Přesvědčení

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Existuje mnoho vrstev dobra a zla, chaosu a zákonu. Přesvědčení se nesnaží všechny postavy násilím zaškatulkovat. Každá osobnost je jedinečná a každý se chová podle svého. Je klidně možné, že se zákonně dobrý paladin bude vzpouzet rozkazům svého pána i že se chaoticky zlý barbar bude v zimních večerech cítit osaměle a bude si chtít s někým popovídat. Přesvědčení by mělo charakter postavy vystihovat, ne ho bezpodmínečně řídit.

Nenávist mezi rasami může dohnat postavy až do krajnosti. Ork může být šaman, naučit se promlouvat se živly a používat pozitivní energii k léčení, a stejně si může užívat vraždění nepřátel. Stejně tak zákonně dobrý paladin poslouchající rozkazy svého pána může chtít vyhladit orky, kteří zabili jeho rodiče. Je jednoduché skončit za dobrou postavu vražděním ostatních a stejně jednoduché je spojit se s ostatními zlými postavami v boji za větší dobro.

Základní tabulka přesvědčení:

ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ


Zákonné dobro

"Paladin"

Zákonitě dobré postavy konají tak, jak se od nich očekává. Kombinují svůj závazek stavět se proti zlu s disciplínou v neúprosném boji. Mluví pravdu, dodržují slovo, pomáhají těm, kteří to potřebují a nemluví o nikom nespravedlivě. Zákonitě dobré postavy nesnáší pohled na trestání viníka.

Paladinka, která bojuje se zlem bez milosti a která chrání nevinné bez váhání, je zákonně dobrá postava.

Zákonné dobro kombinuje čest a soucit.

Neutrální dobro

"Kněz"

Neutrálně dobré postavy jsou oddané pomáhání ostatním. Pracují pro krále a místní správu.

Mezi typické neutrálně dobré postavy patří kněží a kněžky, kteří pomáhají ostatním nehledě na jejich vnitřní přesvědčení.

Neutrálně dobré postavy konají bez zaujatosti k příkazu nebo proti němu, označuje se také jako "pravé dobro".

Chaotické dobro

"Rebel"

Chaoticky dobré postavy jdou svou vlastní cestou, zároveň jsou ale ohleduplné a dobrotivé. Věří v dobro a právo, ale ne vždy se drží v mezích zákona či etických pravidel. Nesnáší, když někdo zkouší zastrašovat ostatní nebo když jim někdo říká co mají dělat.

Hraničář, který číhá na výběrčího daní zlého barona je chaoticky dobrý.

Chaotické dobro je kombinací dobrého srdce a volné duše.

Zákonná neutralita

"Soudce"

Zákonně neutrální postavy dodržují zákon a tradice. Samozřejmostí jsou pro ně pořádek a organizace.

Mnich, který následuje pravidla a naslouchá prosbám o pomoc i za cenu mírného naklonění k dobru či zlu je zákonně neutrální.

Zákonná neutralita v sobě spojuje spolehlivost a čest, nevyžaduje však přílišné nasazení či snad fanatismus. Nejen proto se označuje jako "pravý zákon".

Neutralita

Neutrální postavy dělají to, co uznají za vhodné. Necítí v sobě silnější ani jednu složku, ať už dobro × zlo, nebo zákon × chaos. Taková postava se dívá na dobro jako na o něco lepší zlo. Má přece raději dobré sousedy než zlé.

Čarodějka, která je oddaná svému umění a kterou nebaví diskuze o morálce je neutrální. Vidí dobro, zlo, zákon i chaos jako nebezpečné navzájem - střední cesta neutrality je ideální a vyvážená cesta.

Neutralita dovoluje přirozené činy bez donucení, je proto uváděna jako "pravá neutralita".

Chaotická neutralita

"Volná duše"

Chaoticky neutrální postavy následují svoje vrtochy, jsou individualisty již od základu. Cení si vlastní spravedlnost a svobodu, cizí svoboda jim na srdci tolik neleží. Vyhýbají se autoritám, kroutí hlavou nad omezeními a napadají tradice. Takové postavy rozvrací organizace nebo jejich části a ničí jejich cíle z anarchie.

Poustevník, který cestuje krajinou a žijící z vlastního důvtipu je chaoticky neutrální.

Chaoticky neutrální postava je sice nepředvídatelná, ale její činy nejsou náhodné, drží se jen vlastního systému, který ostatní nemusejí pochopit. Chaotická neutralita reprezentuje pravou svobodu před omezením společnosti a před zápalem vykonavatelů dobra, pyšní se tak označením "pravý chaos".

Zákonné zlo

"Vládce"

Zákonně zlí padouši si systematicky berou, co chtějí bez omezování předpisy či zákony a bez ohledu na to, komu tím způsobí škodu a utrpení. Mají smysl pro tradice, věrnost a rozkazy, ale ne pro svobodu a důstojnost. Hrají podle pravidel, ale bez milosti či soucitu. V hierarchii jsou pohodlnými a mají sklon k vládnutí, ale dokážou i velmi oddaně a dobrovolně sloužit. Nesoudí ostatních podle jejich činů, ale podle rasy, víry, vlasti nebo sociální vrstvy. Neradi porušují svoje sliby - i zákonně zlí mají jisté "morální omezení", například nezabíjet chladnokrevně (což ale můžou přikázat jiným) nebo neubližovat dětem (především když z dítěte můžou mít prospěch).

Baron, který rozšiřuje svou moc a využívá svůj lid je zákonně zlý.

Někteří se dopouštějí zla s horlivostí na stejné úrovni, na jaké křižáci konají dobro. Kromě ochoty zraňovat ostatní kvůli vlastnímu prospěchu nalézají také potěšení v rozšiřování zla kvůli jeho cílům. Vykonávané zlo můžou cítit jako část povinnosti či loajality ke svému pánu či božstvu. Zákonné zlo je velmi nebezpečné, protože v sobě spojuje systematické, záměrné a časté uskutečňování zla. Díky typickému představiteli si vysloužilo název "ďábelství".

Neutrální zlo

"Zločinec"

Neutrálně zlí dělají vše, z čeho mohou mít prospěch. Nemají rádi pořádek a nedrží se následování zákona, tradicí, či předpisů, na druhou stranu nemají tak nepokojnou povahu a lásku ke konfliktům jako chaoticky zlé postavy.

Kriminálník, který loupí a krade jak chce, je neutrálně zlý.

Někteří neutrálně zlí padouši považují zlo za ideál, často je taková osoba oddaná tajnému spolku či zlému božstvu. Patří mezi nebezpečné přesvědčení, neboť v něm není místo pro čest a slitování -- označuje se jako "pravé zlo".

Chaotické zlo

"Ničitel"

Chaoticky zlé postavy udělají cokoliv pro svojí lakotu, nenávist a pro svoje cíle. Jsou velmi temperamentní, zlomyslné, svévolné, násilnické a nepředvídatelné. Když nemohou dosáhnout cíle, stávají se nemilosrdnými a surovými. Rozšiřují zlo a zmatek, naštěstí jsou však jejich plány náhodné a málokdy výrazněji propojené, nejčastěji se jedná o jednotlivé tužby a cíle. Nezřídka kdy se snaží svého vůdce sesadit či zabít, aby mohli nastoupit na jeho místo.

Šílený kouzelník, který sleduje pomstu a šílenství, je chaoticky zlý.

Další z nebezpečných přesvědčení, reprezentuje ničení všeho kolem.

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPřesvědčení]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPřesvědčení]]

}} }}


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =