Magická stráž

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Magická stráž
Zaniklý spolek
{{{Znak}}}
Příslušnost: Altgrad flag.png Ambermill
Rasy: Quel'dorei, Lidé
Povolání: {{{Povolání}}}
Hlavní sídlo: Ambermill
Sídlo (sídla): {{{Sídlo}}}
Vůdce: Tristan Kalion Turner,
Minreth Moonleaf
Oblast působení: Hvozd, Lordaeron
Přesvědčení: {{{Přesvědčení}}}
Magická stráž definitivně zanikla po rozpadu Altgradského království.

Magická stráž byla skupina bojovníků, lovců, bojových mágů - zkrátka všech dobrovolníků, co se přihlásili k ochraně mágů a městečka Ambermillu. Jako svůj symbol používala varkoče Kirin Tor. Původně to byl jen návrh jednoho z mágů - Minretha Moonleafa. Později plán nabral podobu, když se mág Kalion Turner rozhodl kolegův návrh zvážit a prosadit. Zezačátku Magická stráž sloužila pouze k ochraně mágů, ale později se její kompetence rozšířily na celé město Ambermill a jeho okolí. Její členové slouží pouze za stravu a střechu nad hlavou, ve specialních příležitostech jsou dobrým strážím přidány bonusy ve formě stříbrňáků. Magická stráž své členy sama vybavuje nejnutnější výstrojí.

Zánik

Magická stráž, poté co rada mágů abdikovala, prakticky mizí z povrchu zemského. Zbylí členové buď odcházejí s mágy Kruhu pryč z města nebo Ambermillu zůstávají věrní. Po zániku Altgradu přestala Magická stráž existovat zcela.

Funkce, pravidla a systém Magické stráže

Funkce a pravidla

Magická stráž musí chránit mágy a hlavně občany města,také musí ctít pravidla magie pro dobré soužití s mágy. Dále jsou její povinnosti stejné jako u jiných obranných uskupení Jihu. Dále je povinna účastnit se pravidelných výcviku se zbraněmi, kde se naučí nejen dobře bojovat, ale také umění taktiky. Strážní mají výslovný (!) zákaz chodit na území Severní provincie bez písemného potvrzení jak Severní provincie, tak Jižního království. Ten kdo opustí Magickou stráž je povinen vrátit zapůjčenou zbroj, zbraň a hlavně varkoč Kirin Tor. Na ty, kteří jej nevrátí, bude vydán zatykač pro krádež. Každý člen stráže je povinen poslechnout mága a hlavně člena rady mágů. Magická stráž musí zachovat především zdravý úsudek a klidnou hlavu, aby její chování mágy nepoškodilo.

Systém Magické stráže

Každý nový vojín magické stráže je řádně přezkoušen a zacvičen. Před prvním nástupem do služby je poučen a je mu zapůjčena část zbroje která se za zásluhy rozrůstá až do celého kompletu. Magická stráž by měla být vybavena varkočem Kirin Tor, pokud mu není přidělena nadřízenými je prozatím strážný vybaven dokumentem o službě v Magické stráži.

Hodnosti

Kapitán

  • Tristan Kalion Turner, Ing. arch. Minreth Moonleaf
  • Vedou celou Magickou stráž
  • Mají na starosti příjem nových členů.
  • Navzájem se zastupují.
  • Vydávají zbroj, zbraně a varkoče.

Desátník

  • Zodpovídá za vojíny v okruhu jeho povinností.

Vojín

  • Slouží nejčastěji jako stráž ve městě


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =