Vzhledově je vcelku menší na svou postavu, možná ještě dospívá předpokládaná velikost je okolo 176.cm. Postava je podobná vcelku atletické osobě. Často chodí ve svých šatech, jen ale když je doma, vždy když někam vyrazí je ve své zbroji. Na rukou nosí prsten se znakem erbu jeho panství. Erb nese obraz jelena (jelen vládne nad plodností, nadbytkem a obnovováním). Paroží symbolizuje stromy, rytmus růstu paroží odpovídá rytmu zasévání a sklízení zrna. Žluté pozadí, označení pro barvu obilí, nebo léta období žní a slunce. Miniaturní znak erbu nese většinou i bílého jelena na hnědém pozadí. Vlastní meč svého otce, obouruční meč se znakem jelena s velkýma parohy na jílci.