Kirin Tor

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kirin Tor
DalaranTabard.jpg
varkoč Kirin Tor
Příslušnost: Dalaran
Lordaeronská aliance (dříve)
Rasy: Lidé, Quel'dorei, Sin'dorei, Gnomové
Povolání: {{{Povolání}}}
Hlavní sídlo: Fialová citadela, Dalaran
Sídlo (sídla): {{{Sídlo}}}
Vůdce: Arcimág Rhonin
Oblast působení: {{{Oblast}}}
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Přesvědčení:

{{{Poznámky}}}

Kirin Tor je největší organizací mágů ve známém světě. Její členové se zabývají vším, co s magií souvisí.

Historie

Mágové v době rozpadu Arathoru pocítili, že pro své magické snažení potřebují klid, jenž jim rušné (a odchodem značné části obyvatelstva) rozbouřené město nemůže nabídnout. Proto se rozhodli cestovat do Alteraku, kde na pobřeží jezera Lordamere spolu s mágy Quel'dorei vybudovali město Dalaran. Vznikla organizace zvaná Kirin Tor, která si dala za cíl analyzovat, katalogizovat a zkoumat cokoli magického, ať již artefakt či kouzlo. Centrem jejich moci se stala Fialová citadela. Nutno ovšem podotknout, že Kirin Tor nebyla jediná organizace působící v Dalaranu a členství v ní nebylo samozřejmostí. Většina obyvatel města patřila do Cechu mágů nebo do Ligy čarodějek.

Během druhé války se mágové Kirin Tor účastnili bojů na straně Lordaeronské aliance a část mágů spolu s Khadgarem prošli portálem při výpravě do Draenoru. Mágové též střeží pevnost u portálu - Nethergarde keep.

Dalším úkolem Kirin Tor bylo ochraňovat Dalaranské oko vytvořené po Druhé válce na opravu Fialové citadely. Avšak to bylo ukradeno pro Ner'Zhula rytířem smrti Terona Gorefienda. Jeho poloha je dnes neznámá.

Během Třetí války k Dalaranu přišla armáda nemrtvých vedená Arthasem Menethilem. Kirin Tor v čele s arcimágem Antonidasem byli na příchod Pohromy připraveni. Vztyčili bariéry zraňující nemrtvé. Arthas však mágy udržující bariéry zabil a to včetně samotného arcimága. Pohroma se dostala k Medivhově knize kouzel, pomocí níž měli stvořit portál, kterým by na svět mohl projít Archimonde. Mágové do města teleportovali armádu, avšak vyvolávání nedokázali přerušit. Archimonde vstoupil na Azeroth... a zničil Dalaran. Kirin Tor se rozprchli do světa.

Po delší době se mágové opět sjednotili u Dalaranu a vyhnali z něj oslabené jednotky Pohromy. Započala velká rekonstrukce pod vedením arcimága Rhonina. Aby mágové nebyli při své práci rušeni, vyčarovali okolo města neprostupnou bariéru.

Část mágů též zůstala v Ambermillu, zásobovacím centru Dalaranu, pod vedením Arcimagyně Keriany.

Organizace

Kirin Tor se dělí na několik úrovní. Na vrcholu stojí tzv. Rada šesti. Jen její představený je znám okolnímu světu, zbylých pět členů je v přísném utajení.

Pod radou šesti jsou arcimágové. Většina arcimágů pracuje na nějakém odvětví tak dlouho, že se za ně stali zodpovědnými.

Nejnižším stupněm (rozumějme nejnižší stupeň plnohodnotných členů) jsou mágové. Většina mágů pracuje pro nějakého arcimága, avšak většina mágů může svobodně vykonávat své úkoly a studie jakýmkoli způsobem, jaký si vyberou.

Novicové a učedníci nejsou plnohodnotnými členy Kirin Tor. V nižší úrovni studia připomíná studium vysokou školu, když učeň podstoupí dále, většina výuky přechází na jeho mistra.

Vstup do Kirin Tor byl pro nadané jedince snadný. Avšak po zradě Kel'Thuzada jsou mágové opatrnější. Ne každý mág v Dalaranu byl členem Kirin Tor, členství bylo nabídnuto pouze těm, co projevili cit pro detail a zároveň nějakým způsobem katalogizovali magii.