Právo Svobodného města Ambermill

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Právo Svobodného města Ambermill
{{{Znak}}}
Autor: Saetnis Inglorion, kancléř
Sepsáno: Zima 622
Lze nalézt v: {{{Lokalita}}}
Předchozí Následující
{{{Předchozí}}} Právo Svobodného města Ambermill {{{Následující}}}
{{{Poznámky}}}

I. Rozloha

 • Hranice Svobodného města Ambermill, budiž stanovena jako území v plném rozsahu někdejšího správního celku provincie hvozd, vyjma oblastní známých jako Ambermillský lom a Hraniční důl. Dále s ohledem na dodržení mezinárodních hranic také dvacet kroků od Královské obchodní cesty.

II. Zákony

 • Zákony svobodného města ambermill, jsou nejvyšší nařízení, které vydává zákonodárce a není proti nim odvolání.
 • Zákony svobodného města Ambermillu, nesmí v žádném případě porušovat platnou kompaktátu vydávanou organizaci Kirin Tor. Dále pak také žádný zákon nesmí vylučovat jiný platný zákon dříve, než ten je patřičným orgánem zneplatněn.
 • Zákony smí vydávat výhradně stav zákonodárný, dočasné vyhlášky pak sestupně stavy ostatní.

III. Orgány moci

Stolec kancléřský je orgánem zákonodárným, soudním i výkonným. Drží nejvyšší pravomoci svobodného města Ambermill.

IV. Ustanovení zákona

 • Všechny ostatní dříve vydané vyhlášky, zákony a judikáty, tratí na platnosti dnem vydání tohoto práva.

V. Majetek

 • Veškerý nemovitý majetek, na pozemcích svobodného města Ambermill, náleží svobodnému městu Ambermill. Prodej, či darování není možné a z tohoto výnosu neexistuje výjimek.

VI. Privilegium

 • Všichni obyvatelé, i hosté města Ambermill se zavazují dodržením zákonů svobodného města a vůle kancléřského stolce, proti němuž není odvolání.
 • Vůle kancléřského stolce je v takovém případě zákonům nadřízena.
 • Kancléřský stolec má právo určit sobě zástupce, či sestavit rady, která přebírá všechny pravomoci kancléře v jeho nepřítomnosti. Jedinou výjimkou jest právo veta, které nepřebírá nikdy nikdo.

VII. Trestní řád

 • Trestním řádem může být postihován kdokoliv, kdo se proti právu svobodného města, či vůli kancléře proviní.
 • Adekvátnost a vhodnost a druh trestu a jeho rozsahu určí vždy jen a pouze stolec kancléřský, či osoba, osoby, pověřené jeho suplováním.

VIII. Suplování moci

 • Osoba, či osoby, pověřené zastupováním kancléřského stolce přebírají všechna kancléřova práva s výjimkou práva veta. Kancléřskému stolci se zodpovídají zpětně se zvýšenou přísností.

IX . Kirin Tor

 • Svobodné město Ambermill se zavazuje dodržováním a zachováním práv, která svým členům nabízí Kirin Tor prostřednictvím své platné kompaktáty.

X. Lordaeron

 • Svobodné město Ambermill, se zavazuje dodržováním mezinárodního práva Lordaeronské aliance a plněním spojeneckých smluv a úmluv. Vždy v míře adekvátní k jednání druhé strany.