Hillsbrad

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Hillsbradské velkovévodství
Stromgarde flag.png
Hillsbrad nyní používá stejný symbol jako dřívější Stromgarde
Příslušnost: Nezávislí,
Stromgarde flag.png Stromgarde (dříve),
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance (dříve)
Typ: Stát
Populace: Lidé (12 000),
Trpaslíci (5 000),
Půlelfové,
Quel'dorei
Sídla: Southshore (hlavní město),
Hillsbrad,
Tarren
Hlavní jazyk(y): Obecná řeč
Architektura: Lidská
Místní zřízení: Velkovévodství
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Jižní Lordaeron
Současný vládce
Velkovévoda Henry ze Southshore
Předchozí vládci
Galen Trollbane
Roku 618 odtrženo od království Stromgarde
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

Hillsbrad je lidské velkovévodství nacházející se na samém jihu Lordaeronské části Východních království.

Historie

Druhá válka

Během Druhé války se především ze severní části Hillbradu stalo bojiště, kde se utkávaly armády Aliance a orkské Hordy. Po výhře Aliance bylo na území Hillsbradu umístěno několik internačních táborů, do dnešních dob se zachovaly ruiny dvou z nich - menšího poblíž města Hillsbrad v Západní marce a zřícenina velké pevnosti Durnholde na východě, odkud před Třetí válkou uprchl ork Thrall a začal opět Hordu sjednocovat.

Osamostatnění

Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Hillsbrad po dlouhá léta patřil ke království Stromgardu, ovšem to se během událostí Třetí války rozpadlo, a správce Hillsbradu, velkovévoda Henry požádal tehdy vládnoucího korunního prince Galena Trollbanea, aby uznal samostatnost Hillbradu, protože jinak nastane ekonomický kolaps. Po dlouhém vyjednávání nakonec princ podepsal a stvrdil tak nezávislost nového státu.

Současnost

Mapa současného Hillsbradu

V současné době Hillsbrad poměrně prosperuje a to především díky velmi dobré ekonomice, která pod vedením Henryho ze Southshoru opravdu vzkvétá. Po vyhlášení války mezi Lordaeronem a Altgradem došlo k uzavření celní brány s Altgradem a zastavení obchodu, avšak Hillsbrad přílišnou ztrátu nepocítil.

Geografie a průmysl

Formálně se Hillsbrad člení na tři oblasti, a to oblast centrálního Hillsbradu, který je pod přímou vládou ze Southshore, tzv. Západní markou, která tvořila dříve západní hranici království Lordaeron a dnes se jedná o zemědělskou oblast s úřady umístenými ve městě Hillsbrad. Třetí součást tvoří městský stát Dalaran, který se sice počítal mezi Sedm království Aliance, ale stále se nachází na území patřící Hillsbradu. Za zmínku ještě určitě stojí trpasličí pevnost Dun Garok vtesaná do skály, kde se soustřeďuje velké množství Wildhammerských trpaslíků.

V celém velkovévodství je velmi rozvinuté zemědělství, což umožňují velmi dobré klimatické podmínky. Zbytek potřebných surovin se dá sehnat obchodem po moři, jelikož Southshore disponuje velkým přístavem, čehož využívají obchodníci z celého východního světa.

{{#ifeq:yes|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | none }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherHillsbrad]]

}}

|

{{#ifeq:none|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherHillsbrad]]

}} }}

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =