Kategorie:Magie

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Magie v universu Warcraftu se rozděluje v prvním řádu podle kosmické síly, skrze kterou ji ovládáme. V druhém řádu potom podle moci, kterou skrze kosmickou sílu žádáme a ve třetím řádu pak v účelu jakým tuto moc použijeme.

První řád

Jako První řád označujeme kosmické síly. Těch je celkem šest a jsou vůči sobě vyrovnané. Ke každé kosmické síle tak připadá jedna další, která ji vyvažuje.

Řád

Řád je kosmická síla, jejíž největší a nejčastější manifestací jsou projevy Arkánové magie. Je to právě ta kosmická síla, skrze kterou k magii přistupují Mágové. Řád je nestabilní a k jeho kontrole je zapotřebí nesmírné soustředění a preciznost při jeho ovládání. Jejím největším opakem, je Chaos.

Chaos

Chaos, jako kosmická síla se manifestuje projevy Felu. Jeho manifestace doprovází nejčastěji brutální a ničivé následky. Je ze všech sil nejnávykovější. Tuto sílu udržuje v chodu odčerpávání životních sil z živých bytostí.

Smrt

Manifestací smrti je samotná Nekromancie. Spolu se svou protiváhou (životem) vládnou nad vším životem napříč universem. Tato síla, je nevyhnutelná. Probouzí v živých strach a beznaděj. Vede je k rozkladu a do hlubin zapomnění. Říše smrti, která se dotýká našeho světa, nazýváme světem stínů. Světem mrtvých.

Život

Život se demonstruje magií života, přírody. Na rozdíl od smrti, probouzí v živých klid a naději. Tak jako říše smrti, se našeho světa dotýká také říše života, říkáme jí Smaragdový sen.

Temnota

Stín, temnota, někdy také nicota jsou demonstrací této kosmické síly. Je těsně spoutána se Světlem a dlí mimo hranice reality. Bez světla by neexistoval stín. A právě ten se promítá do naší reality, fyzického universa.

Světlo

Světlo, v jehož jméně manifestuje Posvátno, je povinováno existovat spolu s Temnotou mimo hranice reality. Ke své existenci vyžaduje stín. A tak osvětluje naše fyzické universum.

Druhý řád

Pro někoho jsou to pouze elementy. Pro jiného stavební kameny celého světa, vesmíru, universa i toho co je za ním. Podléhají však zákonu dualit. A každý sebou nese kladnou a zápornou vlastnost, aby zůstali v rovnováze, podobně jako kosmické síly.

Element Kladná Záporná
Oheň Vášeň Zuřivost
Země Stabilita Vzdorovitost
Vzduch Mazanost Šílenství
Voda Klid Nerozhodnost
Duch Statečnost Naivita
Rozklad Efektivita Bezohlednost

Třetí řád

Třetí řád je potom tím, co mágové nazývají obory magie. A většina jiných tohle dělení vůbec nepotřebuje, neboť právě jen mágové ke kontrole své moci musí plně chápat její plný dosah a určení. A proto jedině oni vytvářeli po celá staletí obory ucelené v takovém pořádku v jakém se dali později vyučovat a přednášet.

Stránky v kategorii „Magie“

Zobrazuje se 13 stránek z celkového počtu 13 stránek v této kategorii.