Hvozd

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Královská provincie Hvozd
Region Lordaeronu
{{{Znak}}}
Příslušnost: Lordaeron flag.png Lordaeron
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance
Typ: Samosprávní provincie
Populace: {{{Populace}}}
Sídla: Pyrewood (hlavní město),
Kaer Fenris,
Ambermill
Hlavní jazyk(y): {{{Jazyk}}}
Architektura: {{{Architektura}}}
Místní zřízení: Podřízená provincie (formálně),
Autokracie
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Západní Lordaeron
Současný provinční správce
Regent lord Fenris z Fenrisu
Předchozí vládci
Johana z Fenrisu, Justýna z Fenrisu, Terenas Menethil II., rod Menethilů
{{{Poznámky}}}
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

Hvozd je jedna z provincií Lordaeronského království. V současnosti zřejmě jediná, která nečelí náporu Pohromy.

Stručně o provincii

Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

Hvozd je v současné době zřejmě jediná provincie Lordaeronu nezasažená Pohromou. Za doby Menethilů byl provinčním správcem lord Fenris, který se také po úpadku království stal neformálním vládcem celé země. Na počátku zimy 619 však upadl do komatu následkem atentátu a byl nahrazen na pozici vládce svou sestrou, Justýnou z Fenrisu.

Hvozd tvoří tři velká města a pět menších vesnic. Jako neformální hlavní město platí Pyrewood, místní centrum obchodu a sídelní město provinčního správce. Vojenská pevnost Kaer Fenris, dřívejší sídlo rodu Fenrisů je nyní v rukou zločinecké organizace Syndikát. Třetím významným městem je Ambermill, sídlo Cechu mágů a útočiště všech Dalaranských čarodějů.

Mezi významné frakce, na které lze ve Hvozdu narazit, patří bezesporu vojsko Lordaeronské aliance, které se zde stará o bezpečnost lidu, zmíněný Cech mágů, který je nyní jediným významným magickým spolkem v Lordaeronu a zbytky řádu Stříbrné ruky a církve. Ostrovní pevnost Kaer Fenris ovládá Syndikát, na severu provincie pak je možné narazit na oddíl Karmínové legie bojující s vojsky nemrtvých. Za zmínku ještě stojí společenství kaldorei a shu'halo, Ochránci lesa.

Historie

Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Lesy Hvozdu byly poklidné až do počátku Třetí války, kdy do nich vtrhla Pohroma nemrtvých a začala plenit. Tehdejší pán jižní části Hvozdu, baron Silverlaine umožnil lidem Pyrewoodu a Ambermillu skrýt se u něj v pevnosti, díky čemuž velká část lidí drancování přežila. Když se nájezdy uklidnily, lidé se vrátili zpět do měst, do toho, co jim po plenění zůstalo. Avšak radostní z toho, že Pohromu na rozdíl od velké části království přežili, dali se lidé do oprav domů i hradeb.

Pán severnější části Hvozdu, královský regent lord Fenris, šel na obranu jinou cestou. Stáhl všechny obyvatele z polí a statků a skrze brannou povinnost z nich postavil pravidelnou armádu, které velel ze své pevnosti Kaer Fenris na Měsíčním ostrově. S tím jak armáda rostla a zemědělců ubývalo ale docházely severu zásoby. Fenris, jakožto královský regent a tedy nadřízený barona Silverlaina zatížil jižní zemědělce vysokou materiální daní a na jihu tak postupně též docházelo jídlo, které si místní zemědělci sami pěstovali.

Altgrad a válečný stav

Informace o samotné válce o Hvozd pak najdete v samostatném článku.

Silverlaine, kterému se to vůbec nezamlouvalo, se vzpříčil vládě královského regenta a s odkazem na rozpad celého Lordaeronu po vraždě krále Terenase vyhlásil vlastní, nezávislé království Altgrad. Jeho poddaní byli šťastní, opět si mohli nechávat téměř celé úrody a obchod v Pyrewoodu začal opět vzkvétat. Lord Fenris ale nehodlal nechat všechnu produkci v cizích rukách a proto vyhlásil Altgradu válku. V odpovědi na válečný stav ve Hvozdu uzavřel i poslední vedlejší stát, tehdejší Západní marka Stromgardská (dnešní velkovévodství Hillsbrad) své hranice a celá ekonomika Hvozdu se zhroutila. Co si místní hospodáři nevypěstovali a co místní řemeslníci nevyrobili, to jednoduše nebylo. Silverlaine pak nechal postavit ještě hranici, která by rozdělovala sever a jih Hvozdu.

Válka o Hvozd se táhla rok a půl, chvíli jako studená válka, chvíli jako otevřený konflikt. Téměř po celou dobu války ale nikdo nevyhrával - Silverlaine si vydržoval svou královskou gardu, která byla tvořená nevelkým počtem profesionálních vojáků, oproti tomu Fenris nabíral každého žoldáka, který se naskytl, ale kvůli nefunkčním statkům neměl jak svou velkou armádu živit.

Na jaře roku 619 však začalo docházet v Altgradu k nejrůznějším vzpourám především ze strany prefektů měst, ale i nejrůznějších ozbrojenců. Fenris toho využil a vojensky zabral Ambermill, druhé největší Altgradské město. Po sérii nevysvětlených událostí se zabráním Pyrewoodu rebely a uvržením Silverlaina do žaláře se k Altgradskému trůnu dostal dřívější první rádce, arcimág Arugal. Ten brzy na to celou vládu předal do rukou Fenrisovi a válka byla ukončena.

Geografie

Ve Hvozdu se nachází celkem tři velká města a pět menších vesniček. Za hlavní město provincie platí Pyrewood, kvůli nejrozšířenějšímu obchodu, do Ambermillu se pak stáhli mágové z poškozeného Dalaranu. Na severu pak na ostrově leží Kaer Fenris, vojenská pevnost a dřívější sídlo lorda Fenrise.

Hvozd má z velké části přirozené hranice, na západě je jí pobřeží Velkého moře, na jihu pak ohromná Graymaneova zeď do Gilneaského království. Uzavřená celní brána ležící na kupecké stezce pak uzavírá cestu do sousedního velkovévodství Hillsbrad na východě, o něco severněji je pak magickou kopulí uzavřen vstup do městského státu Dalaran. Jezero Lordamere tvoří na východním břehu hranici s anarchickým státem Alterak, nejsevernější hranici pak drží v rukou Karmínová legie bojující s vojsky Sylvanas Windrunner.

Mapy


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =