Pravidla pro průmysl

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nostalgia LivingEconomy obsahuje modul Sklizeň - pravidelný event, při kterém hráči mohou získávat výnosy ze svých průmyslových objektů. Každý typ průmyslu má svůj vlastní "zkušenostní systém", systém Úrovní, který určuje množství získávaných surovin. Úroveň je možné zjistit v přehledu hráčského průmyslu.

Minerály

 • Počítají se sem běžné jeskynní doly, kamenolomy a povrchová naleziště (místa se zvýšeným výskytem rud, taková naleziště mohou být hráči nalezena i nová).
 • Většina dolů se dá rozšiřovat - kamenné závaly uvnitř dolu znázorňují nejen zasypané šachty, ale i "tenké zdi", kudy se dá razit dále. Rozšiřování jiným směrem než přes závaly není možné. Každé rozšíření se počítá jako další důl a nachází se v něm odpovídající počet ložisek. Rozšiřování dolu úroveň nemění.
 • Lze najmout NPC dělníků. NPC negenerují žádný zisk, ale dokud je jim placeno, udržují Úroveň, aby neklesala. Každý dělník musí být vybaven krumpáčem a mít kde spát.
Úroveň Počet ložisek Poznámka
1 4 Jakýkoliv prokopaný důl bohatý na žíly.
2 8 Horníci jsou lépe vybavení, mají zajištěné bydlení.
3 12 Důl má zabezpečené skladiště ve svém areálu, pokud je to možné, je zde částečně funkční železnice.
4 16 Důl prošel náročnou rekonstrukcí, má nové výztuhy chodeb,...


Zvěř a dobytek

 • Zvířata jsou chována na farmách, ale mohou být chována i samostatně.
 • Je třeba zajistit dvě lokality:
  • Pastva - zde jsou zvířata přes den a dohlíží na ně pastýř. Velikost pastvy musí být alespoň jedna jednotka, musí být na travnaté ploše a musí být oplocená. Na každou jednotku pastvy se vejde jen určitý počet zvířat.
  • Stáj - zde jsou zvířata v noci, lze vybrat ze dvou druhů objektů (malá a velká stáj), nebo něco zimprovizovat s GM. Do každé malé a velké stáje se vejde následující počet zvířat.
 • Zvířata poté vynášejí výnos. Zisk masa předpokládá stejný přírůstek a úbytek zvířat. Pokud máte jen jedno zvíře určitého druhu, nenese maso (nemůže plodit mladé a nenahradilo se)
 • Automatické výnosy zatím nefungují a musíte se o ně přihlásit GMs, pokud je chcete získávat.
 • Lze najmout NPC dělníků. NPC negenerují žádný zisk, ale dokud je jim placeno, udržují Úroveň, aby neklesala. Každý dělník musí mít kde spát.
Zvíře ks/Pastva ks/malá Stáj ks/velká Stáj ks/Stodola Výnos
Slepice 30 30 60 80 1x Vejce, 0,33x Hospodářské maso
Prase 4 8 12 16 2x Hospodářské maso, 2x Kůže
Ovce 4 8 12 16 3x Vlna, 3x Mléko, 1x Hospodářské maso
Kráva 2 3 6 8 6x Mléko, 3x Hospodářské maso, 3x Kůže
Kůň 1 3 6 8 N/A

Včely

 • Pro postavení úlu potřebujete disponovat alespoň jednou jednotkou.
 • Na jednu jednotku je možné umístit maximálně 6 úlů
 • Sehnat včely může druid pomocí rituálu anebo je lze odkoupit od existujícího včelaře, který za úbytek nedostane nejbližší výnos ze sklizně
 • Každý produktivní úl generuje 1x Med za sklizeň
 • Můžete mít postaveno produktivních úlů jenom takové množství, jaké vám dovoluje úroveň vybavení (viz. níže)
Úroveň Produktivních úlů
1 4
2 8
3 12
4 16

Obilniny a flóra

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPravidla pro průmysl]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:delete

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=delete" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherPravidla pro průmysl]]

}} }}

 • Každá oblast pro pěstování je rozdělena na jednotky
 • Na každé jednotce se objevuje určitý počet plodin podle úrodnosti
 • Nelze obdělávat více jednotek, než povoluje vybavení
 • Jednotku lze aktivovat zasetím
 • Lze najmout NPC dělníků. NPC negenerují žádný zisk, ale dokud je jim placeno, udržují Úroveň, aby neklesala. Každý dělník musí mít kde spát.
plodin/jednotka Úrodnost
0 Neúrodná půda
1 Nezoraná půda, plácek v lese
3 Běžné zorané pole
4 Zlepšená úrodnost např. aktivitou druidů
Úroveň Aktivních jednotek Požadavky
1 1 Dělníci se základními nástroji
2 2 Lépe vybavení dělníci a postele ve vyhrazeném domku
3 4 Zabezpečené skladiště
4 8 Stabilní zdroj vody (studna)
5 16 Fungující osada - krčma a jeden dům pro obyvatele

Sadba

 • Až na výjimky mohou květiny růst pouze v květináči (GO 100109)
 • Do jednoho květináče se vejdou tři květiny
 • Každý pokus o sadbu jednoho GO = odevzdat jeden item z lootu (spawnu napodruhé sedmikrásku, odevzdám GM dvě sedmikrásky)
 • roll = skill na použití + 20 (nelze-li určit skill na použití, předpokládejte 50), po každém neúspěšném rollu se roll snižuje o 20 (rollnu napoprvé neúspěch, rolluji pouze skill na použité, po dalším neúspěchu skill na použítí - 20 atd.)
 • Každá třetí květina jde lootovat
 • Lootovatelné květiny musí být ve sklizni

Dřevo

 • Bez pily není možné získávat dřevo jinak než z předem určených "spadaných stromů"
 • Při sklizni se v okolí pily objeví počet stromů odpovídající úrovni, které lze pokácet
 • Lze najmout NPC dělníků. NPC negenerují žádný zisk, ale dokud je jim placeno, udržují Úroveň, aby neklesala. Každý dělník musí být vybaven sekerou a mít kde spát.
Úroveň stromů/sklizeň Požadavky
1 5 Jednoduchý tábor se skladištěm
2 10 Místo na spaní pro dřevorubce, zabezpečené skladiště
3 15 Objekt klasické pily