Lordaeron

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek pojednává o Lordaeronu jako dřívějším království a pozdějším menším hratelném území na Nostalgii. Ostatní významy jsou v článku Lordaeron (rozcestník).
Tento článek pojednává o celém Lordaeronském království. Texty týkající se pouze Hvozdu by měly být umístěny na stránce Hvozd.
Lordaeronské království
Lordaeroncity.jpg
Město Lordaeron
Příslušnost: Scourge flag.png Pohroma,
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance
Typ: Stát
Populace: Nemrtví Pohromy,
Nemrtví Sylvanas,
Lidé,
Trpaslíci,
Quel'dorei
Sídla: Pyrewood (hlavní město),
Lordaeron (formální hl. m., zničené),
Andorhal (zničené),
Hearthglen (zničené)
Hlavní jazyk(y): Obecná řeč,
Thalassianština (okrajově)
Architektura: Lidská
Místní zřízení: Dědičná monarchie (formálně),
Anarchie,
Vojenská diktatura (prov. Hvozd)
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Severní a západní pobřeží Lordaeronského kontinentu
Současný vládce
Korunní princ Arthas Menethil (formálně),
Regent lord Fenris z Fenrisu (Hvozd),
Kel'Thuzad (území pod vládou Pohromy),
Sylvanas Windrunner (území pod vl. její frakce nemrtvých)
Předchozí vládci
Terenas Menethil II.,
Rod Menethilů
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]


Lordaeron je jméno kontinentu tvořící severní část Východních království, současně je to ale také název království, které se rozprostírá po velké části tohoto kontinentu. Jméno je spojením slov ze tří hlavních jazyků Aliance: lorn z jazyka trpaslíků, což znamená země, daer z Obecné řeči, což znamená lid a ronae z Thalassianštiny, což znamená mírumilovný. Lordaeron vznikl během pádu Arathoru, vládly se ujali Menethilové a poskytovali útočiště pro uprchlíky po Azerothském království, zničeném na konci První války. Během Druhé války byl Lordaeron v čele prvního Aliančního tažení proti Orkské Hordě. Ve Třetí válce Pohroma většinu království obrátila v popel, nejdéle se držely provincie Hearthglen (avšak nakonec i ten padl) a provincie Hvozd, která zůstala Pohromou téměř netknuta a jako poslední provincie z dřívější říše stále stojí pod vlajkou s vyobrazeným písmenem "L".

Historie

Městský stát Arathoru

Na Lordaeronu se usadili šlechtici Stromu, hlavního města tehdejší Arathorské říše, kteří byli zbaveni volebních práv kvůli svému neukojenému chtíči po severních zemích. Město sloužilo jako duchovní místo pro občany ze sedmi lidských království.

Lordaeronská Aliance

Po otevření Temného Portálu byli Azeroth a Khaz Modan okupovány Hordou. Uprchlíci z Azerothu, vedený Lordem Anduinem Lotharem, úspěšně unikli přes moře do Lordaeronu. Zde se Lotharovi podařilo přesvědčit vůdce lidských národů, stejně jako trpaslíky z Ironforge, gnómy z Gnomereganu a vysoké elfy z Quel'Thalasu, aby spojili své síly a vytvořily Lordaeronskou Alianci.

Pod vedením krále Terenase Menethila II. a lorda Lothara Lordaeronská aliance vyhrála, zatlačili Hordu zpět k Temnému Portálu a zničili jej. Lothar padl při útoku na Blackrock Spire a se ztrátou jeho politické obratnosti vznikli rozpory mezi národy Aliance. Hlavním tématem byla daň vybíraná králem Terenasem na financování internace orků. Ačkoli se Lordaeron pokoušel udržet svou ústřední úlohu, několik národů Alianci opustilo.

Lordaeronská standarta

Pohroma Lordaeronu

Během roky trvajících diskusí ohledně internace orků, se na severu Lordaeronu objevil mor. Z počátku byl přehlížen a nikdo mu nevěnoval pozornost, ale jak se rozšířil do měst po celém Lordaeronu, jeden po druhém padli na nákazu, nejpozoruhodněji pak Andorhal a Stratholme. Vše vyvrcholilo s korupcí dědice trůnu Lordaeronu, prince Arthase Menethila. Arthas a jeho kapitání Falric a Marwyn nakonec zabili i krále Terenase a zničili zbytky aristokracie. Moru tak podlehlo i samotné město Lordaeron. Ironii osudu bylo, že Lordaeron ležel v troskách s uprchlíky hledající útočiště v Khaz Modanu a Azerothu (Stormwindu).

Arthas převzal titul krále a vládl jako zmocněnec Pohromy do doby, než vypukla občanská válka mezi Pány strachu, svobodnými nemrtvými (Opuštění) a Pohromou. Opuštění, jak si říkali, pod vedením Sylvanas Windrunner vyhnali Pohromu z města a zradili Pány strachu. Pod troskami Lordaeronu postavili nové podzemní město Undercity. Odtud se snaží ovládnout zbylé území Lordaeronu a pomstít se Králi lichů.

Vzestup a pád Hearthglenu

Nostalgia-n-zmz.png Tato sekce zahrnuje obsah, který byl dostupný pouze v Západních Morových zemích a není dále aktuální. Text slouží pouze pro historické účely.

Přeživší lid Lordaeronu bylo možné rozdělit do tří hlavních skupin: ti, kdo se připojili k Stormwindu, Šarlatová krusáda a Hearthglen. Mimo jiné zde figuruje také bývalý lid Alteraku, kteří obsadili Durnholde Keep a Ravenholdt Manor ve snaze oplatit Lordaeronu jejich roli při zániku království Alterak.

Více informací můžete nalézt v článku Hearthglen.

Přeživší ze severní části Lordaeronu se seskupili v horském městě Hearthglen, kde se připojili k obraně města před postupující Pohromou. To se jim dlouhou dobu i dařilo a jeden čas se dokonce zdálo, že z Morových zemí lidé Pohromu zaženou a vybudují znovu životaschopné království. Nakonec se ale naděje ukázaly být marnými a pod zničující silou velké části armády Pohromy město podlehlo. Obrana města položila život za uprchlíky, kteři se dostali skrze podzemní komplex pod horami pryč z města a doslova v posledních minutách si tak zachránili život.

Severní provincie

Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

{{#ifeq:yes|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherLordaeron]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherLordaeron]]

}} }}

Jedinou zbývající provincií Lordaeronu je tak Hvozd, lesnatá a hornatá oblast na západním pobřeží. Na začátku Války o Hvozd byla provincie roztržena na dvě části, jižní část se vyhlásila samostatným královstvím Altgrad a Lordaeronu tak zůstalo opět o něco menší území, obvykle označované jako Severní provincie.

Geografie

Z geografického hlediska je Severní provincie značně různorodá. Na jihu se rozkládají pohoří dvě pohoří, které svírají údolí, jímž vede Královská cesta směrem do Lordaeronu. To se následně otevírá v pánev, která je ohraničena na jedné straně pobřežím Velkého moře, na druhé straně Lordamerským jezerem. Zde se pro úrodnou půdu nachází několik farem. Pánev je ukončena na severu pohořím, které odděluje Hvozd od Tirisfalu. V Lordamerském jezeru se nachází Měsíční souostroví, jemuž vévodí Měsíční ostrov.

Fauna je zastoupena smečkami vlků, medvědy a stády jelenů. V jezeru žijí různé druhy sladkovodních ryb, na pobřeží oceánu žije početná populace krabů, ve vodě lze najít typické mořské ryby, jako je například makrela. Též se zde dá najít populace perlorodek. Flóře dominuje stromové patro v podobě borovicového porostu, které dosahuje závratných výšek. Keřové patro je zastoupeno o poznání řídčeji. Mezi běžné byliny patří stříbrolist, hojivý kořen a lesní plody. Vzácnější je mirosvitka či mandragora. V Maldenově sadu také roste světový unikát - Jablkovice. Vzácná odrůda borovice, která je speciálně vyšlechtěna k tomu, aby nesla jablka.

Nerostné zdroje jsou v Severní provincii zastoupeny na dvou místech. Jedním z nich je Severní důl, druhým je Hraniční důl. Zde se dají nalézt kovy ve velkém množství a různých kvalit - od mědi přes cín, železo až po vzácné kovy, jako je zlato a velmi vzácně i mithril. Volně se dají kovy nalézt jen vzácně a to především tzv. lehké kovy, jako je měď nebo cín. Vzácně lze nalézt i železnou žílu, ale taková naleziště jsou velmi často znečištěna.

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo Severní provincie je značně nesourodé a roztříštěné. Dříve bylo po severním Hvozdu rozeseto několik farem, většina z nich ale byla opuštěna před Třetí válkou nebo během ní. V současnosti je osídlen statek u Vysloužilců a Maldenův sad. Nachází se zde jediné velké sídlo a to v podobě pevnostního města Kaer Fenris, které se nachází na Měsíčním ostrově. U hranic s Altgradem se nachází malý tábor Hordy, na pobřeží Velkého moře potom Tábor Ochránců lesa.

Zbytek "obyvatelstva" by se dal vyjádřit početnými kmeny murloků a gnollů z kmene Mudsnout, které jsou v současné době rozesety po celém Hvozdu.

Historie

K historii Severní provincie se vztahuje i historie samotného Hvozdu v období po Druhé válce. Za své válečné zásluhy proti invazi Hordy byla rodu Fenrisů darována provincie Hvozd. Lord Fenris na Měsíčním ostrově vystavěl své současné sídlo, Kaer Fenris. Během Třetí války v Kaer Fenris ukryl uprchlíky z farem před nájezdem Pohromy, avšak díky nedostatku jídla a počínajícímu hladomoru se obyvatelstvo vzbouřilo a velká část odešla hledat lepší život do právě vznikajícího Altgradu, kde vládne někdejší baron a současný král Silverlaine. Právě odtržením Altgrad vznikl útvar, který lord Fenris nazval jednoduše Severní provincií. Posledním významným milníkem v historii Severní provincie je příchod uprchlíků z Hearthglenu.

Současný stav

V současnosti je Severní provincie Lordaeronu vyprofilována jako spíše militaristický stát s monarchistickým zřízením. Hlavním městem byl prohlášen Kaer Fenris a stále se považuje za součást Lordaeronského království. Kromě jiného je Severní provincie sužována neustálým nedostatkem jídla, obyvatel a pracovní síly, avšak tato situace se postupně začíná zlepšovat a životní úroveň se opět zvedá.


Vládci Lordaeronu

Monarchie Anarchie Vzpoura pánů děsu Obsazení Sylvanas
Terenas Menethil II. Arthas Menethil Balnazzar Formálně Arthas Menethil
Tirisfal Sylvanas Windrunner
Hvozd Regent lord Fenris Lady Justýna z Fenrisu Regent lord Fenris

Mapy


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =