Nostalgia:Autorské právo

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Všechny texty v Nostalgia Wiki jsou dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 International.

Znění licence

Dílo smíte:

 • Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat dílo veřejnosti
 • Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech

Za těchto podmínek:

 • Uveďte autora — Máte povinnost uvést údaje o autorovi a tomto díle způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují vás nebo způsob, jakým dílo užíváte).
 • Neužívejte dílo komerčně — Toto dílo nesmíte využít pro komerční účely.
 • Zachovejte licenci — Pokud toto dílo jakkoliv upravíte nebo použijete ve svém díle, máte povinnost výsledek své práce šířit pod stejnou nebo slučitelnou licencí.

Dále berete na vědomí:

 • Jiné podmínky — Výše uvedené podmínky se na vás nevztahují, pokud jste k tomu získali souhlas nositele autorských práv.
 • Volná díla — Je-li dílo nebo jeho část volným dílem dle příslušného právního řádu, má status volného díla před licencí přednost.
 • Další práva — Touto licencí nejsou dotčena následující práva:
  • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva;
  • Autorova osobnostní práva;
  • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.
 • Poznámka — Pokud budete toto dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Nejjednodušším způsobem je uvedení odkazu na tuto webovou stránku.

Toto shrnutí vyjadřuje v obecném jazyce základní podmínky licenčního ujednání Creative Commons, které je pro vás závazné v plném znění.

Dodatek k licenci

Uvedením autora se rozumí uvedení hypertextového odkazu na daný článek wiki a autora překladu, pokud je v článku použita Šablona:Překlad nebo Šablona:Převzato.

Originál licence