Kel'Thuzad

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kel'Thuzad
KT.png
Tituly: {{{Tituly}}}
Rasa: Lich
Povolání: Mág, Nekromancer
Věk: {{{Věk}}}
Narození: {{{Narození}}}
Úmrtí: 617Lordaeron
Příslušnost: Scourge flag.png Pohroma
Lokalita: Naxxramas, Hearthglen, ZMZ
Vztahy: {{{Vztahy}}}
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Přesvědčení:

{{{Poznámky}}}

Kel'Thuzad byl tvůrce Kultu Zatracených a jedním z hlavních agentů Krále lichů odpovědný za rozšiřování nákazy nemrtvých po Lordaeronu. Původně jako lidský mág Kirin Tor, byl Kel'Thuzad zlákán ke službě Králi lichů. Poté, co zanesl mor do Lordaeronu, byl zabit Arthasem. Když se Arthas stal rytířem smrti Ner'zhula, dostal rozkaz oživit Kel'Thuzada jako licha, aby mohl do Azerothu přivolat generála Plamenné legie Archimonda. Po Arthasově odjezdu do Northrendu byla Kel'Thuzadovi dána vláda nad Pohromou v Lordaeronu, které vládne ze své nekropole Naxxramas.

Kariéra

Kel'Thuzad, člen Kirin Tor

Krátce před Druhou válkou byl Kel'Thuzad jedním z členů Rady šesti, nejvyšším orgánem Kirin Tor - vládci Dalaranu. Z celé rady se nejvíce snažil získat přístup do Strážcovy knihovny - pokladnice vědění nashromážděné Medivhem v jeho věži Karazhanu - a ze všech byl také nejvíce rozčilený, když byla Knihovna ztracena. Po smrti Medivha, Kel'Thuzad a ostatní starší čarodějové Kirin Tor zpovídali Medivhova učně Khadgara, aby se dověděli, co se stalo; Kel'Thuzad se zajímal zejména o informacích o záhadném řádu Strážci Tirisfalu, což - jak vysvětlil Antonidasovi, vůdci Kirin Tor - bylo na místě, když šlo o Medivha.

Volání Krále lichů

Mnoho mocných bytostí po celém světě uslyšelo volání Krále lichů. Nejvýznamějším byl arcimág Kel'Thuzad, starší člen rady Kirin Tor, kterého se všichni poněkud obávali kvůli jeho zájmům o zakázaná umění nekromancie. Kvůli snaze poznat ze světa magie a jeho temných divů vše, co půjde, byl velmi frustrovaný, když zjistil, že se mu jeho výzkumy nedaří. Poté, co zaslechl volání z Northrendu, upnul arcimág veškerou svou vůli ke komunikaci se záhadným hlasem. Přesvědčen že Kirin Tor je moc puritánská, aby uznala sílu a moc skrývající se v temných uměních, slíbil si, že se od mocné bytosti nazývané Král lichů naučí vše, co bude moci. Opustiv svou budoucnost i vysoké politické postavení, Kel'Thuzad navždy zanechal věd Kirin Tor a navždy z Dalaranu odešel. Veden hlasem Krále lichů, který mu stále zněl v mysli, prodal celý svůj majetek a uložil své bohatství na bezpečném místě mimo Dalaran. Cestoval mnoho mil sám po souši i po moři, až nakonec dosáhl mrazivých břehů Northrendu. Se záměrem dostat se až ke Králi lichů a nabidnout mu své služby, překonal arcimág válkou zničené a zpustošené království Azjol-Nerub. Tak Kel'Thuzad uviděl na vlastní oči velikost a krutost Ner'zhulovy síly. Začal věřit, že spojení se s tajemným Králem lichů by nebylo jenom bezpečné, ale jistojistě i plodné pro sebe samého.

Po dlouhých měsících cestování chladnými pustinami, konečně Kel'Thuzad dosáhl ledovce Ledové koruny. Směle přistoupil ke vchodu do temné citadely a byl překvapen, když ho mlčenlivý nemrtvý strážce pustil dovnitř, jako kdyby byl očekáván. Kel'Thuzad sestoupil do ledových hlubin a v rozlehlé jeskyni ledu a stínů se sklonil před Ledovým trůnem a nabídl svou duši vládci mrtvých.

Král lichů byl Kel'Thuzadem potěšen. Za jeho věrnost a služby mu slíbil nesmrtelnost a obrovskou moc. Kel'Thuzad, hladový po znalostech temných sil přijal svůj první úkol; vrátit se do země lidí a vytvořit nové náboženství, jehož stoupenci by uctívali Krále lichů jako boha.

K usnadnění tohoto úkolu nechal Ner'zhul arcimágovi jeho smrtelnou lidskou formu. Stárnoucímu, avšak stále charismatickému mágovi byly posíleny schopnosti iluze a přesvědčování, aby snáze dokázal ovlivnit a zlákat k následování masy lidí. Jakmile by získal jejich pozornost, nabídl by jim vidinu nové společnosti - a nového vládce.

Kult zatracených

Kel'Thuzad se ve skrytu vrátil do Lordaeron a během několika let využíval svého bohatství a inteligence k vyhledávání podobně smýšlejících mužů a žen. Toto uskupení, které pojmenoval Kult zatracených slibovalo svým členům sociální rovnost a věčný život výměnou za služby a věrnost Ner'zhulovi. Jak měsíce ubíhaly, Kel'Thuzad nalezl mezi znavenými a přehlíženými lordaeronskými dělníky mnoho oddaných následovníků. K jeho překvapení nebylo převrácení jejich víry od Světla k Ner'zhulovi nijak obtížné. Jak se Kult rozrůstal a rostl i jeho vliv, pracoval jeho tvůrce na tom, aby se činnosti kultu nijak nedostaly k vládnoucím autoritám.

Vzestup padlých

Jelikož se Kel'Thuzadovi podařilo nalézt dostatek přisluhovačů, přistoupil Král lichů k finálním přípravám jeho útoku na lidské země. Naplnil množství přenosných artefaktů morem a přikázal Kel'Thuzadovi aby tyto Morové kotle převezl do Lordaeronu a ukryl je ve vesnicích ovládaných kultem. Kotle, chráněné kultisty, budou rozšiřovat mor, jak budou rosesílat nákazu do vzduchu, čímž ji roznesou nad nic netušící farmy a města severního Lordaeronu.

Plán Krále lichů fungoval do puntíku přesně. Mnoho vesnic na severu Lordaeronu bylo nakaženo téměř okamžitě. Přesně jako v Northrendu, obyvatelé, kteří přišli s morem do styku zanedlouho zemřeli a povstali jako sluhové Krále lichů. Kel'Thuzadovi kultisté se cítili poctěni pokud mohli zemřít a být oživeni jako sluhové svého temného pána. Tak bylo dosaženo jim daného slibu nesmrtelnosti - forma nemrtvého. Jak se mor šířil dál a dál, po severu kráčelo stále více zombií. Kel'Thuzad byl rostoucí armádou Krále lichů potěšen a pojmenoval ji Pohroma — brzy se vydá na pochod proti branám Lordaeronu a jako živelná pohroma vymýtí lidskost z tváře světa.

Válka mrtvých

Kel'Thuzad podle instrukcí Krále lichů sledoval nakažení a přeměnu malého města Brill, kde ho také objevili Arthas a Jaina Proudmoore. I když rychle uprchl, pronásledovali ho až do Andorhalu, kde Arthasovi řekl o Mal'ganisovi ve Stratholmu. Tam ho Arthas ve vzteku srazil k zemi a zabil, avšak těsně než dopadla jeho rána mu Kel'Thuzad řekl, že jeho smrt znamená málo, proti událostem, které se už rozeběhly. Avšak tím to neskončilo.

Poté co Arthas odcestoval na Northrend, kde zabil Mal'Ganise se vrátil zpět do Lordaeronu. Tam zradil svůj lid a stal se skutečným sluhou Krále lichů. Ten mu přikázal znovu oživit svého prvního nekromanta. Když se Arthasovi povedlo získat Kel'Thuzadovy ostatky, padlý arcimág se mu začal zjevovat jako duchovní přízrak. Zjevoval se pouze Arthasovi a řekl mu, že nesmí věřit pánům děsu, přičemž mu vysvětlil, že oni byli věznitelé Krále lichů. Slíbil mu vysvětlení všech Ner'zhulových plánů, jakmile vkročí ve Quel'Thalasu zpět mezi živé.

Kel'Thuzad sledoval Arthase při jeho útocích na domovinu vysokých elfů a pomáhal mu proti obráncům pod vedením Sylvanas Windrunner když ne svou mocí, tak alespoň svými znalostmi a radami. Arthas si nakonec probojoval cestu skrz dvěmi elfskými branami a s velkou silou oblehl Silvermoon. Probojoval se až ke Sluneční studni, kde se mu s pomocí nathrezima Tichondria podařilo znovuzrodit Kel'Thuzada jako hrůzu nahánějícího licha.

Během cesty do Alteraku Kel'Thuzad Arthasovi vysvětlil, že Pohroma je ve skutečnosti předvoj Plamenné legie a jejich první úkol je přivolat do světa smrtelníků nejvyššího démona Archimonda. Po vyzabíjení orků bránících bránu démonů se Kel'Thuzad spojil s vrchním démonem, od kterého se dozvěděl, že k jeho vyvolání bude potřebovat ukrást z Dalaranu Medivhovu knihu.

Po útoku na Dalaran a zabití Antonidase padla kniha do rukou Kel'Thuzada, který tak mohl začít s vyvoláváním. Během rituálu ho Arthas se svými jednotkami ochraňoval jak před útoky Kirin Tor a Dalaranu. Jakmile bylo vše hotovo, Archominde vstoupil skrze portál a mohl začít se svými plány. Nejprve prohlásil Tichondria za nového vládce nad Pohromou, čímž Arthase s Kel'Thuzadem odsunul na pozici obyčejných přisluhovačů. Nicméně Kel'Thuzad, věřící v moc Krále lichů uprostřed chaosu způsobeném ničením Dalaranu zmizel. Měl jiné plány...

Po válce

Kel'Thuzad se znovu objevil, když Legie přešla přes Morové země a následně zůstal v hlavním městě jako jeden z poručíků Krále lichů. Arthas se podle Ner'zhulova příkazu vydal na Kalimdor aby našel lovce démonů Illidana a ve své zemi zanechal Kel'Thuzada a smrtonošku Sylvanas. Tak jako tak oba věděli, že Legie byla dávno poražena, ačkoliv o tom pánové děsu, kteří zůstali v Lordaeronu neměli ani tušení.

Jakmile se Arthas vrátil, vyhnal nathrezimy z města a Kel'Thuzadovi se velmi ulevilo. Když byli generálové Legie pryč, Pohroma se obrátila na lidské vesnice, jejichž obyvatelé utíkali horskými průsmyky ze země. Kel'Thuzada napadlo, že by uprchlíci byli vhodnými oběťmi pro Krále lichů. Avšak jak se probojovávali skrz lidské vojáky, utrpěl Arthas několik silných záchvatů a Kel'Thuzad uvažoval o stažení jejich sil. Tuto myšlanku Arthas zavrhl a tak pokračovali ve svém nelidském úkolu. Arthas následně obdržel vidinu od Ner'zhula, ve které mu Král lichů nařídil, aby se vrátil na Northrend. Kel'Thuzad se okamžitě připravil na cestu, avšak v hlavním městě byli přepadeni pány děsu a oddělili se. Pánové děsu vyslali své síly proti Arthasovi, kterému se ale podařilo uprchnout.

Kel'Thuzad, který si našel vlastní cestu z města, později narazil na Arthase chyceného v léčce Sylvanas a jejích bánší. Chystala se k útoku, když Kel'Thuzad proti ní a jejím sestrám zaútočil svými silami. Se smrtí ostatních bánší byla Sylvanas nucena uprchnout. Kel'Thuzad dopravil Arthase k pobřeží, kde už připravil flotilu na Northrend. Arthase požádal Kel'Thuzada jako svého nejvěrnějšího služebníka a "přítele", aby zůstal v Lordaeronu a postaral se o přetrvání jeho dědictví. Kel'Thuzad přísahal na vše, co zbylo z jeho života, že bude pokračovat v Arthasově úkolu za jakoukoliv cenu. S přicházející bitvou mezi Sylvanas a pány děsu se Kel'Thuzad se svými silami stáhl do ústraní, kde bude moci zosnovat svůj nástup jakožto vládnoucí síla v Morových zemích. Nyní sídlí ve své nekropoli Naxxramas.

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKel'Thuzad]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKel'Thuzad]]

}} }}

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =