Jazyky

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jazyky ve Warcraftu se dají svým způsobem rozdělit na dvě skupiny. Na skutečné jazyky, kterými postavy v RP hovoří, a pak tzv. ingame parser, což je mechanismus, který "zašifruje" věty, kterým vaše postava nerozumí tak, aby to vypadalo jako daný jazyk.

Ingame parser používá slovník o zhruba padesáti slovech pro každý jazyk ve hře a z něj náhodně vybírá slova podle jejich původní délky (zpravidla od jednoho až po šestnáct znaků). Ingame parser slova vybírá na základě určitého algoritmu, díky čemuž se stejné slovo může ostatním zobrazit většinou stejně, ale není to nutně pravidlo. Například z blizzlike serverů je populární vazba překladu slova "lol" na slovo "kek".

Jazyky ve Warcraftu

Běžné rasy
Jazyk Abeceda Rasa (Rasy)
Obecná řeč Obvyklá abeceda Zástupci téměř všech ras
Jednoduchá obecná řeč Obvyklá abeceda Zástupci téměř všech ras
Trpasličí řeč Trpasličí runy Trpaslíci
Darnassae Darnasské runy Kaldorei
Gnómština Obvyklá abeceda Gnómové
Orkština Obvyklá abeceda, jednoduché runy Orkové, Trollové
Zandali N/A Trollové
Taur-ahe Obrázkové písmo Taurové
Thalassianština Darnasské runy Quel'dorei, Sin'dorei, Nemrtví elfové
Některé další zajímavé jazyky
Eredun Eredické runy Démoni
Jazyk mrtvých Symboly, jednoduché runy Jednotky Pohromy
Nerglish Obrázkové písmo Murloci
Gnollština Obrázkové písmo Gnollové
Sindassi Darnasské runy Sin'dorei

Poznámky:

 • Sindassi je jazyk, který si vytvořili Sin'dorei, aby se mohli domlouvat před příslušníky Aliance. Tento jazyk se vyvíjí především během vyhnanství elfů v Draenoru a proto jím pravděpodobně žádný elf v Lordaeronu nebude mluvit.
 • Orkštinou mluví jazyky Hordy ve hře především kvůli systému! Třeba Sin'dorei by se pravděpodobně nikdy nesnížil k používání primitivního hrdelního orkského jazyka. Jazyk nicméně umět systémově musí, kvůli správné funkčnosti addonů a OOC komunikačních kanálů.
 • Elfové si obvykle do určité míry rozumí navzájem. Thalassianština je devět tisíc let samostatně vyvíjené nářečí Kaldoreiské Darnassae. Ve hře můžete k mezirasovému dorozumívání použít Thalassianštinu.
 • Trollové nepoužívají písmo, veškeré vědomosti si předávají ústně. Pokud potřebují něco zapsat, použijí jednoduché orkské runy.
 • Obecnou řečí rozumí většina inteligentních ras. Ne nutně jí však dokáží všichni mluvit - obvykle je pro "nelordaeronské" rasy jednodušší použít Jednoduchou obecnou řeč.
 • Nemrtví mají od Blizzardu systémové omezení na mluvení Obecnou řečí, pro komunikaci použijte Jednoduchou obecnou.

Nářečí v RP

Každá rasa, která mluví Obecnou, případně jednoduchou Obecnou řečí do ní vnáší určité nářečí či zvyklosti. Většinou se jedná o standardizované RP prvky, ale objevilo se i pár čistě Nostalgických.

 • Trpaslíci
  • Hovorová mluva, často opepřená nějakým zaklením. Často se mluvě dodává moravský nádech, lze okořenit slovíčky z brněnského hantecu, ostatně každý nemusí rozumět trpaslíkovi každé slovo. Ale většina věty by měla být vždy pochopitelná. (Tož z kama sem to pivo valíš, herrgot?)
 • Trollové
  • V Zandali většina trollů mluví plynně, především kněží a šamani, avšak v porovnání s ostatními jazyky je Zandali velice jednoduchý. Proto, pokud už troll mluví v jednoduché obecné řeči (většina trollů tímto jazykem neumí), obvykle v jeho projevu převažuje lámaná čeština s nesprávným či zcela chybějícím skloňováním. Časté je také hovorové zkracování slov a nadbytečné opakování slov. (Tys chyt' rybu, jo jo, dobrá být ryba.) Důležité je připomenout i fakt, že většina trollů nedokáže skládat složitější souvětí, ať už mluví jakýmkoliv jazykem.
 • Quel'dorei a Sin'dorei
  • Pocházejí většinou z aristokratické společnosti, jsou zvyklí mluvit spisovně a používat slova, která nemusí být prostému vesničanovi známá.
 • Gnómové
  • Gnómové obvykle mluví rychle a trhaně, často prokládají věty odbornou terminologií a dbají na přesnost uváděných údajů a termínů.
 • Lidé z Khaz Modanu
  • Lidé bydlící v okolí Menethilského přístavu jsou zvyklí dodržovat téměř vojenskou disciplínu, ostatně přístav byl a je skoro neustále pod nájezdy různých druhů nepřátel. Věty lze okořenit několika ostrými německými slovíčky, ale myslete na ty, kdo německy neumí. (Jawohl, provedu, herr Fenris!)
 • Orkové
  • Orkové si určitě nebudou lámat hlavu nad nějakými složitějšími jazykovými pravidly. Obvykle mluví prostou hovorovou češtinou.