Nostalgia:Vyloučení odpovědnosti

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nostalgia Wiki

Nostalgia Wiki je tzv. otevřená internetová encyklopedie, podobně jako třeba Wikipedia. Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Nostalgií nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

V případě podezření na porušení autorských práv potřebné informace nemažte, ale napište na Diskusní stránku daného článku. Správci Wiki poté provedou příslušná opatření.

Citace či úryvky z jiných zdrojů by vždy měly být označeny značkou referencí. V případě překladů z jiných encyklopedií (Wikipedia, WoWWiki) uveďte na konci stránky odkaz na původní článek a případně se pod překlad podepište (napište tři vlnovky, ~~~).

Informace získané z této encyklopedie nemohou být použity v Role Play, pokud je postava nezjistila jiným, RP způsobem.