Krvaví elfové

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:style

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=style" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKrvaví elfové]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:style

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=style" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKrvaví elfové]]

}} }}

Sin'dorei
Krvaví elfové
BloodElfCrest.jpg
Znak Sin'dorei
Příslušnost: Quel'Thalas,
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance,
Nezávislý
Dostupná povolání: Bojovník, Černokněžník, Darebák, Lovec, Mág
Hlavní město: Silvermoon
Další sídla: Ambermill
Primární jazyk: Thalassianština, Obecná řeč
Další jazyk(y): Darnassae
Typ vlády: Absolutní monarchie
Průměrná výška: 155-185 cm (muž)
145-175 cm (žena)
Délka života: 350-400
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Nejčastější přesvědčení:

Současný vládce Kael'thas Sunstrider
Regent Lor'themar Theron Předchozí vládci Anasterian Sunstrider

Krvaví elfové, nebo také sin'dorei, byli původně Vysokými elfy, kteří po tisíce let obývali království Quel'Thalas. Po pádu Silvermoonu byla elfí rasa téměř vyhlazena a Quel'dorei se ocitli na pokraji vyhynutí. Většina přeživších elfů se spojila pod vedením prince Kael`Thase a nazvali se "Krvavými elfy", jako věčná připomínka prolité krve padlých.


Fyzický popis

Elfové bývají o něco vyšší než lidé, jsou spíše štíhlejších a atletičtějších postav. Rysy tváře bývají ostré, ale symetrické. Podle lidských měřítek jsou elfové velmi pohlední, nicméně jaksi zženštilí - přiliš dbají o svůj dokonalý zevnějšek. Elfové mívají spíše světlou kůži, stejně tak i vlasy. Vousy jim rosotu jen málo, většinou vůbec ne. Krvavý elf se od Vznešeného liší především barvou očí - vznešení mívali oči jasně modré, zatímco oči krvavých elfů září zeleným plamenem magické posedlosti... Elfové jsou mezi svými považování za plně dospělé někdy před stým rokem života, přestože podle lidských měřítek fyzické i duševní vyspělosti dosahují v obdobném věku jako lidé. Stárnou jen velmi pomalu a málo se mění - pak zničehonic během jediného roku zestárnou a jejich krása uvadne. Umírají obvykle vě věku 350-400 let, nicméně mocní elfové, především ti nadaní magií mohou žít mnohem, mnohem déle. Psané záznamy uvádějí až tisíce let. Kupříkladu poslední velekrál Quel´Thalasu Anasterian Sunstrider žil podle všeho něco kolem tří tisíc let, neboť panoval již v období trollích válek a jeho vláda skončila až násilnou smrtí z rukou Arthase, Prokletého prince.

Závislost na magii

Během Třetí války přišli elfové i o Sluneční Studnu - zdroj magické síly pro všechny elfy. Odříznuti od životodárné energie chřadli, slábli a velmi slabí jedinci umírali v agónii. Zoufalství a závislost na magii přiměla prince Kael`Thase aby pro elfy našel nový zdroj síly - tím se nakoenc ukázaly černokněžnické praktiky vysávání magie. Téměř každý elf je závislý na magii, je to věčná žízeň, která jde zahnat jen na chvíli. Krvaví elfové jsou magickou rasou se vším všudy - magie je přítomná i v jejich těle, změnila je. Elfové ptořebují k životu magii stejně jako jídlo a pití. Nedostatek magie vede k oslabení organismu, křečím, bolestem a někdy i smrti. Čím silnější magií elf vládne, tím je těžší uspokojit závislost. Většina elfů se stane velmi bezohlednými ke svému okolí a magii si z něj bez ostychu, surově berou. Používání těchto schopností má za následek onu nazelenalou záři v elfích očích. Čím více má elf magické síly, tím je záře silnější.

Kultura

Elfové se v průběhu let stali marnivou a pyšnou rasou. Nová filosofie, podle které sin´dorei žijí tyto vlastnosti jedině umocnila. Odvrátili se od tísice let staré filosofie Quel'dorei, která si cenila disciplíny, vyrovnanosti a klidného úsudku. Krvaví elfové jsou jiní, změnili se. Stali se stali krutou, arogantní rasou, která bezohledně využívá jakékoliv příležitosti a tvrdě jde za svým cílem - získáním větší moci a obnovení kdysi skvělé a nádherné elfí říše. Bojují ohněm proti ohni, moc je prostředkem, vůle nástrojem. Pohrdají všemi ostatními a bez ostychu je využívají. Opájejí se svou mocí, libují si v bohatství a přepychu, okázale mrhají magickou silou, aby dali najevo svou moc a sílu. V nové elfí společnosti hraje důležitou roli moc. Moc není pro elfy něco, co je třeba si zasloužit - je to něco, co je třeba si vzít. Rádi se oblékají do rudé, zlaté a černé - to jsou hlavní barvy sin`dorei. Znakem Krvavých elfů se stal fénix - jeho křídla lze najít téměř všude. Symbolicky vzato se podobně jako fénix zrodili z popela. Zemřeli jako vznešení elfové a znovu se zrodili jako elfové krve, sin´dorei.

Náboženství

Elfové byli dříve velmi horlivými vyznavači Svatého Světla, nicméně po tragických událostech Třetí války, pádu Silvermoonu a zničení magické Studny se většina přeživších od Světla odklonila trochu jinou cestou. Nová filosofie sin´dorei ovlivnila i učení o Světle, technicky se tím elfové řadí mezi "heretiky Církve svatého Světla". Přestože některé rysy původního učení si tato svérázná elfí interpretace zachovává, v jiných ohledech jde mnohem dál a považuje mnoho názorů Církve Světla za překonané. V mnohém se pojetí Světla blíží pojetí Šarlatové krusády, zejména názor, že se zlem je třeba bojovat jakýmikoliv prostředky. Elfí filosofie je založena na "cestě k moci" a "vůli k moci". Vůle je nástrojem, kterým měníme universum kolem sebe a moc je prostředkem, kterým toho lze dosáhnout. Není důležité odkud moc pochází, důležité je jak je použita. V mnoha ohledech se tato filosofie nebezpečně blíží kultu Zapomenutého Stínu...

Jazyky

Rodným jazykem elfů je Thalassianština - jazyk velmi podobný staré Darnassianštině. Podobný natolik, že elfové z obou světadílů obvykle nemají problém se dorozumět. Většina elfů ovládá i Obecný jazyk, někteří (zejména ti co žili mezi lidmi) se naučili i Nízkou obecnou, jazyk chudiny a podezřelých živlů.


Krvaví Elfové - hráčské postavy

Hráčské postavy krvavých elfů jsou vznešení elfové, kteří opustili tradiční názory a filosofii svých předků a stali se krvavými elfy, se vším co s tím souvisí. Následovaly prine Kael´Thase, jeho Cestu k moci, věří v jeho návrat a ve Zlatý věk elfů. Pravděpodobně budou prosazovat nadřazenost sin´dorei, nedůvěřovat nižším rasám, holdovat magii a bez ostychu sytit svůj hlad po magii (ačkoliv to nemusí být zrovna snadné v podmínkách Morových zemí). Je mnoho možností, jak se mohly dostat do Hearthglennu - mohou patřit k elfům, kteří následovali Kael´Thase, ale neodešli s ním do Outlandu, mohli se stejně tak dobře oddělit od hlavního vojska už předtím, během válečnných operací, dobrovolně či nedobrovolně. Mohou to být bývalí vojáci, ztracení v akci a bloudící po Morových zemích. Také mohli přijít ze severu z Quel´Thalasu jako průzkumníci nebo vyslanci, popřípadě jako toulaví dobrodruzi. Tak jako tak se ocitli beze zdrojů, bez přátel, v cizí zemi, společnosti a bez možnosti úniku...

Jak hrát Krvavé elfy

Závislost na magické energii

Neměli byste zapomínat, že vaše postava je závislá a jelikož zvolila cestu krvavých elfů, svou závislost se snaží maximálně utišit. A čím větší magickou mocí disponujete, tím větší je hlad po moci. Používání schopností na vysávání many, používání schopnosti Arcane Torrent, hraní vyčerpání, bolestí, křečí když vám dochází mana. To jsou způsoby jak závislost zahrát.

Jazyk

Elfové jsou nadřazení všem ostatním rasám. Proč byste měli mluvit jejich mrzkým jazykem? Dobrá, někdy je potřeba dorozumět se a potlačit hrdost, ale je někdy. Výborná věc je použít addon "Language cycle", který si pamatuje jaký jazyk byl vybrán naposledy - a přepínat si jako "základní jazyk" Thalassianštinu. Rovněž není od věci používat Thalassianské fráze:

  • Al diel shala. - "Šťastnou cestu."
  • Anar'alah belore! - "Při slunečním svitu!" (pokřik)
  • Anaria shola. - "Mluv."
  • Anu belore dela'na. - "Slunce nás provází." (pozdrav s Quel'dorei nebo Sin'dorei, Kaldorei to mohou chápat jako urážku)
  • Bal'a dash, malanore. - "Buď zdráv, poutníku."
  • Bash'a no falor talah! - "Pocítíš chlad opravdové smrti!" (válečný pokřik)
  • Shorel'aran. - "Nashledanou."
  • Sinu a'manore. - "Rád tě vidím."

Poznámka: fráze jsou přeloženy celkem volně - tak aby odpovídaly českému jazyku.

Chování

Nechte se inspirovat tímto článkem, zkuste se vžít do role Krvavých elfů. Rozhodně nejsou milí a výřeční, ale také se nedají označit za šílené a zlé bytosti, jak je často prezentuje Blizzard. Je pravda, že moc je pro ně velmi důležitá, že jsou bezohlední, arogantní a někdy i krutí a důležitější je pro ně cíl, nikoliv cesta, která k němu vede. Sin´dorei jsou zahořklí, někdy až fanaticky oddaní svým ideálům, nedůvěřiví vůči národům Aliance, nesnášenliví vůči národům Hordy. Elf může plně důvěřovat jen jinému elfovi. Krvavému elfovi, přirozeně. Zbývající Vysocí elfové jsou hlupáci a zbabělci, když nenásledují cestu sin´dorei.

Historie

Založení Silvermoonu

(Exil Urozených -7300, počátky osidlování -6800, založení království Quel´Thalassu cca -4000 před otevřením Temného Portálu)

Vznešení elfové, kteří přišli přes moře a založili Quel`Thalas, byli původně Urozenými kal`dorei, kteří se po Válce Prastarých odmítli vzdát magie. Rozepře mezi Urozenými a zbytkem elfů vyústily v nepokoje a nakonec demonstraci magické síly, kdy Urození vyvolali ohromnou ničivou bouři nad Ashenvale. Poté byli Urození vyhoštěni ze zemí kal`dorei a pod vedením Dath`remara Sunstridera přepluli oceán. Poprvé přistáli u břehů, které se později staly Lordareonem. První elfí osídlení tedy bylo v oblasti západních Trisfal glades. Něco zlého však sídlilo v zemi a elfové byli vystaveni té zvláštní, cizí moci. Navíc, odříznuti od Stromu života, chřadli a stávali se smrtelnými. Brzy zanechali Trisfal ze zády a vydali se heldat novou zemi. Po dlouhých útrapách a strádání dorazili až na severní výběžek kontinentu - a zde založili Silvermoon, hlavní město nové říše - Quel`Thalasu. Bohužel, místo, kde vyrostl Silvermoon bylo posvátnou půdou trollů kmene Amani. Brzy vypukly boje mezi elfy a trolly. Elfové použili ničivé magie a trolly zatlačili zpět do hlubokých hvozdů. Aby uspokojili svůj hlad po magické síle, vybudovali Sluneční Studnu, jako náhradu za Studnu Věčnosti. Přestože byla mnohem slabší, i tak byla obrovským zdrojem moci a síly. Někteří elfové se obávali návratu Plamenné legie a proto vztyčili kolem své země Runové kameny - monolity, jejichž magická moc ukryla Quel`Thalas před zraky Hořící Legie. Quel`Thalas se tak stal ukrytou zemí kouzel, díky magické moci i zemí věčného jara, tak přívětivou, klidnou a nádhernou i přes svou polohu na samém severu. Moc Sluneční studny elfy měnila, až se magie stala součástí jich samotných.

Trollí války

(uváděno cca -2800, před otevřením Temného Portálu)

Po téměř tisíc let země elfů nepoznaly válku. Silvermoon se stal zářícím monumentem slávy Urozených, výspou civilizace. Ale trollové kmene Amani se celá staletí připravovali na válku a sbírali síly. Úder přišel náhle a bez varování, masy trollů se valily zemí a ničily na co přišly. Elfové museli upnout všechny své síly k obraně, aby se udrželi. Ztráta za ztrátou je však nutila ustupovat a ustupovat. Nakonec se museli obrátit s pomocí k lidské říši Arathor. Výměnou za předání znalostí magie, lidé zformovali Alianci s elfy a společně trollí říši rozdrtili na prach. Velekrál Anesterian Sunstrider přísahal věčné přátelství mezi jeho lidem a lidem Arathoru, zasoupeným pokrevní linií krále Thoradina. Od té doby se oba národy staly nerozlučnými spojenci. Elfové se otevřeli okolnímu světu a spolu s lidmi založili město mágů Dalaran, kde jim předávali znalosti magie. Elfí osídlení se šířila i dál na jih od Quel´Thalasu, několik elfích osad se nacházelo v lese Darrowmere (dnes Východní morové země), jedna významená dokonce až v Hinterlands, kde elfové navázali dobré vztahy s trpasličím klanem Wildhammer.


První válka

(rok 0 až rok 4, podle Stormwindského Královského kalendáře 592-596)

Téměř tři tisíce let žily národy lidí, elfů a trpaslíků v míru. A pak přišla Horda. Skrze Temný portál vpadly na Azeroth masy orků a ogrů a zaplavily celý jih. Stormwind byl poražen a Horda se valila na sever. Do První války elfové nijak nezasáhli.

Druhá válka

(rok 6 až rok 8)

Krátce po pádu Stormwindu dorazili na sever, do Lordaeronu, uprchlíci z jižního království, vedeni Anduinem Lotharem, posledním z pokrevní linie krále Thoradina z Arathoru. Lothar varoval krále Terenase před blížící se Hordou, načež se zformovala nová Lordaeronská Aliance. Král Terenas vyslal posly k dávným spojencům lidí, trpaslíkům a vysokým elfům z Quel´Thalasu. Velekrál Anasterian Sunstrider, stále zavázaný přísahou vůči Thoradinově pokrevní linii, se zprvu zdráhal a vyslal na pomoc jen nevelký oddíl vedený Allerií Windrunner. Nicméně nedlouho nato válka zavedla orky až k hranicím Quel`Thalasu, kde se spojili s lesními trolly kmene Amani, vedenými mazaným Zul´Jinem. Napadení elfích osad trolly, elfy rozzuřilo natolik, že se rozhodli plně podpořit Alianci, bez ohledu na možné ztráty. Vojska elfů pod vedením generála Sylvana Windrunner povstala a vyrazila do boje. Nakonec byla společným úsilím Horda poražena a nebezpečí zažehnáno. Bohužel, došlo k odcizení elfů a lidí, mnoho elfů kladlo lidem za vinu, neschopnost vést válku strategicky (což během druhé války vedlo k vypálení části Lesů Věčného zpěvu), navíc, smrt Anduina Lothara znamenala pro Anasteriana konec přísahy přátelství elfů a lidí. Elfové vystoupili z Aliance, uzavřeli se světu. Většina se stáhla do království Quel´Thalasu, ačkoliv zůstalo mnoho těch, kteří mněli k lidem či trpaslíkům blízko - zejména ti co žili v Darrowmerském lese nebo v Hinterlands, elfí mágové v Dalaranu nebo kněží Světla.

Třetí válka a Pád Silvermoonu

(rok 25 až 26)

Třetí válka znamenala pád Severních lidských království. Nákaza, která zachvátila lidská království se do Quel´Thalasu nedostala. Elfové, zahledění do sebe a uzavření ve svém magickém království buď nečině přihlíželi a nebo neměli ani potuchy co se děje za hranicemi jejich říše. Ač po boku Aliance stáli elfové z Dalaranu, Darrowmere a Hinterlands, nestačilo to. Přestože se v jednu chvíli zdálo, že Pohroma bude poražena, když se princ Arthas vypravil do Northrendu, naděje zhasla spolu s jeho vírou ve Světlo. Arthas Menethil se vrátil jako Prokletý, Ničitel. Rozvrátil to co zůstalo z lidských království, obrátil v popel úrodné lány a rozšířil řady Pohromy nemrtvých. Po zničení Lordareonu obrátil svůj zrak ke Quel`Thalasu. Elfové se měli brzy poučit z chyby, kterou udělali, když se odvrátili od Aliance. Armády Prokletého prince zpustošily zemi elfů a přivedly celou rasu na pokraj vyhynutí. Sluneční Studna, po tisíce let zdroj síly a magie quel´dorei, byla znesvěcena.

Zrození Sin´dorei

Princ Kael´Thas, který tou dobou studoval v Dalaranu se o tragédii dozvěděl příliš pozdě. Když dorazil do Quel´Thalasu, z jeho říše zbyly jen ruiny zamořené nemrtvými. Zarmoucen a přemožen hněvem, přísahal věčnou pomstu Pohromě, shromáždil kolem sebe většinu přeživších a ve jménu svých padlých bratří přijali jméno "sin´dorei", děti krve, krvaví elfové. Jako mocný mág, Kael přirozeně trpěl úbytkem magických sil, většina elfů, kteří vládli magií dokonce pociťovala nevolnosti až bolesti. Kael se domníval, že bez Sluneční studny jeho lid zemře - zemře na nedostatek magie. Hnáni strachem z úbytku sil a možné smrti, zoufalí elfové se pod vedením svého prince obrátili k temnějším zdrojům magické energie. Podle nové filosofie, kterou Kael´Thas hlásal bylo třeba si moc vzít, uchopit ji, za jakoukoliv cenu. Hnáni hněvem, touhou po pomstě a posíleni novými magickými technikami, elfové vyrazili do protiútoku...a uspěli. Podařilo se jim znovu získat část své domoviny a vytlačit z ní zbývající síly Pohromy. Když se elfům podařilo alespoň do určité míry obnovit pořádek v severním Quel´Thalasu, vyrazil princ Kael´Thas se skupinou elitních válečníků a čarodějů na jih, aby se připojil k silám Nové Aliance, pod vedením lorda Garithose.

Kael´Thasův odchod

Zbytky Aliance, shromážděné pod vedením lorda Garithose uvítaly elfy s radostí, nikoliv však jejich vůdce. Garithos, zapřísáhlý rasista, si pomoci elfů nebo trpaslíků nikdy příliš necenil a proto je zaměstnával podřadnými úkoly, namísto plného využití jejich potenciálu. Stále hledaje záminky, jak elfům dokázat že v porovnání s lidmi nejsou ničím, stupňoval své požadavky a aniž by elfům poskytl jakoukoliv podporu, požadoval splnění takřka nemožných úkolů. Vše vyvrcholilo v okamžiku, kdy po Kael´Thasovi požadoval aby zdržel síly Pohromy ze západu a přitom veškeré Alianční síly stáhl na jih, kde hodlal vyrazit v protiútoku. Kael´Thas měl čelit několikanásobné přesile nemrtvých armád jen s elfími vojáky, bez pomoci Aliance. Jasný záměr lorda Garithose elfy obětovat. Naštěstí se tak nestalo, Kaelovi nabídli pomocnou ruku Illidanovi Nagové a zoufalý Kael přijal. Přestože díky tomuto spojenectví Aliance získala mnoho, namísto obětování elfů, Garithos zuřil a obvinil Keala z velezrady. Uvězněn v kobkách pod Dalaranem, čekal Princ na svou popravu. A znovu zasáhli nagové. S jejich pomocí Kael uprchl, shromáždil věrné elfy, kteří byli ochotní ho následovat a odešel spolu s Nagy do Outlandu, kde doufal, že naplní osud svého lidu.

Cesta sin´dorei

(současnost)

V ruinách domovského světa orků, Draenoru, se spojily síly krvavých elfů a nagů, společně osvobodily uvězněného Illidana. Kael chtěl svůj lid zbavit závislosti na magii, ale Illidanova slova nedávala mnoho naděje. Nemohl elfům slíbit vykoupení, ale slíbil jim, že utiší jejich hlad po magii a odhalí jim nové techniky a nové zdroje magické síly. Kael´Thas přijal a přísahal svou věrnost Illidanovi. Vyslal zpět do Silvermoonu učeného mága Rommatha, aby vyučoval sin´dorei novým technikám a přinesl elfům Quel´Thalasu vzkaz od svého vůdce, že znovu pozdvihne elfí národ, obnoví moc a sílu Quel´Thalasu a povede svůj lid do Zlatého věku elfů. V Outlandu pomohly legie krvavých elfů Illidanovi převzít moc nad zbytky zničeného světa, přeskupit síly, shromáždit zdroje a vyrazit do zničujícího útoku proti Pohromě a jejímu pánovi - králi Lichů. Bohužel, ani s největším úsilím se jim nepodařilo Arthase zastavit v jeho cestě k ledovému trůnu. Na úpatí ledovce spolu svedli Arthas a Illidan krátký, ale brutální a nemilosrdný souboj. Posílen mocí Ner´zhula, krále Lichů, Arthas Illidana porazil, vystoupil na ledovec, usedl na ledový trůn a nasadil si na hlavu korunu Krále lichů. Ner´Zhul a Arthas se stali jedním. Zrodil se nový Král Lichů, mocnější než kdy dřív. Zbytky armády krvavých elfů a nagů se stáhly zpět do Outlandu, kam odnesli i bezvládného Illidana. Tam nyní setrvávají, sbírají síly a vyčkávají na novou příležitost.

Mezitím, elfové v Quel´Thalasu z velké části obnovili hlavní město Silvermoon a zabezpečili zemi okolo. Pod vedením magistra Rommatha se naučili využívat skryté zdroje magických sil a pomocí temných praktik vysávat magickou sílu ze živých bytostí. Jejich hlad po magii byl utišen, ale spolu s mocí přichází chuť po ještě větší moci. Elfové nyní čekají na návrat svého prince, který je povede do Zlatého věku elfů, vstříc jejich zaslouženému Osudu.


Významní zástupci sin'dorei

Jméno Role Stav Lokace Příslušnost
Gildor Inglorion Arcimág Kirin Tor, zakladatel Kruhu, první rádce Lorda Fenrise Neznámý Neznámá Lordaeronská aliance, Kruh, Kirin Tor
Ianos Vorathiel Mistr Cechu mágů Mrtvý Hvozd, LO Cech mágů
Kael'thas Sunstrider Poslední dědic Sunstriderů, oficiální vládce sin'dorei Živý Draenor Lordaeronská aliance, Kirin Tor, Plamenná legie
Kraila Zerkense Bývalá radní Hearthglenu Živá Hvozd, LO Lordaeronská aliance, Kruh
Lor'themar Theron Regent sin'dorei v nepřítomnosti Kael'Thase Živý Silvermoon, QT Lordaeronská aliance
Luna Purkrabí města Pyrewood, zakladatel Vlčí hlídky Mrtvý Vlčí hlídka
Maane Velfarien Rytíř ze Stříbropolí, lordaeronský Živý Hvozd, LO Lordaeronská aliance
Zendarin Windrunner Sin'dorei věrný Sintharii (Noc draka) Mrtvý Zřejmě někde v Grim Batolu Černá letka

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKrvaví elfové]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherKrvaví elfové]]

}} }}

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =