Kronika

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
2011 • 618
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2012 • 619
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2013 • 620
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2014 • 621
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2015 • 622
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2016 • 623
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.
2017 • 624
I. II. III. IV.
V. VI. VII. VIII.
IX. X. XI. XII.

II/2011

18. II. 2011

 • 19:00 - Slavnostní spuštění serveru Nostalgia
 • 19:20 - První hráči vstupují na půdu Západních Morových zemí - první herní lokace

III/2011

 • První Hearthglenské volby! Přihlášenými jsou: Taria Bald, Derion Stonesplinter, Apol Fedly, Merin Evrdson a Palian Sunrunner
 • Prvním hráčským zástupcem v radě se stává Derion Stonesplinter.
 • Radním Patrikem je do města povolán inkvizitor Šarlatové krusády s právem vyslýchat občany.
  Opatření proti příliš mnoha hráčům sympatizujícím s Pohromou.
 • Na radnici vtrhl rozzuřený dav naštvaný na Deriona Stonesplintera, že neplní své povinnosti. Dav požaduje nové volby, ty jsou zamítnuty, nicméně je vyhlášen nový zástupce z lidu - Taria Bald.
  Hráči protestovali proti tomu, že Derion od svého zvolení nepřišel do hry.
 • Inkvizitor Malleus Maceras vznáší obvinění proti nově zvolené zástupkyni Tarii. Podle jeho slov se paktuje s Pohromou.
 • Soud, kde je Taria ovšem zproštěna viny. Malleusův požadavek na inkviziční zkoušku, kdy Taria měla jít do davu nemrtvých a prokázat tak, že na ni zaútočí, byl Patrikem zamítnut. Malleus opouští město.
  Taria ve skutečnosti opravdu s Pohromou jeden čas spolupracovala a zkouška by odhalila, že na ní nemrtví opravdu nezaútočí.
 • Hearthglenská krčma doznala masivní rekonstrukce díky hráči jménem Vulcano. Změněné rozvržení stolů a pultu zůstalo v krčmě až do konce první Nostalgie.
 • Poprvé je nasazena Karma. Hráči zatím hodnotit nemohou, neboť nikdo z nich nemá tři karmy požadované k hodnocení.

IV/2011

 • Patch 1.5 přináší unikátní kombinace povolání Lidský lovec, Nemrtvý lovec a Bojovník Krvavých elfů.
 • Byla svolána rada města, na které se rozhodlo o dobytí farmy Thera. Byl vyhlášen zákaz opouštění města a vyhlášena branná povinnost pro všechny bojeschopné občany.
 • Úspěšný útok na Theru. Pomáhala Garda, Kruh a paladinští novici z Kláštera Stříbrné ruky.
 • Mág Pohromy s několika jednotkami útočí na Theru. Zatímco se zde soustřeďuje obrana, Pohroma mezitím potichu oblehla Klášter. Podle zvědů nicméně Klášter uzavřel hlavní vchod a Pohroma se dovnitř nedostala.
 • Paladin Mallen Gahrron žádá o pomoc Šarlatovou krusádu, toho času sídlící na ostrově Caer Darrow, kde obléhá Scholomanci.
 • Nuada Telerien vysává moc z podstavce na Theře a upadá do bezvědomí. Věžní stráž, jednotka Gardy pod velením Luminis Lifebringer si bere na starost obranu Thery a zakazuje se k podstavci přibližovat.

V/2011

 • Thera se připravuje na pěstování obilí. Farmu vede Luminis Lifebringer, vojenské složky v okolí má na starosti nadporučík Kagain.
 • Na Felstone se objevují první Gargoylové.
 • Neúspěšný atentát na radního Patrika. Uzavřeno město a vyhlášeno pátrání po útočnici. Útočnice byla nalezena poručíkem Wagem a navzdory pokusu o útěk za pomoci černé magie zatčena. Téhož dne ve vězení umírá z neobjasněných příčin.
 • Pohřeb trpaslíka Bargola.
  Hráči využívali nevyváženosti toho NPC a tahali na něj nepřátele. Účelem pohřbu bylo upozornit hráče, že i takové akce se dočkají odezvy od GMs.
 • Pohřeb Morgashe, náčelníka Hordy. Dlouhodobé spory mezi Strážci přírody a Hordou vyvrcholily duelem na život a na smrt mezi jejich představiteli.
 • Z iniciativy Luminis Lifebringer se konají na Theře různé soutěže a zábavné akce. Jedním ze soutěžících se stala Pohroma, která vtrhla na zábavu se svými jednotkami.
 • Hearthglenský Kruh se rozhodl prozkoumat sekeru nadporučíka Waga. Ten jí získal z nemrtvého a kolují zvěsti o jejím prokletí. Prokletý Wag útočí na členy Kruhu, kteří jej srazili do bezvědomí. V tu chvíli do věže vtrhla Garda a vidíc čaroděje nad Wagovým nehybným tělem vyhlašuje Kruh za zrádce. Více o tomto sporu tady a tady.
 • Vzpamatovaný Wag nařizuje dva útoky na věž Kruhu, aby získal zpět svou sekeru.
 • Wag je vyloučen z Domobrany a odchází do lesů. Velitelem Domobrany se stává kapitán Kagain.
 • Wag se po několika dnech v doprovodu své partnerky Kassandry a přítele Vojdara vrací do města. Vyzývá arcimága Kruhu, Gildora Ingloriona na souboj cti. Wag je v souboji téměř okamžitě zabit a věž Kruhu se uzavírá před veřejností.
 • Velkolepá bitva o Klášter končí úspěchem. Nicméně přežilo jen několik málo členů Stříbrné ruky. Koná se pohřeb sira Valrika.

VI/2011

 • Revoluce ve městě. Luminis Lifebringer, Dragan z Hvozdu a Taria Bald se svou soukromou armádou vtrhli na radnici a zavraždili radního Patrika Logarsona. Vyhlašují se vládci města, ale slibují vypsání nových voleb. Lucrecia Crescent zachraňuje Annu Logarsonovou při pokusu o sebevraždu.
 • Novými vládci města se po volbách stává trojice Luminis Lifebringer, Taria Bald a Kraila Zerkense. Po vyhlášení voleb se koná pohřeb radního Patrika. Celý průběh revoluce..

VII/2011

 • Radní Luminis je napadena. Jejího léčení se ujímá arcimág Gildor Inglorion ve věži Kruhu.
 • Gerrich je odsouzen za smrt radního Patrika během revoluce.
 • Malá osada byla obsazena Pohromou. Následná bitva skončila remízou a Domobrana se stáhla na Theru.
 • Po mnoha pokusech byla pod vedením Maaneho Velfariena, Harolda Silversmithe a Turduse Holohlava kompletně vyčistěna Pavoučí jeskyně.
 • Kraila Zerkense a Luminis Lifebringer přijímají léčení démonickými krystaly a jejich oči planou zeleně. Kruh mlčí.
 • Pohroma se znenadání přesouvá k věži pod městem a odřezává cestu skrze rokli.
 • Sanye Telerien, Nuada Telerien a Elizabeth Scarmind soudí, že město padne. Berou proto magický krystal z věže a pokouší se otevřít portál pryč z města. Kouzlo se zvrtne a místo portálu se jen sami teleportují i s krystalem. Od té doby je nikdo v Morových zemích neviděl.

VIII/2011

 • Začíná exodus.
Více informací na samostatné stránce.

21. VIII. 2011

 • Konec první Nostalgie

23. VIII. 2011

 • Začátek druhé Nostalgie

IX/2011

 • Hráči se brzy zabydlují jak v Lordaeronu, tak v Altgradu.
 • Bývalá Hearthglenská domobrana se usazuje na opuštěné farmě v Lordaeronu, kterou opevňuje a přejmenovává na statek U Vysloužilců.
 • Mardok Stonebeard je v Lordaeronu odsouzen k trestu smrti za vlastizradu a napadení vojska a diplomata.
 • Kpt. Dragan a Taria Bald se snaží popravě na poslední chvíli zabránit, přičemž dojde k masakru ve vězení v Kaer Fenris. Taria skončila v bezvědomí a Dragan si probodl srdce dýkou. O několik hodin později dochází k řádné popravě lordem Fenrisem, za dohledu Ghanda Stříbrolista ze Stříbrné ruky a diplomatky Sofie.
 • Hagar se snaží obnovit Hordu a útočí na příhraniční důl mezi Lordaeronem a Altgradem. Neúspěšně.
 • Ghand Stříbrolist jako poslední z pasovaných paladinů z Morových zemí začíná obnovovat Řád Stříbrné ruky.

X/2011

 • Krchov byl vyhlazen Aliančním vojskem. Došlo k usmrcení většiny nekromancerů, kteří se zde zabývali prodejem nemrtvých jako pracovní síly. Několik nekromancerů se stihlo ukrýt do krypty a magicky se zabezpečit.
 • Ve Hvozdu se začali objevovat padlí bojovníci z časů minulých. Hranice mezi světy živých mrtvých se ztenčila, až se na některých místech zcela přerušila.
 • Na konci měsíce se bariéra zcela zhroutila a nemrtvý lovec Gwynn se vydal do Hvozdu dokončit svůj lov. Zbloudilá duše elfky Fearn se snažila pomoci, a tak dala Maanemu zakletý meč. Po zničení Gwynna byl meč předán Ochráncům přírody, aby jej navždy zničili. Prokletý meč zůstal v držení Runoka, který byl proti jeho zakletím imunní.

XI/2011

 • Bylo oficiálně vyhlášeno pátrání po zmizelé prefektce Ambermillu, Ysurii. Její místo zatím zaujala Eina Silversong jakožto její zástupkyně.
 • Gnollové se přemnožili v obrovském množství a zcela odřízli hranici mezi Lordaeronem a Altgradem.
 • Ambermill sestavuje svou vlastní domobranu, nazvanou Magická stráž.
 • Vládu nad Ambermillem přebírá neoficiálně Rada mágů, složená z Kaliona Turnera, Minretha Moonleafa, Katayi Silverdawn a Einy Silversong.
 • Král Altgradu, Silverlaine zpětně oficiálně podepisuje vládu Rady mágů a ustanovuje Magickou stráž legální výkonnou mocí. Král vybírá arcimága Arugala jako královského vyslance v Ambermillu.
 • Řád Stříbrné ruky se přesouvá na opuštěnou farmu U Vysloužilců.

XII/2011

 • V Lordaeronu probíhá sčítání lidu. A jak už to tak bývá, následuje výběr daní.
 • Neznámá osoba unesla Minretha Moonleafa kvůli výkupnému v podobě drahokamů.
 • Rada mágů Ambermillu se rozpadá a spolu s tím i magická stráž. Král svěřuje město do rukou Katayi Silverdawn a nabízí pomoc v podobě gardistů.
 • Z věže na Kaer Fenris mizí bez rozloučení Glandrian Profion Blake.
 • Po zmizení Ghanda Stříbrolista je zvolen nový představený Řádu Stříbrné ruky - sir Arthorias Beliond.
 • Vyšetřování Magické stráže označilo za Minrethovy únosce Arnaxe Zaenere a Glandriana Profiona Blakea. Obratem je na ně vypsána odměna na hlavy.
 • V Altgradu je nalezeno nehybné tělo Airis s Glandrianovou dýkou v zádech. Po výpovědích svědků se vypisuje odměna i na Gabriela Teriona Tennetha.

I/2012

 • Anhwah se pokusil Runokovi sebrat prokletý Fearnin meč. Oba taurové zemřeli pádem ze srázu. Prokletý meč poté hodila Shauya do moře.
 • V Pyrewoodu je dvakrát svoláno čarodějné konkláve, kde by se měli mágové Altgradu navzájem poznat a seznámit.
 • Ambermillská prefektka Kataya Silverdawn oznamuje králi, že nestíhá spravovat celé jí svěřené území. Druhým prefektem se proto stává Minreth Moonleaf.
 • Ambermill oslavuje svatbu prefektky Katayi Silverdawn a Kaliona Turnera.
 • Lordaeronem se šíří orkská hrozba. Znovu se sjednocující Horda napadá civilisty i vojáky.
 • V Ambermillu se objevuje odměna na hlavu Fenrisovy dcery Johany.
 • Lord Fenris pořádá armádní zátah na orky na území Altgradu, čímž narušuje diplomatické styky mezi zeměmi.

II/2012

 • Král Silverlaine vyhlašuje reformu o armádě, díky čemuž má k disposici mnohem více členů pravidelné armády.
 • Baronka Evialisnafia je zatčena za pobuřování v Pyrewoodské krčmě. Ve velitelství před městem ale tolik vyvádí, že ji Arugal nechává odvést do vězení v pevnosti Silverlaine.
 • Na severu u západního pobřeží ztroskotala alianční loď převážející orkské otroky. Lord Fenris přijímá trosečníky pod svou ochranu.
 • Alianční armáda úspěšně atakuje vstupní šachtu do hraničního dolu, který se tak stává alianční državou.
 • V Lordaeronu se čas od času začínají ztrácet věci. Vyšetřování ukazuje, že by to mohly být suroviny k rituálu.
 • Druid drápu Itharius Stormclaw úspěšně přijmul novou formu medvěda.
 • Glandrian Profion Blake unáší Krailu Zerkense. Do několika hodin alianční armáda útočí na jeho sídlo poblíž Dalaranu. Tváří v tvář několika desítkám vojáků Glandrian mizí i se slečnou Zerkense jako rukojmí. Kraila ještě téže noci přichází sama zpět do Kaer Fenris.

III/2012

 • Obyvatele Lordaeronu začíná sužovat démon vyvolaný několika démonology.
 • Sir Arthorias Beliond je démonem unesen. Gorpse Lightsword rozpouští řád Stříbrné ruky a se zbytkem svých věrných prchá přes hranice do Altgradu.
 • Arthorias prchá od démona. Řád už se ale nedaří obnovit.
 • V Kaer Fenris jsou veřejně pranýřováni a mučeni trestanci.

IV/2012

 • Poblíž hranice vzniká požár. Průzkum odhaluje neobvykle vysokou aktivitu horských ogrů.
 • Gnolové ze strachu před ohněm prchají k hraničnímu dolu.
 • Qarrisa Ishnu'Kal pořádá pogrom, při kterém jsou gnolové v této části Lordaeronu prakticky vyhlazeni.
 • Alianční armáda vojensky obsazuje Ambermill, který se však den před útokem evakuoval. Ambermill se stává Lordaeronským protektorátem pod vedením protektorky Tii Arasong.
 • Oddíl Lordaeronského vojska podniká nájezdy na Pyrewood. Je vypálena pevnost městské milice před městem a ke krveprolití dochází i v radnici v samotném středu města.
 • Ochránci přírody dostavěli Měsíční studnu. Do jejích vod nalila Kara Ishnu'kal posvěcenou vodu přivezenou z Kalimdoru a spolu s Melissou Moonbringer úspěšně požádala Elune o požehnání.
 • Ve Hvozdu se opět objevuje prokletý meč Srdce lesa, který před několika měsíci způsobil smrt dvěma taurským druidům. Jeho přítomnost vyvolává prokleté obrazy mrtvých zvířat, které ve Hvozdu bezohledně zabíjeli lovci.
 • Lord Fenris povyšuje do šlechtického stavu elfského kováře známého jako Měsíc. Daroval mu sídlo Stříbropolí s přilehlými oblastmi.

V/2012

 • V pevnosti Silverlaine dochází k povstání, během kterého je král svržen a uvržen do žaláře. Vládu nad zbývajícími oblastmi Altgradu přebírá arcimág Arugal.
 • Milán a jeho žoldáci se pod hesly o svobodě chopili vlády nad Pyrewoodem.
 • Obyvatelé Pyrewoodu nesou nelibě přítomnost nových okupantů od té doby, co zaznamenali jejich vloupávání se do civilních domů.
 • Arugal propouští zbývající vojáky Altgradské armády domů. Ti ale málem nebyli ani připuštěni ke svým rodinám díky okupantům.
 • Lord Fenris přebírá od kapitulujícího Arugala město Pyrewood a pevnost Silverlaine. Altgrad je definitivně poražen a Válka o Hvozd končí.
 • Ambermillský Kruh vztyčuje magickou bariéru okolo Ambermillu.
 • Na hradě se koná oslava konce války. U té příležitosti jsou oddáni Cedrius a Johana.
 • Kopule kolem Ambermillu byla stažena a pod ní se objevilo čerstvě rekonstruované město Ambermill s novými hradbami a novým náměstím.

VI/2012

 • Velká bouře se prohnala Hvozdem, kromě několika popadaných stromů byla ale doprovázena i zlověstným vytím.
 • Pyrewood vypisuje volby na nového městského purkrabího.
 • Alianční armáda táhne na ogry u bývalé Lordaeronsko-Altgradské hranice. Ogři druhý den útok vrací a útočí na Pyrewood.
 • Objevují se případy, kdy byli lidé v lese po setmění napadeni vlčími stvořeními.
 • Purkrabím Pyrewoodu se stává Sfiryx Shadowbang. Oficiálně tak končí přímá vojenská nadvláda nad městem.
 • Oslav slunovratu se tentokrát zúčastnili i quel'thalasští elfové.

VII/2012

 • Letní měsíce jsou jako vždy časem práce i lenošení. V Lithixiádě se tentokrát soutěžilo o nejlepší letní nápoj. Porota málem nepřežila.
 • Pyrewoodský purkrabí kromě zavalení občanů vyhláškami nechává postavit novou hlavní městskou bránu.
 • Kaer Fenris se pomalu připravuje na opravu městských hradeb.
 • V Pyrewoodu se objevuje nový učitel šermu.
 • Útoky na obyvatele Hvozdu náhle ustaly.

VIII/2012

 • V Pyrewoodu se po dlouhých měsících znovu začaly konat pravidelné trhy.
 • Hospodu U Chmeločucha čím dál častěji oživují svými vystoupeními různí bardi. Hvozd se tak i přes občasné útoky vlčích stvoření začínává vzpamatovávat z ukončené války.
 • Brzy však přichází další rána. Syndikát, zločinecká organizace z Alteraku, obsazuje poloopuštěnou pevnost Kaer Fenris.
 • Na hradě se koná maškarní bál. Z této akce také pokusně vznikl záznam.
 • Na Falkensteině jsou oddáni Will Burrows a Mira Springrain.
 • Obyvatelé Hvozdu hromadí finance. Inflace se začíná výrazně projevovat, především pak na trhu se zbraněmi.
 • Ambermillský Kruh je rozpuštěn a místo něj se mágové začali sdružovat v Cechu mágů.

IX/2012

 • Byly shrnuty změny zvěře za poslední měsíce a podle toho upraven obsah lesa.
 • Purkrabí Pyrewoodu, Sfiryx Shadowbang, je zadržen za zpronevěřování městského rozpočtu.
 • Nově vyhlášené volby vyhrává se svým levicovým programem elf Luna.
 • Na severu se začalo formovat společenství orků a vystavěli rozlehlý tábor v horách.

X/2012

 • Na Krchově byla zaznamenána podezřelá aktivita.
 • V Lordaeronu se prý pohybuje Arugal, bývalý Altgradský rádce. Údajně stojí za problémy s worgeny.
 • K břehům Pyrewoodu přirazila loď pod standartami Lordaeronu a rodiny Fenrisů. Lady Justýna z Fenrisu našla útočiště u svého bratra na Falkensteinu.
 • K říjnovým dnům neodmyslitelně patří tenčení hranic mezi světy živých a mrtvých. Ani tentokrát tomu nebylo jinak a ve Hvozdu se objevilo spoustu duchů. Objevila se i Liliana ze Silverlainu, jejíž neklidný duch strašil na Falkenštejně po několik dní, než byla zlomena kletba, jež ji držela ve světě živých.

XI/2012

 • Potyčku mezi Vlky a armádou využil trpaslík Bron k zoufalému útoku na Fenrise. Otrávená dýka probodla lordu hrdlo. Jeho stav je vážný, prý upadl do komatu. Ve Hvozdu vypuká anarchie.
 • Lord Fenris se dále z komatu neprobírá. Usnesením Zemského sněmu byla novou vládkyní zvolena lady Justýna z Fenrisu.
 • Díky důležitým indiciím získaným od duchů během Dušiček se podařilo otevřít kryptu na Krchově. Za novu si vzal život elf Dengeamon Sunglory, který zaplatil cenu lidské duše, kterou brána do krypty požadovala. Jeho činu se nikdo z přítomných paladinů nepokoušel zabránit.
 • V kryptě bylo nalezeno několik magických run a poškozený rituální kruh. Mág Glandrian Profion Blake v rychlosti kruh rozmetal na prach, při čemž málem uhořeli čtyři vojáci.
 • V kryptě je později nalezen zběžně nakreslený jiný rituální kruh. V něm jsou ostatky Gildora Ingloriona.
 • Na palubě lodi kotvící u Pyrewoodu jsou oddáni Arthor Lightsword a Aylee Mistwood.

XII/2012

 • V Ambermillu probíhá čarodějné konkláve. Cech mágů zvažuje další kroky po smrti cechmistra a přijímá nové mistry.
 • Kostel v severohvozdských lesích se dočkal obnovy mší.
 • Velení armády přebírá Mallen Gahrron, pod jehož taktovkou se řady vojska rychle rozrůstají.
 • Na Falkensteinu se koná slavnost nadcházejících Svátků všeho Světla.
 • Těsně před koncem roku jsou unešeni tři vojáci Lordaeronu Syndikátem na Kaer Fenris, Einar, Anthea a Aries, a je za ně požadováno výkupné, dvacet pytlů obilí. Během výměny je prohlédnuta léčka Syndikátu a během poslední výměny za údajného vojáka je poslána várka dynamitu. Z celého výkupnéhou zbydou Syndikátu dva pytle.

I/2013

 • Hned ze začátku nového roku je veden útok Lordaeronské armády, žoldáků a některých Kaldorei na Alterackou farmu, kde se Syndikátu údajně připravoval konvoj se zásobami pro Kaer Fenris. Farma je vypálena a zásoby zničeny, některé ukradeny. Během chaotického návratu do Hvozdu hrdinnou smrtí umírá Kyrias Heavyshield.[1]
 • Během výzkumů krypty na Krchově se podařilo dvěma členům Cechu mágů otevřít portál na neznámé místo. Mallen Gahrron však poničením vybavení krypty ztížil těmto mágům návrat do Hvozdu. Po dvou dnech se podařilo spojení obnovit. Portál vede do krypty pod neznámým městem, které je okupováno Pohromou.
 • Před Pyrewoodem byl postaven nový kostel sv. Světla. Dělníky nezastavilo ani husté sněžení.
 • Karmínová legie se znenadání přesunula přes půlku Hvozdu a zabrala Krchov i s portálem vedoucím do města nemrtvých. Cech mágů od té doby pohřešuje mistra ohnivé magie, který prováděl výzkumy na druhé straně portálu. Uvolněného tábora na hranici s Tirisfalem se ihned chytila vojska Sylvanas, která tábor obsadila osvobozenými smrtonoškami.[2]

II/2013

 • Justýna z Fenrisu vysvětila kostel před Pyrewoodem.[3]
 • Lordaeronská armáda úspěšně vyčistila roklinu pod Zájezeřím od podivných zmutovaných květin.
 • Cech mágů se přesunul do nového sídla na Falkensteině. Ambermill zeje prázdnotou, jen v tajné podzemní laboratoři zůstává Glandrian se svými přívrženci.
 • Magické anomálie vzaly Ambermill útokem. Město vzplálo, někteří obyvatelé uhořeli nebo naopak byli anomáliemi zmraženi.[4]
 • Justýna z Fenrisu zmizela. Velitel armády, Mallen Gahrron, pohotově zareagoval, chopil se vlády nad provincií a ihned začal činit - rozvrátil Cech mágů a propustil vězněné zločince.

III/2013

 • Ogři sestoupili z hor a znovu zabrali oblast dřívější hraniční brány.
 • Posádka Zlatotoče pod vedením Aylee Lightsword a nemrtvého Wazleberga se pokusila vyplout podél pobřeží za tmy a v silné bouři. Plachetnice ztroskotala nedaleko tábora Ochránců lesa.
 • Ekonomika Hvozdu se po posledních politických krocích začíná hroutit. Obyvatelé nemají co jíst a armádu není z čeho platit.[5]
 • Regent Mallen Gahrron vyzval Lunu z Krásna k omluvě za to, že veřejným slovem odsoudil jeho kroky na postu velitele provincie. Luna tak odmítl učinit, pročež byl regentem zavražděn.

IV/2013

 • I přes prvotní náznaky větších rebelií po vraždě elfa z Krásna se situace brzy uklidňuje. Vlci začínají naopak s regentem spolupracovat.
 • Byl ustanoven nový zemský sněm. Své místo v něm nyní mají také zástupci námořníků, církve a také městského lidu.
 • Ekonomika Hvozdu je na pokraji naprostého krachu. Poslední jídlo se rozdává na příděl a obchod upadá a stagnuje.

V/2013

 • Přes pokračující a prohlubující se ekonomickou krizi začíná opět Pyrewoodem vládnout ruch. Do krčmy se vrátili bardi a Hvozdu vdechli nový život.
 • Karmínová legie vysílá posla Lordaeronu s nabídkou spolupráce. Nepřijetí nabídky by vyústilo v nepokoje i v této rovině. Přesto se regent Gahrron rozhoduje se svými muži posla zavraždit.
 • Johana z Fenrisu ihned sesazuje regenta z jeho pozice a obviňuje jej z vlastizrady. Jen díky svým stoupencům se Mallenovi daří uniknout a prchá z hradu.[6]
 • Vládkyně Hvozdu se chopila aktivní vlády a narovnává vztahy s Legií. Ustupuje jejich požadavkům a přijímá nabídku na spojenectví. Během pár dní je v blízkosti Pyrewoodu vystavěn vojenský štáb Legie.[7]
 • Po Hvozdu začínají podle spojeneckých úmluv patrolovat první jednotky legionářů. Rebelové pod vedením bývalého regenta čekají ve stínu nočního lesa a přepadávají osamělé příslušníky Legie i armády.
 • Stavba Pyrewoodského kostela je dokončena a bylo sneseno i stavební lešení.
 • Rebelové pod vedením Gahrrona se prohlásili pravým Lordaeronem. Následující den je ohlášeno válečné tažení spojeneckých sil Lordaeronu a Legie proti těmto rebelům. Ti okamžitě od bývalého regenta utíkají a doprošují se zpět vládkyni Johaně. Ta jim vyhovuje a beztrestně se i do nejvyšších postů královského vojska dostávají notoricky známí zrádci a zločinci.[8]
 • Oddílu vojáků pod vedením Ariese Diadora se podařilo najít ukrývajícího se zrádce Mallena Gahrrona. Svolán je velkolepý soud, ve kterém zasedá kromě vedení provincie také vrchní inkvizitor Malleus Maceras. Poté, co vládkyně zamítla trest smrti hlasovali Maceras a kancléř Deepfaith pro vyhnání Gahrrona z provincie. Avšak díky nenadálé podpoře samotného Diadora a také známého Gahrronova přisluhovače, Williama Burrowse byl Mallen Gahrron za všechny své činy propuštěn na svobodu. Byla mu vrácena i zbraň a zbroj.[9]
 • I po propuštění vlastizrádce zůstávají na hradě drobní výtržníci, kterým byl udělen mnohem delší žalář.

VI/2013

 • Znenadání se ve Hvozdu objevuje Gildor Inglorion, který byl považován za mrtvého. Znovu se chopil vlády nad Cechem mágů, který se dosud nevzpamatoval z důsledků nařízení Gahrronovy vlády. Soudíc, že na současném stavu cechu není co zachraňovat, Inglorion s okamžitou platností všechny členy vylučuje a dělá nový nábor podle vlastních kritérií.
 • V Krásnu došlo k významné potyčce mezi Vlčí hlídkou a vojáky paní z Fenrisu. Údajně potyčku vyvolali sami vojáci, jisté je, že jedno ze stavení na farmě lehlo popelem.
 • Na Falkensteině se koná turnaj o šampiona armády. Cenou pro vítěze bylo splnění přání lady Johanou Fenris. Turnaj však zcela ovládli příslušníci Vlčí hlídky a vítězkou se stala Aylee Mistwood-Lightsword. Jejím přáním bylo pasování jejího muže, Arthora Lightsworda, do stavu rytířského, a tak se také stalo.

VII/2013

 • V severní části Hvozdu se objevují podivné anomálie, či snad mráčky. V případě kontaktu s nimi dotyčný trpí halucinacemi, a jeho duše je trhaná na kousky. Z neznámého důvodu začali Pyrewoodští těmto anomáliím říkat "mlha".
 • Magické anomálie v okolí Ambermillu se dále rozšiřují. Velkovévodství Hillsbrad přikročilo k uzavření hraniční brány a nedlouho poté byla anomáliemi obsazena i tato oblast. Zdá se však, že tato skutečnost nikoho z obyvatel zdejších lesů vůbec nevyvádí z míry ani nezajímá.
 • Stříbropolský sad lehl popelem. Ze zatím nepotvrzených příčin vzplál sad v severní části Stříbropolské vesnice. Vlivem větru a neaktivity přihlížejících se požár brzy rozšířil do tábora Hordy v horách, kde zásadně poškodil věž, která se následně zřítila na stříbropolský hostinec. Spekuluje se o žhářství, vesnice byla každopádně ponechána svému osudu...

VIII/2013

 • Byli přijati první členové do Pyrewoodské Městské stráže.
 • Díky druidu Ithariovi se podařilo zažehnat alespoň část požáru Stříbropolské farmy.
 • Do Hvozdu zavítal bohatý kupec ze zámoří a nabídl drahé látky i zbraně.
 • Kvůli absenci surovin byla nucena zavřít Pyrewoodská kovárna.
 • Pyrewoodští se konečně pustili do opravy lodí s vidinou, že budou moci odplout z chaosem zmítaného Hvozdu...
 • ...aby lodě po jejich zprovoznění uloupila Karmínová legie a odplula s nimi sama.
 • Zavřená kovárna byla od města Pyrewoodu zakoupena trpaslíkem Morisem, jenž v ní rozjel podnikání. Svůj nový podnik pojmenoval "Firma Moris k.n.t." a brzy na to koupil do svého vlastnictví i Horskou farmu. Díky Morisově činnosti opět začala výrazněji proudit ekonomika.
 • Na Zemském sněmu ze dne 28. srpna roku 620 lady Johana oznámila zrušení Zemského sněmu, současného zákoníku a Královské kanceláře, načež uchopila do rukou absolutní vládu do doby, než podepíše nový zákoník.
 • Záhy po skončení sněmu je v hradním příkopu nalezen těžce raněný zemský kancléř a správce Pyrewoodu, Jovián Deepfaith, který pro nedostatek lékařské pomoci umírá.

IX/2013

 • Na Krásnu proběhl další turnaj Agónie, šampionem se tentokrát stal Nikolas Lenigiro.
 • Horská farma pomalu vzkvétá pod správou nemrtvé Mary. Je to v současnosti jediná farma Hvozdu.
 • U Hraničního dolu vznikla nová opevněná pila. Zdá se, že království tak bude mít adekvátní náhradu za zrušenou pilu u kostela...
 • Cech mágů se zdá být k hrozbě anomálií poněkud apatický. Ty se mezitím dále rozšiřují a olizují kupeckou stezku u hranice s Hillsbradem i směrem k Pyrewoodu.
 • Horda se rozhodla stanout v první linii obrany Hvozdu před armádou Opuštěných. Co je to ale za obranu, když výměnou za to nesmí vstoupit alianční noha na půdu celé severní části provincie...
 • Horda obsazuje sever provincie a prohlašuje jej za své území, což se nelíbí provinční správě, tou dobou vedenou Christofem Dungalionem. Slabý Lordaeron fakticky Hordu potvrzuje za vládce severní části provincie.
 • Trpaslík Moris Pivovypil ekonomicky ovládá provincii. Dle některých zdrojů je mnohonásobně bohatší než koruna.
 • Pyrewood dává dohromady velké zbraně - objevila se nová balista i dělo.

X/2013

 • V Pyrewoodu je pohřben správce města, Jovián Deepfaith. Ve funkci správce jej nahrazuje jeho učedník, Garland Arald z Cavallonu.
 • Christof Dungalion se ujal vlády namísto nezvěstné regentky Johany. Vzhledem k tomu, že regentura je institut propůjčený pouze rodu Fenrisů, gardisté mu odmítli poslušnost.
 • Byl svolán zemský sněm, na němž se rozdělila správa provincie mezi Ianose Vorathiela, Garlanda z Cavallonu, Christofa Dungaliona a Arthora Lightsworda.

XI/2013

 • Na Falkensteině byl objeven tajný vchod do hradní krypty. Nacházel se v... královské latríně v komnatách Fenrisů.
 • Armáda spolu se spřízněnými cechy a spolky podnikla výpravu do krypty. Jindy pateticky sebestředným mágům dokonce ani nevadil nepříliš důstojný vchod, jen aby o něco náhodou nepřišli.
 • V kryptě na armádu čekal pohled hodný noční můry, zejména těch, kdo přežili Morové země. Podzemí totiž nabídlo záplavy nemrtvých i oblaka zrádného moru...
 • Výprava oslabená předchozími nepřáteli se zastavila až před místností pokrytou zeleným slizem. Slizem, který neváhal útočit. Kdy a zda vůbec bude výprava pokračovat, to je jen ve hvězdách nad Hvozdem.
 • Na Dušičky, jak už to tak bývá, mohli obyvatelé potkat nejednoho padlého jako ducha. Objevili se duchové Runoka, Joviána, Mardoka i Syndikátů.

XII/2013

 • Prosinec byl ve Hvozdu velmi neobvyklým obdobím ticha a míru. Na chvíli všechny boje utichly a obyvatelům tak na chvíli zůstal ničím nerušený pohled na les pomalu zapadající čistým sněhem.
 • Vorathiel a Inglorion se rozhodli znovu zamíchat s celou hierarchií Cechu mágů. Studentské skupiny, se slávou zavedené, tak byly po krátké době znovu zrušeny a znovu se zavedly poměry mistra a jeho učně.
 • Poklidní slunovrat ovšem brzy zkazila děsivá zpráva - pečlivě budovaná pevnost u hraničního dolu, nyní i s pilou, byla napadena Arugalovým vojskem worgenů. Byl to zářný příklad toho, jak moc je lordaeronská armáda zdecimovaná a prakticky bez morálky - pevnost byla střežená jen pár vojíny a podobný počet mužů se dostavil i na nařízený vojenský nástup před lady.
 • Jedinou útěchou pro Hvozd tak měl být zimní ples na hradě. Nakonec i ten však skončil takříkajíc fiaskem, když se většina sedláků z podhradí přišla jen najíst za královské peníze a pak se potichu vytratili do noci.

I/2014

 • Lady Johana vládne za podpory svých věrných rádců, sira Arthora Lightsworda a gardisty Foreda Nildera.
 • Koncem měsíce je uspořádána další výprava do Falkensteinských katakomb. Výprava potkává doktora Falkenßteina, který stál za zmutovanými květinami, slizem na pobřeží a dalšími šílenostmi. Po jeho zabití výprava osvobozuje živého lorda Fenrise a získává pozůstatky po jeho sestře, lady Justýně.

II/2014

 • Lord Fenris se znovu ujal vlády. Začal náborem do armády a bojovou připravenost otestoval při znovuzískání Hraničního dolu, tou dobou drženou Arugalovými spojenci. Za pomoci druidů důl obsadil. Arugal prý zrovna houbařil a bitvy se tak nezúčastnil.
 • Moris Pivovypil, mezitím připravený o majetky a jazyk za zradu, poté omilostněn, si přisvojuje Severní důl, který tou dobou spravoval a vyhlašuje Mórisii, jejíž králem se stává.

III/2014

 • Garda vyhlašuje konkurz na správce Horské farmy a Hraničního dolu.

IV/2014

 • Za přísného utajení se vojsko pod záminkou cvičení přesouvá na území samozvané Mórisie. Dochází k jednání mezi lordem Fenrisem a trpaslíkem Morisem. Moris tvrdé Fenrisovy podmínky nakonec přijímá -- aby byl záhy při zpáteční cestě k dolu přepaden a po boji zabit. Lordaeron naopak přišel o dobrého důstojníka Samuela Bergadsona.
 • Poručík Samuel Bergadson je pohřben u Pyrewoodského kostela.

V/2014

 • Spolek koželuhů byl přemístěn z velké budovy u pekárny, do které se nastěhovali felčaři. Správcem domu felčarů se stává elfka Vaceri Sin'dath.
 • Lordaeronská armáda útočí na ogry na jihu provincie a poráží je. Kromě anomálií tak na jihu nezůstává žádná hrozba.

VI/2014

 • Celý Cech mágů s velkou pompou táhne na anomálie. Během několika chvil je celý cech těžce raněn a nebýt šamana Morgoshe, tak zřejmě i zcela zničen.

VII/2014

 • V Pyrewoodu káže kněz Sylvain Melestaire. Se svým radikálním postojem k magii se dostává do konfliktu s mágy a popouzí proti nim lid. V Pyrewoodu je zakázáno užívání magie. Poté je zákaz zmírněn jen na zakázání magie, která se dá přirovnat ke zbrani v ruce.

VIII/2014

 • Rozvášněný dav podepisuje petici pro větší kontrolu magie. Lord petici ignoruje. Arcimág Gildor Inglorion pozastavuje veškeré působení cechu.
 • Kněz Sylvain Melestaire je zavražděn Belialem, který je za to okamžitě popálen -- členem Cechu mágů.
 • Nemrtví posouvají své pozice. Lordaeron reaguje brannou povinností a protiútokem, jehož účinek je však z dlouhodobého hlediska spekulativní.
 • Sídla na severu se opevňují. Krásno je obehnáno palisádou a na místě vypáleného Zájezeří vzniká další tábor.

IX/2014

 • Starý spolek Ochránců lesa znovu ožívá. Po dlouhé době jsou znovu učeni noví druidi.
 • Vychází první vydání Pyrewoodských novin - Lucerny, které se staly po celé provincii velmi čtené.
 • Nathanael Bellkin zakládá Řád rytířů světla.
 • Byl zakázán lov na severu a pro zásobování provincie založena speciální lovecká skupina.
 • V souboji na turnaji Agónie zemřel správce města Pyrewoodu a jeden z předních představitelů provincie, zeman Garland Arald Cavallon. S ním také fakticky končí činnost Královské kanceláře. Ve správě města jej nahrazuje purkmistr Minreth Moonleaf

X/2014

XI/2014

 • Jest deklarovaná První direktiva magická, upravující a ujasňující pozici Cechu mágů a jeho pravomoci. Mimojiné je jí založena Stráž cechu mágů, částečně navazující na Magickou stráž z dob Altgradu.
 • V Pyrewoodu purkmistr osvětluje cestu k bráně, opravuje prostory radnice a za dotace Královské kanceláře (ve výši pěti stříbrných, což byla cena inkoustu a pergamenu na všechna potřebná povolení k udělení dotace) se na náměstí buduje malá rekreační zóna.
 • Zikmund Fox se svými žoldáky začíná aktivity na Měsíčních ostrovech, které se týkají především zde zabydlené skupiny otrokářů. To se však nelíbí jak Syndikátu, tak ani samotným otrokářům. Situace graduje a žaláře Syndikátu se postupně naplnili otrokáři z ostrova, Failon Truestealth, Zikmund Fox a Nathanael a Gradiel Bellkinovi. Poslední čtyři jmenovaní se nakonec za nejasných okolností z vězení dostali. Zikmund Fox, který svým zájmem o ostrovy celou situaci způsobil, byl prohlášen za zrádce a není nikde k nalezení, není jisté, zda vůbec žije.
 • Na sklonku měsíce v souboji s Galendorem Rudým umírá sir Arthor Lightsword, velitel Lordaeronské armády a Vlčí hlídky.

XII/2014

 • Je vedena zádušní mše za padlého sira Arthora Lightsworda. Následuje pohřeb na pobřeží, kde je tělo zesnulého položeno na vor a ten následně zapálen lordem Fenrisem osobně.
 • Z rozhodnutí Gardy Lordaeronská armáda postupně opouští Sever.
 • Vojska Opuštěných obsazují opuštěné Stříbropolí. Materiál na stavbu opevnění čerpají především z opuštěných stanovišť Lordaeronu.
 • Na Horské farmě se objevuje mor. Zásluhou Strážců přírody je hrozba nákazy zažehnána.
 • Nechráněný Severní důl obsazuje Syndikát, který si také staví tábor na břehu Lordamerského jezera, nedaleko ruin Zájezeří.
 • Krásno je pozvolna rozkrádáno Opuštěnými a Syndikátem.
 • Gardista Jaris Altas vede lordaeronské na výpravu k Severnímu dolu. Syndikátská posádka byla slabá a byla tak pobita během chvíle. Následně lordaeronští zničili vchod do dolu. Mezitím se však setmělo a lordaeronští se domů musí dostat pomocí loděk Strážců přírody. Po cestě na pobřeží dopadla před vojsko hlava Nathanaela Bellkina.
 • Mezitím co Lordaeron vedl trestnou výpravu na sever, vypravili se Arugalovi worgeni na výpravu do Hraničního dolu, který obsadili. Lordaeron je tak opět bez přístupu k surovinám.
 • Dva dny po útoku lord Fenris uspořádal na Falkensteině zimní bál a po dlouhé době tak využil jídelní sál. Ačkoliv se hosté dobře bavili, během hostiny byl zabit neodbytný Apol Fedly. Na základě šesti zápisů na vězeňské nástěnce mu in memoriam byla udělena cena nejčastějšího návštěvníka hradního žaláře.

I/2015

 • Na magické konkláve konané 21.1.622 v magickém souboji umírá arcimág Gildor Inglorion, cechmistr Cechu mágů, a mistr Ianos Vorathiel. Vorathielovo tělo záhy ztrácí veškerý tvar a rozpadá se. Ingloriona se Cech snaží oživit.
 • Novým cechmistrem Cechu mágů se stává Belethor Sulfurius.
 • Za velmi nejasných okolností páchá Cedrick, pisálek pyrewoodského plátku Lucerna, sebevraždu skokem z padacího mostu hradu. Podezřelým je vojín Kano, avšak po krátkém vyšetřování je nakonec propuštěn do služby.
 • O den později je vojín Kano popraven. Z rychlé popravy se však záhy stává několikahodinové fiasko končící brutální smrtí Kana a zatčením vojína Dagora, který se nelidské popravě pokusil zabránit.
 • Na sklonku měsíce do provincie doráží magistr Tyre Shath'amon z Kirin Tor.

II/2015

 • V rámci Lordaeronské armády se zakládá tzv. Jestřábí kumpanie zaměřená na záškodnický boj na severu. Jejím velitelem je des. Arnold Black.
 • Přímo uvnitř armády je odhalen a dopaden zvěd Syndikátu.
 • Mistr Minreth Moonleaf z Kirin Tor je donucen magistrem Shath'amonem opustit provincii, odchází tak poslední starší mistr Cechu mágů. Město po rezignaci purkmistra Moonleafa neoficiálně řídí velitel Městské stráže, Aravyre Seaven.

III/2015

 • Nad Pyrewoodem je obnovena vojenská správa. Město pod svoji kontrolu přebírá Fenrisova garda.
 • Pod velením lorda Fenrise útočí Lordaeronská armáda s Cechem mágů (a několika dalšími odvážlivci) na Hraniční důl, tou dobou kontrolovaný Arugalovými worgeny. Útok je úspěšný, pokračuje útokem na "líheň", jak vojsko nazývá Arugalův tábor v horách nad dolem. Po několika peripetiích je Arugal donucen prchnout a většina worgenů je pobita. Počet raněných je vysoký. Tábor obsazuje malý oddíl lordaeronských vojáků.

IV/2015

 • Po několika nejasných událostech se do vedení Cechu mágů dostává magistr Tyre Shath'Amon, který nahradil Belethora Sulfuriuse.
 • Do Hvozdu přichází malá delegace Stříbrného úsvitu, organizace bojující v Morových zemích proti Pohromě.

V/2015

 • 3.5.622 se odehrál 1. církevní koncil provinční církve. Církev si volí svého Představeného Církve provincie Hvozd. Stává se jím sir Vallemar Lorain z rodu Anselin.
 • Lordaeronská armáda se vydává na lov worgenů do hor nad Falkensteinem. Z lovců se však záhy stává kořist, když padla tma a oddíl se dostal do míst naproti falkensteinské hradbě, ze kterých se zvláště v takové tmě nedalo dostat. Naštěstí pomohli zase mágové, kteří postupně členy výpravy telekinezí dopravili na hradbu.
 • Pod Pyrewoodem je ohrazen elfími hraničáři kus lesa a za souhlasu vrhnosti tak vzniká první hvozdecká obora, kde je pod přísnými tresty zakázáno lovit zvěř.
 • Vlčí hlídka se opětovně snaží postavit na nohy. Nyní ji vede Failon Truestealth.
 • Odehrávají se pravidelné výcviky noviců Stříbrného úsvitu vedené paladinem Teodorem Kindheartem.
 • Do vedení města Pyrewood je dočasně dosazen první rádce Darimir Mandiar. Snaží se najít někoho, koho by osud města zajímal. V součinnosti s des. Blackem je obnoven ve městě zákaz nošení zbraní.
 • Lord Fenris jmenuje cechmistrem Cechu obchodníků starého známého Zikmunda Foxe. Pod palcem má kromě cechu i Hraniční důl a přilehlou pilu.
 • První rádce vyhlašuje volby na post pyrewoodského purkrabího, které se mají odehrát v polovině června.

VI/2015

 • Během předávání diplomatické korespondence napadl Dagor Wallstand velitele Syndikátu, který však přežil a Dagor byl nucen ustoupit. V odpověď ve večerních hodinách obsazuje Syndikát severní kostel a hrozí válkou, pokud nedostane Dagorovu hlavu. Vše se však urovnalo a dočasně bylo se Syndikátem uzavřeno příměří.
 • Syndikát opustil Severní důl, ve kterém se díky zadnímu vchodu stále těžilo, a nechal ho zavalit.
 • Po ostré výměně názorů dochází k čestnému souboji mezi Dagorem Wallstandem a Darimirem Mandiarem, v němž Wallstand světlužel umírá.
 • Konají se volby na pyrewoodského purkrabího. První kolo končí nerozhodně mezi Aravyrem Seavenem a Arnoldem Blackem. Druhé kolo s přehledem vyhrává des. Arnold Black. Seaven tak získává funkci prvního konšela. Na tu nicméně brzy rezignuje a prvním konšelem se stává Failon Truestealth, toho času velitel Vlčí hlídky.
 • Po Pyrewoodu byl nemrtvími roznesen mor. Provincie reaguje několikerými zákazy vstupu nemrtvých, které postupně nabývají na razanci i rozsahu.
 • Syndikát se přesunuje k nedávno armádou opuštěné a zavalené Líhni, kostel i tábor jižně pod ním nechává být. Probíhají jednání mezi lordem Fenrisem a místním velitelem Syndikátu o možném míru a materiální i vojenské pomoci Syndikátu Lordaeronu.
 • Na Severu moc Sylvanas dosáhla Krásna. Její vlajky vlají na většině území severu.
 • Lehl popelem kostel na severu.
 • V Pyrewoodu proběhl soud nad radikálním knězem Damiánem, který byl obviněn z pobuřování a napadení příslušníků Armády Lordaeronu. Byl mu vyměřen trest čtyř dní žaláře, veřejných prací po dva měsíce a povinné konzultace s vybraným knězem ohledně jeho až heretických názorů.
 • Staví se zadní brána Pyrewoodu vedoucí ke troskám mola. Zakládá se Přístavní čtvrť. První dům si zde vybudoval místní rybář.

VII/2015

 • Pyrewoodské postihl záchvat stavebního maniactví. Je postaveno nové molo, další dům v Přístavní čtvrti, kus nábřeží a dokonce i suchý dok!
 • Díky lordově nátuře ztroskotala jednání mezi ním a Syndikátem. V odpověď Syndikát ukončil příměří a začal přepadávat lordaeronské severně od Hraniční brány.
 • Cech mágů od Lorda Fenrise získává Ambermill do vlastnictví a správy Kirin Tor.
 • Ambermill byl prohlášen svobodným městem a autonomním celkem nezávislým na hvozdu.
 • Cech mágů opouští věž Falkensteina a odchází do Svobodného města Ambermillu.

VIII/2015

 • Začínají opravy Ambermillu.

IX/2015

X/2015

 • V Ambermillu se dokončily opravy farmy a domů.
 • Kancléř Shath'amon, tj. nejvyšší představitel Svobodného města Ambermill, obvinil slečnu Muno'Tier z porušení judikátu o informacích. Byl jí zabaven klíč a pod dohledem propuštěna.
 • Poslední den měsíce se objevil ve Hvozdu mrazivý wyrm Pohromy, a to ve sklepení hostince, aby unesl Božku Chmeločuchovou. Díky správnému úsudku Kraily Zerkense byla Božka vypátrána ve společnosti rytíře smrti na Krchově. Božku se získat nepodařilo.

XI/2015

 • Nemrtví jsou opět tady! Pronikli na Horskou farmu, kterou spálili na uhel kromě stodoly, kterou se podařilo uhasit. Toho využil Syndikát a provedl nájezd na Hraniční důl, avšak nepodařilo se mu jej dobýt, jen zapálit pár stanů a pobít pár dělníků.
 • Záhy poté někdo zapálil i samotnou stodolu.
 • Do Pyrewoodské zátoky připlula alianční loď, kterou záhy poté poškodil prolétající mrazivý wyrm Pohromy. Po jednání s purkrabím loď přirazila k molu, aby záhy málem odplula zase pryč díky diplomatickému umu purkrabího Arna Blacka. Naštěstí se diplomatické rozepře podařilo zažehnat, mj. díky aliančním listinám, které loď vezla.
 • Pohroma prolomila obranu Horské farmy, zamořila farmu parazitickými samorosty a vypálila ji. Stejně tak učinil rytíř smrti i na ambermillském poli. Zemědělství v provincii tak značně upadá.
 • Neznámý pytlák zabil poslední zvěř v oboře. Zvěřena jihu provincie je fakticky vyhubena.
 • Božka Chmeločuchová byla nakonec ambermillskými mágy i na protesty Lordaeronu Pohromě vydána, druhý den útoky Pohromy ustaly.
 • Ogrové (a nějací lidé) vzali útokem Zájezeří, toho času poslední syndikátskou državu na severu. Vzhledem k tomu, že Zájezeří Syndikát již delší dobu neměl v úmyslu bránit, tak byly ztráty na životech minimální a většina mužstva se stáhla připravenými loděmi pryč. Ve večerních hodinách byl zčásti podpálen tábor na pobřeží u Zájezeří, aby jej nepřátelé Syndikátu nemohli využít.
 • Ještě ten večer obsadili Syndikáti molo naproti Měsíčním ostrovům a přilehlé ostrovy a začali zde budovat tábor.
 • Pyrewoodští se rozhodli zahájit stavbu nové lodi, pročež byli usmrceni krabové na pobřeží, neboť jinde se stavět nedalo.
 • Na sklonku měsíce dorazil do Hvozdu po dlouhých dobách posel na gryfovi. Byl jím Minreth Moonleaf. Předal poselství Lordaeronu i Ambermillu a na druhý den odletěl.
 • V Ambermillu byl svolán synod. Záhy poté kancléř opouští město a vydává se navštívit koncilium Kirin Tor. Město se nachází ve správě preferítů Sulfuriuse a Telerien.

XII/2015

 • Na začátku měsíce Armáda lady Sylvanas obsazuje Krásno (Mrtvé pole).
 • Purkmistr pyrewoodský, Arnold Black, byl lordem povýšen mezi gardisty, pročež po něm převzala funkci purkmistra Sakme de Lesní plody.
 • Gardista Black byl jedné noci přistižen, jak zcela střízliv roznáší domů na mol opilé městské pohlaváry, včetně purkrabí Sakme de Lesní plody, velitelky městské hlídky a cechmistra cechu obchodníků. Toto období bylo později nazýváno historiky jako "Velká Arnova zimní střízlivost".
 • Nemožné se stalo skutečným, lord Fenris dopsal nový zákoník!
 • V souvislosti s novým zákoníkem vydává pyrewoodská radnice vskutku neobvyklou vyhlášku[1] o deportační službě koček, která tak navazuje na vyhlášky dřívějšího alergického purkmistra.
 • V neděli 13. prosince podnikla Armáda lady Sylvanas útok směrem na jih přes provizorní most. Oddíl se záhy stočil na Krchov, kde zlikvidoval tamější Pohromu a začal katapultem vrhat morové sudy na tábor kaldorei pod ním. Lordaeronští mezitím podnikli na tento oddíl protiútok a zcela jej zničili, moru se nebojíce. Druhý oddíl nemrtvých mezitím postupoval po pobřeží, došel do tábora kaldorei a dokonal zkázu. V souboji s nejvyšším popravčím žel zahynul Terr'Alar Moonclaw, starší Ochránců lesa. Z tábora se zachránili dva kaldorei, jeden ork a jeden trol. Lordaeronští se mezitím rozhýbali k protiútoku, ale nemrtví stihli provizorní most na sever vedoucí přes propast zničit. Lordaeron tak hodil přes propast nemrtvé hlídce alespoň dáreček - tekutý oheň.


I/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

II/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

III/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

IV/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

V/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

VI/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

VII/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

VIII/2016

(Hledá se autor, či svědci událostí)

Reference