Minreth Moonleaf

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Minreth Moonleaf
Jezdec na gryfovi
Minreth moonleaf.jpg
Na kresbě od Kaliona Turnera
Tituly:
Rasa: Vznešený elf
Povolání: Posel, Jezdec na gryfu, Architekt, Truhlář
Věk: 96 let
Narození: 11.9.526 dle Stormwindského kalendáře, Quel'Eite'Thaloni (Quel'Danil)
Úmrtí:
Příslušnost: Quel'Danil, Aerine, Aliance
Lokalita: Aerine
Vztahy: Lord Mitholden (otec),
Ylendrea Moonleaf (sestra),
Cirni Runaeim'Tarei (první láska),
Belethor Sulfurius (kamarád ze studií),
Kalion Turner (kamarád z AM),
Kataya Turner (kamarádka z AM)
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Přesvědčení:

Pochází z rodu Moonleafů

Fyzický popis

Minreth je na elfa průměrné postavy, je štíhlý a ne příliš svalnatý. Má jasné modré oči, vlasy nosí sepnuté neuspořádaně do copu a nechá si růst malou bradku, kterou si často v zamyšlení mne. Na zádech má čtvercovou jizvu po mučení nohsledy Glandriana Profiona Blakea.

Příběh

Mládí

Minreth se narodil lordu Mitholdenovi Moonleafovi a Ullii Deeppaw roku 526 Stormvindského královského kalendáře. Dětství prožil na otcově sídle, často podnikal se svojí sestrou Ylendreou, bratrancem Kandraelem a několika mladými elfy z Quel'Danilu výpravy do okolních hor.

Minretha učil jeho děd Lord Mithol ovládnutí elfského pravopisu a naučil jej též slušně mluvit obecným jazykem. Nejvíce si z lekcí svého děda užíval historii. Mithol byl v této době již velmi starý a vyprávěl mladému elfovi velmi staré příběhy. Když bylo Minrethovi třináct, jeho děd zemřel a Minretha s Ylendreou neměl kdo učit. Minrethův otec, lord Mitholden se rozhodl syna poslat k jednomu svému příteli, písaři v Dalaranu. Tak se prvních pět let v Dalaranu Minreth učil správně ovládnout písmo (i přes značnou snahu písaře mu krasopis dodnes nejde) a postupně se dostal ke studiu architektury.

Když bylo Minrethovi dvaadvacet, začal se u něj projevovat talent na magii, zjevně podpořený pobytem ve městě, které magií přímo dýchalo.

Minreth tak kromě architektury v Dalaranu začal studovat i všeobecnou magii. Především se věnoval magii ledu a arkáně, pokoušel se také uchopit magii blesku, avšak ne příliš úspěšně.

Studium

V Dalaranu studoval Minreth především arkánovou magii a architekturu. Bokem se zajímal o magii blesku a historii, ke sklonku působnosti v Dalaranu se věnoval i bylinkaření, ale jen krátce. V hiearchii studoval pod mistrem knihovníkem Tarweinem Nendu'Thala, byl jeho pomocníkem. Nakonec dokázal složit zkoušky na mistra, i když v praktické části jen velmi, velmi těsně.

Právě v Dalaranu poznal Minreth svoji velkou lásku – lidskou čarodějku jménem Cirni Runaeim'Tarei. To bylo okolo roku 606. Minreth v Cirni našel svoji životní lásku, jejich vztah byl plný harmonie. O to strašnější bylo, když se Cirni za záhadných okolností rozhodla přidat k výpravě Jainy Proudmoore a odplula za moře. Minreth o ní již nikdy neslyšel. Možná proto už nenavázal žádný další pevnější vztah s jinou ženou či elfkou... nabyl dojmu, že lidské ženy jsou nestálé a milovat je pro elfy nebezpečné.

Zničení Quel'Thalasu dolehlo těžce na všechny Vznešené elfy. Minreth v této době byl tak trochu, řekněme mimo. Po odchodu jeho milé se dal na bylinkaření a toulal se po Alterackých lesích.

Cesta do Hvozdu

Právě zde narazil na šíleného nemrtvého černokněžníka, který jej přemohl v krátkém magickém souboji uprostřed jednoho bočního údolí Alterackých hor, když sbíral u malého (ale hlučného) vodopádu pár květinek. Ten jej vláčel přes kus Alteraku jako svého zajatce a pokusného králíka. Nakonec se v jednom návalu eufórie nad bolestí, kterou Minrethovi způsoboval, sám omylem skácel ze skály. Minreth se dlouho, dlouho vzpamatovával z těchto zranění. V tom mu jakoby pomáhal (nikterak magicky, pouze svojí přítomností) sám okolní les. Uklidňoval jej.

Právě přes hory se dostal již vyléčený Minreth do Hvozdu.

Ambermill a Altgrad

Vzdělával se bojové magii mezi mágy Kruhu v Ambermillu, úspěšně složil zkoušky a nyní tak ovládal jak teorii, tak praxi. Poté, co zmizela prefektka Ysuria byl navržen jako radní do rady Ambermillu, která řídila město. Přišel s myšlenkou Magické stráže, která měla chránit mágy a město a pomáhal ji zrealizovat. Též byl kvůli nebroušené hromádce diamantů mučen nohsledy Glandriana Profiona Blakea. Poté, co se rada vzdala svých pravomocí, pomáhal prefektce Katayi Silverdawn se správou města a nakonec se s ní stal prefektem. Realizoval též myšlenku vytvořit tzv. důlních prostor u Kamenolomu pevnost pro obyvatele města, do které by se v případě napadení Lordaeronem stáhli. Oddal též Katayu a Tristana Kaliona Turnerovy. Zakrátko se však projevil tlak královského vyslance v Ambermillu - Arugala a manželé Turnerovi nabyli přesvědčení, že je chce Arugal uvrhnout do vězení. Uprchli do Lordaeronu. Minreth, v podstatě poslední aktivní mág Ambermillu je následoval. Lord jim dovolil žít na území své provincie.

Lordaeron

Nově pasovaný rytíř Maane Velfarien si Minretha vybral za prefekta svého panství Stříbropolí. Po zrušení Altgradu se stal členem obnoveného Kruhu mágů a později i jeho mistrem a radním. V Kruhu vyučoval především čtyři obory - dva magické a dva nemagické. Byly jimi magie arkány, magie vody a ledu, historie, architektura.

Později, když se Kruh přetvořil na Cech, byl v jeho radě, avšak byl podezřelý ze zpronevěry cechovního majetku, neboť se dokonale míjel s osobou, které měl dané cechovní drahokamy předat. Ironií osudu bylo, že v době, kdy dostal domácí vězení, byl cechovní majetek v podobě drahokamů již předán arcikancléři Bheliothu Laventerovi cechu. Po soudu mu mělo být obnoveno členství v cechu, k tomu však ale nedošlo, protože byl křivě obviněn z plánování spiknutí proti nové arcikancléřce Elizabeth ze Scarmindu Zefirem Suntraenem. V době, kdy se ztratila lady Justýna, byl na začátku zmatků propuštěn na částečnou svobodu, s tím, že na něj měl dohlížet cech mágů. Nový cechmistr Nariel jej však jmenoval plnohodnotným mistrem, čímž de facto získal plnou svobodu. Nariel Galen v pozdní části svého cechmistrování nebyl příliš aktivní, místo něj mistr Ianos Vorathiel de facto převzal správu cechu. Požadoval na Minrethovi mistrovskou práci, která však byla uložena v Dalaranu. Zakrátko se Nariel Galen rozhodl cechmistrovský stolec předat dál. Mistr Ianos Vorathiel chvíli předtím cech opustil (Minreth se domníval, že kvůli přítomnosti Karmínové legie), takže Minreth byl jediný kandidát na cechmistrovský stolec. Jeho cechmistrování bylo poměrně krátké, protože se do Hvozdu vrátil Arcimág Gildor Inglorion (který předstíral svoji smrt), jemuž Minreth bez protestů cech předal. Inglorion začal cechmistrování vyloučením všech členů cechu včetně Minretha, který byl mezi prvními přijatými a zastával pozici radního cechu, později zástupce cechmistra. Později, po smrti Garlanda Aralda z Cavallonu se stal navíc purkmistrem Pyrewoodu a započal zde několik menších projektů, například přestavbu radnice.

Nečekaná smrt arcimága Ingloriona v souboji s mistrem Vorathielem připravila Hvozd o jedny z jeho nejschopnějších mágů. Minreth poté prosazoval na cechmistrovský stolec Belethora Sulfuria, svého přítele ze studií v Dalaranu. Sám nekandidoval, neboť se nepovažoval za dostatečně schopného pro vedení magického spolku. O necelý měsíc později do Hvozdu dorazil magistr Tyre Shath'amon z Kirin Tor. Minreth a Tyre si nepadli zrovna do noty, Tyre mj. Minretha obvinil z neschopnosti a toho, že přenechal jakožto poslední člen Kirin Tor ve Hvozdu řídit cech pouhého učně a vyhrožoval mu, že vše nechá prošetřit Kirin Tor a požene jej před koncilium. Nakonec došlo alespoň trochu ke smíru, Minreth se rozhodl z Hvozdu odejít a vzdát se magie a Tyre na oplátku nepodal oznámení vyšším vrstvám. Ještě před odchodem mluvil Minreth s lordem Fenrisem (stále byl purkmistrem Pyrewoodu) a slíbil mu, že se za hranicemi Hvozdu pokusí sehnat pomoc. Fenris mu poté dal listiny, které mu umožnily snadnější průchod domů.

Nový úděl

Co muselo magistra Tyreho asi nejvíc šokovat, bylo, že Minreth se rozhodl své sliby splnit. Důvodů k tomu bylo více, Minreth jako čaroděj nikdy nezapadl do spletité politiky mágů a nesnášel ji, celé to prostředí mu bylo cizí. Rozhodl se tedy doopravdy vzdát se magie. Poté, co doputoval do Vrchoviny a vrátil se na otcovo malé sídlo, začal zde pomáhat. Stále však přemýšlel, co dál. Nečekaný výsledek přinesla jedna z návštěv trpasličí hory Aerine, když si ho zde oblíbila gryfka Shariin, z nějakého důvodu neochotná nést na svých zádech jakéhokoli trpaslíka. Minreth, který se již před léty (pravda ne příliš úspěšně) učil létat na gryfech, se k tomuto umění vrátil. S Shariin si padli velmi do noty, rozuměli si... a tak Minreth poznal něco, co si okamžitě zamiloval... dlouhé lety nad krajinou, kde se nemluví, neřeší problémy, je jen on, jeho gryf a vzduch okolo.

Trpaslíci a Quel'dorei ve Vrchovině mají mezi sebou prazvláštní vztah plný vzájemného utahování, ale velmi pevného spojenectví. Minreth, který pomalu ani nevěděl, kdo je to rasista (to se maže na chleba?) měl s trpaslíky v Aerine vždy dobré vztahy, a tak netrvalo dlouho, než mu bylo nabídnuto vstoupit mezi letce. Protože však nebyl trpaslík, vůbec nepřipadala v úvahu možnost, že by sloužil mezi bojovými oddíly. Naštěstí zde byla letka diplomatických vzdušných poslů, která byla přeci jen vhodnější. Než však mohl Minreth k aliančním poslům nastoupit, tak musel vyřešit svůj vztah ke Kirin Tor. Proto se vydal do Menethilského přístavu, kde tou dobou sídlila největší část Kirin Tor a jejich koncilu a zde ukončil či pozastavil své členství. Poté se stal aliančním diplomatem na plný úvazek.

Opět ve Hvozdu

Poselství k Lordaeronu a Ambermillu přivedlo Minretha na sklonku listopadu 622 opět do Hvozdu, přespal zde a zase odletěl.

Psychický popis

Přesto, co si Minreth v prožil, když přicházel do Hvozdu, nebo během křivého obvinění či sporů s magistrem Tyrem, nezatrpkl a pere se s životem; nevzdal se. Umí ocenit dobrý vtip úsměvem či smíchem a přesto si zachovává dostatečnou míru hrdosti, kterou však v zásadách jednoho z elfích spisovatelů dokáže omezit v kritické situaci na nejnutnější, tak aby přežil. Jeho zásadním nedostatkem je neorientování se v politice. Obvinění ze spiknutí jej velmi tvrdě zasáhlo, dokonce ve vězení sepsal vlastní závěť. Druhé obvinění jej zdrtilo a trochu i změnilo, byť ne o moc a nakonec to na něj nemělo delšího vlivu. Jeho spor s Tyrem poté ukázal jeho další vlastnost, s odstupem času není schopen pořádně nenávidět, vždyť si Tyreho začal nakonec vážit pro jeho spravedlnost...

Víra

Samotnou kapitolou je Minrethovo vyznání. Byl vychováván k víře ve Světlo, ale vedle toho v jeho životě zaujímá podstatné místo magie i příroda jako taková. Proto opustil klasické učení Světla a spíše se soustředí na meditace a způsoby kontrolování sama sebe, které zná z nauk o Světlu a ty potom používá při meditacích v přírodě. Uznává Světlo i ostatní náboženství jako existující sílu, ale neupíná se na žádnou z nich. To má ještě jednu velkou výhodu: z akademického hlediska tak může uznat černokněžnictví jako užitečný obor, pokud se užívá správně a s rozmyslem. Rovněž s nekromantem může vycházet, pokud jsou jeho úmysly čisté.

Šlechtický původ

Minreth je šlechtického původu. Je jediným synem elfského lorda z Quel'Eite'Thaloni. Přesto však šlechtický titul "lord" používá jen velmi střídmě. Za daleko hodnotnější považoval až donedávna titul mistra.

{{#if:Správce Garland Arald Cavallon|Předchůdce:
Správce Garland Arald Cavallon}}
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby nástupu}} Purkmistr Pyrewoodu {{#if:Mistr Minreth Moonleaf|
Mistr Minreth Moonleaf}}
621-622
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby konce vlády}} {{#if:Fenrisova garda|Nástupce:
Fenrisova garda}}
{{#if:Cechmistr Nariel Galen|Předchůdce:
Cechmistr Nariel Galen}}
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby nástupu}} Cechmistr cechu mágů {{#if:Mistr Minreth Moonleaf|
Mistr Minreth Moonleaf}}
620
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby konce vlády}} {{#if:Cechmistr Gildor Inglorion|Nástupce:
Cechmistr Gildor Inglorion}}
{{#if:|Předchůdce:
}}
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby nástupu}} Prefekt Stříbropolí {{#if:Mistr Minreth Moonleaf|
Mistr Minreth Moonleaf}}
619
{{#if:Lordaeron_flag.png|Znak z doby konce vlády}} {{#if:|Nástupce:
}}
{{#if:Kataya Silverdawn
(jako prefektka)
|Předchůdce:
Kataya Silverdawn
(jako prefektka)
}}
{{#if:Altgrad_flag.png|Znak z doby nástupu}} Prefekt Ambermillu {{#if:Mistr Minreth Moonleaf
(spolu s Katayou Silerdawn)
|
Mistr Minreth Moonleaf
(spolu s Katayou Silerdawn)
}}
619
{{#if:Altgrad_flag.png|Znak z doby konce vlády}} {{#if:Arcimág Arugal
(jako správce)
|Nástupce:
Arcimág Arugal
(jako správce)
}}