Paladin

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Paladinové jsou ctnostní obránci slabých, neochvějní nepřátelé nemrtvých. Míchajíc schopnosti válečníka a duchovního světla svatého, je paladin tvrdý a mocný bojovník. Tradice svatého světla je osobitá pro několik Alliančních ras (lidé, trpaslíci, a dreaneiové) a Hordy (krvavý elfové a taureni). Paladin je válečník svatého světla. Zastávají vše dobré a pravdivé ve světe a zároveň odmítají všechno zlo. Například nemrtvé a Hořící Legii. Nabízí pomoc v nouzi bezmocným a zabíjejí jejich nepřátelé svatou silou. Jsou silně proti nemrtvým, když ohrožují jiné rasy, hrozí jim nepěkné popálení svatým světlem. Přitomnost jakéhokoli zla je pro paladiny trestuhodný, ale své úsilí soustředí proti nemrtvým a démonům. Tihle válečníci dodržují principy Svatého Světla a brání Allianci před jakoukoliv hrozbou pro její lidi. Téměž v každém zákoutí Azerothu, bojují proti silám zla a barbarství. Tito statní válečníci víry, neustále udržují hlídku proti démonickým silám zpoza Temného Portálu. Paladinové jsou ztělesnění dobra a obětavosti bránit své lidi. Pomáhají nevinným a trestají zlé. Jako takoví, jsou paladinové všeobecně dobrými. Existují však také Padlí Paladinové, ti jsou součástí Šarlatové Krusády. V průběhu druhé války, některým paladinům zářily oči vnitřní sílou Světla, jako například paladinovi Turalyonemu.


Kodex

Paladinův kodex vyžaduje respektování autorit, jednání se ctí (nelhat, nepodvádět, nepoužívat jedy a tak dále) pomáhat těm, co to potřebují (za předpokladu, že nepomáhají něčemu zlému, nebo špatně končícímu) a trestají ty, kteří ohrožují nevinné. Zatím co můžou prožívat dobrodružství s jinýma, z jiných organizací, tak se nikdy nebudou vědomě spojovat se zlými osobami, ani s někým, kdo porušuje jejich morální kodex. Paladinové mohou přijmout stoupence, následovníky či kohorty s dobrými záměry. Paladinové musí být dobří, nebo ztratí jejich svaté dovednosti, když se začnou chovat zle, stávají se ex-paladinami. Navrácení je obvykle dlouhý, a náročný proces. Paladinové nemusí vždy prácovat s dobrými, či neutrálními organizacemi, jako tomu je například u Šarlatové Krusády, jen musí věřit, že pracují pro dobrou organizaci, nebo mít víru v to, že je jejich konání dobré. Paladinové můžou být zlí, ale pokud stále věří v to, že konají dobro, Světlo jim bude sloužit dál.


Historie

Rytíři Stříbrné Ruky, byl původní řád paladinů. Formován v průběhu Druhé Války. Tak, jak jsou paladinové imuní proti Moru, mnoho členů přežilo počáteční tlak Pohromy. Naneštěstí po navrácení nakažený Arthas Menethil zabil mnoho paladinů, zanechajíc jen málo rozptýlených. Řád Rytířů Stříbrné ruky byl dozpuštěn princem Arthasem Menethilem, když Uther Lightbringer odmítl pomoct při očistě v Stratholmu. Po invazi Pohromy, se mnoho paladinů z řádů připojilo k zealousovu seskupení následovníků světla, známou jako Šarlatová Krusáda. Mnoho z paladinů se stalo fanatickými vůči ambicím zničit Pohromu do toho bodu, že pokud někdo nenosí jejich barvy, považují se za nakažené. Ostatní se rozhodli připojit k Argent Dawnu. Někteří paladinové byli také obráceni od Světla svatého, a přidali se k Arthasovi Menethilovi, jako rytíři smrti. Mnozí uprchli z jihu do království Stormwindu. Časem, následovníci Světla Svatého, předali jejich filozofii trpaslíkům z Ironforge, kteří brzy přijali principy řádu.


Druhá Válka

Arcibiskup Alonsus Faol si uvědomil, že zbožní Klerici Northshiru, kteří utrpěli v první válce velké oslabení, nebyli schopní čelit nebezpečí boje. Spolu s mnohými přeživšími klerikmi Nortshiru, hledal ty nejčestnější mezi rytíři Lordaeronu a školil je v umění magie. Vedení Uthera Lightbringera, teď spočívalo na ramenách těchto paladinů. Pojmenoval je Rytíři Stříbrné ruky - hojit rány utrpené v boji, obnovit víru v příslib svobody od týrání orků.

Po válce

Arcibiskup Alonsus Faol, po skončení druhé války založil řád Rytířů Stříbrné ruky, svatí rytíři nebo paladinové, jak jsou obyčejně nazýváni, vedli boj proti zlým orkům a pomohli zachránit krajinu Lordaeronu před zničením. Ačkoli to bylo téměř 15 roků od konce druhé války, paladinové stále chránili lid před mocnými čelistmi zla.

Třetí válka

Paladinové byli kdysi milovanými a ctěnými v celé krajině Lordaeronu, upadli pod náporen těžkých časů. Celý řád Stříbrné Ruky byl rozpuštěn po odmítnutí vyvraždění nevinných měšťanů Stratholmu, kteří měli být nakažení Morem nemrtvých. Neosvobození a vyhnaní ze svojich domovů, paladinové stále chrání lid a bojují proti zlu. Posílení světlem se tito udatní bojovníci oháněli jak kladivami, tak Svatým ohněm v boji proti všem, co vztahovali ruku na bezbranné a nevinné.


{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPaladin]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPaladin]]

}} }}