Oneiromancie

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Oneiromancie je magický podobor s dlouhou tradicí, spadající pod umění temná, jehož základními kameny jsou sny. Často je sdružován s mentální magií, psionikou. Název vznikl kombinací slov ve starém jazyce učenců a to oneiros (sen) a manteia (proroctví).


Teorie a praxe

Oneiromanceři, často nazývání jako mágové za zavřenými víčky, věří, že ze sny vypovídají mnohé o naší odvrácené straně duše, které si je málokdo vůbec vědom. Jakési podvědomí. Skryté touhy, vášně, životní cíle, ale i naše psychické problémy, to vše se odráží v našich snech, a právě oni je dokáží zpracovávat, řešit je, manipulovat s nimi, vracet se díky nim do minulosti subjektu, hledat příčiny bolesti duše, ale hlavně z nich věštit budoucnost.

K běžným a převážně laické veřejnosti známým praktikám tohoto podoboru patří užívání tzv. snářů, knih, které slouží k výkladu snů. Ty sepisují po generace největší z myslitelů tohoto umění. Právě dle nich je možné rozluštit šifry snů, zjistit jejich opravdové znění bez metafor, případně díky nim určit blízkou budoucnost subjektu.

Však co by to bylo za magické umění, kdybychom skončili jen u toho. V magické praxi oneiromancie užívá mnohé z mentalismu, většina z praktikujících oneiromancerů také u mentalismu začínala, avšak ke konci dala přednost nevědomému před vědomým, a vydala se na dráhu snů. Oneiromanceři často užívají hypnózy, umělého spánku, ve které se pak vydávají do snů subjektu jakožto cestovatelé sny. Takto sami objevují skryté chodby v mysli, případně je uzavírají, dokáží bojovat s nočními děsy, řeší psychické problémy, nestability, které vědomé mysli jsou ukryty.

Historie

Tradice oneiromancie sahá až do prvopočátku našeho světa, a zcela jistě patří mezi nejstarší magická učení vůbec. Již šamani prastarých primitivních národů cestovali mezi své sny, když uvedli své tělo pomocí přírodních drog ve stav transu, a pak v transcendenci věštili z nich budoucnost.

I přes fakt, že primitivní národy zůstaly u své transcendence, kultivované rasy ve svém učení proměnili oneiromancii v právoplatný magický podobor mentalismu. Zdokonalila se technika věštění, průniku do snů, započaly se sestavovat první snáře, sepisovat první publikace a vznikat soukromé školy.

Po prvních problémem, které jednou samozřejmě přijít musely, a všeobecné averzi vůči všem temným uměním, se oneiromancie dostala do pozadí zájmu, a ve většinové společnosti přestala být uznávaná jako právoplatný obor. V jejím rozvoji pak otevřeně pokračovaly jen tajné spolky v Quel'Thalasu a jednotlivci z lidské rasy. Momentálně je oneiromancie v útlumu.

Kategorie zla

Pro objasnění, proč oneiromancie patří mezi kontroverzní temná umění, je třeba si uvědomit, že stejně jako u mentalismu je to s vědomím, práce se sny v tomto podoboru nemusí vždy fungovat na positivním principu. Je to součást mysli, duše, a pro oneiromancera je stejně tak složité ze snů věštit, jako je zmanipulovat pro svůj vlastní prospěch. Historie nám vypráví nejeden příběh, kdy oneiromancer zneužil svého postavení a důvěry coby léčitele, a dokázal tak zbořit celé životy. Nekalé praktiky oneiromancerů mohou také zdatně sloužit ve válečnictví, příkladem budiž snaha za pomocí snů hromadně roznášen strach, a tak výrazně snížit morálka nepřítele, nebo ho rovnou dohnat nočními můrami k sebevraždě.

Bytost: Oneiromancer

Oneiromanceři jsou ve skutečnosti zdatní mentalisté, mágové, kteří dokáží obratně pracovat s myslí, se sny, poznávat úskalí myšlenkových procesů, a pracovat s nimi. Nesmírně často na ně však takto pohlíženo není, a jsou značně podceňováni. Už jen fakt, že pracují se sny a myslí jim dodává lehký punc nedůvěryhodnosti, když k tomu pak připočítáme věštění a proroctví, je dojem bláznovství dokonalý. Laická, nemagická obec je tedy chápe jako obyčejné šarlatány, pouťové kejklíře, zmagořelé snílky, kteří se ve svém umění vyrovnají potulným věštkyním z dlaně.

Po světe se toulá jen málo těch, kteří se touto cestou vydali, nepopularita oboru a jeho těžké uplatnění k němu táhne pouze zaryté nadšence. A tak komunita oneiromancerů proplouvá na svých snových korábech ve skromnosti, diskrétnosti. Sobě svorni dále předávají poselství snářů, umění poznat nepoznané a proniknout až do odvrácené strany duše.