Quel'Thalas

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Quel'Thalas
Quelthalas-large.jpg
Příslušnost: Nezávislí,
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance (dříve)
Typ: Stát
Populace: Sin'dorei,
Quel'dorei,
Trollové,
Nemrtví
Sídla: Silvermoon (hlavní město)
Hlavní jazyk(y): Thalassianština, Obecná řeč
Architektura: Elfská
Místní zřízení: Absolutní monarchie
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Severovýchod Lordaeronu
Současný vládce
Kael'thas Sunstrider (formálně)
Regent Lor'themar Theron
Předchozí vládci
Anasterian Sunstrider
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

Quel'Thalas je bohatě zalesněná oblast na severovýchodním okraji království Lordaeron. Dříve byl domovem Vysokých elfů, avšak po invazi prince Arthase se většina přeživších elfů rozprchla. Část jich však v Quel'Thalasu a okolí setrvalo, a pod novým jménem Krvaví elfové se snaží obnovit zničenou domovinu.

Historie

Založení

Vysocí elfové, vedeni Dath'Remarem Sunstriderem opustili Kalimdor a vyzvali na souboj vlny Maelstromu. Jejich loďstvo nakonec přistálo u pobřeží země později známé jako Lordaeron. Poté, co začali pronikat do vnitrozemí, v klidné oblasti Tirisfalu založili několik osad. Po několika letech mnoho z elfů začalo šílet. Elfští myslitelé měli za to, že nějaká zlá existence spí hluboko pod touto částí světa, ale to se jim nikdy nepodařilo prokázat. Nicméně elfové odmítli zůstat v Tirisfalu, a vydali se hledat novou zemi, které by mohli říkat domov.

Jak elfové křižovali drsné a hornaté země Lordaeronu, jejich cesta se stávala stále nebezpečnější. Protože byli odříznuti od magických a životodárných sil Studny Věčnosti, mnoho z nich zemřelo hladem po energii či na podchlazení kvůli zimnímu klimatu. Jiní zase zemřeli ve spárech tvorů, které z Kalimdoru neznali. Nejvíce znepokojující pro ně však byla ztráta nesmrtelnosti a odolnosti proti elementům. Časem ztratili na výšce a i jejich pokožka se měnila z výrazně fialové na mnohem světlejší odstíny. Po cestě narazili na primitivní kmeny lidí, kteří lovili v lesích. Nicméně největší hrozba, kterou potkali, byli nenasytní a mazaní lesní trolové ze Zul'Amanu. Tito zelení tvorové byli obdařeni velmi dobrou schopností regenerace končetin i fyzických zranění. Jejich říše Amani se rozkládala po velké části severního Lordaeronu, a trolové bojovali o své území velmi tvrdě. Elfové si k nim brzy vypěstovali hlubokou nenávist a zabíjeli je na potkání. Po mnoha letech Vysocí elfové konečně našli zemi, která připomínala Kalimdor. Hluboko v lesích na severu kontinentu založili království Quel'Thalas (Vznešené království či Vznešený domov). Bohužel brzy zjistili, že své království založili na zbytcích posvátného starého města trolů. Brzy tak museli čelit jejich neutuchajícím nájezdům.

Elfové, šťastní, že konečně našli domov se odmítli země lehko vzdát a využili znalostí magie k obraně před troly. Pod Dath'Remarovým vedením se jim podařilo zničit vojska Amani, ačkoliv trolové byli v přesile deset ku jednomu. Někteří elfové si vzali k srdci varování Kaldorei, že používání magie by mohlo znovu přilákat Plamennou Legii a proto se rozhodli svou zemi zamaskovat obranou bariérou, která jim měla umožnit dále praktikovat magii na stejné úrovni. Postavili proto několik monolitů, takzvaných Runových kamenů, které rozmístili po svém království a které vytyčovaly bariéru. Runové kameny nejen že chránily elfskou říši proti nebezpečím z jiné dimenze, ale stejně dobře fungovaly i na odpuzení pověrčivých trolů.

Jak šel čas, Quel'Thalas se stal zařícím monumentem elfského úsilí a magické moci. Jako vláda byla ustanovena Rada Silvermoonu, avšak dynastie Sunstriderů si stále ponechávala část politické moci. Složena se sedmi nejvýznamnějších elfích lordů se Rada starala o bezpečnost království i lidu. Obehnaní svou ochranou bariérou elfové stále více zapomínali na varování Kaldorei a bezmyšlenkovitě využívali magii ve všech aspektech svých životů.

Po téměř čtyři tisíce let žili Vysocí elfové v míru a bezpečí ve svém království. Přesto, lstivé troly tak snadno neporazili. Trolové plánovali hluboko v lesích odplatu a jejich vojsko se opět pomalu rozrůstalo. Nakonec ohromující armáda trolů vyrazila z temných lesů a znovu začala obléhat zářící věže elfské říše.

Trolí války

Armáda Amani obléhala Quel'Thalas po moho let, čímž elfí říši srazili na kolena. V zoufalství, s vidinou blízké a nevyhnutelné porážky se elfové obrátili na svého jižního souseda - lidskou říši Arathor.

Nyní již civilizované lidské kmeny se nedávno sjednotily pod vedením Thoradina a vyhlásili za hlavní město své říše Strom (dnes známý jako Stromgarde) na jihu Lordaeronu. Lidé také trpěli pod nájezdy trolů, ale teprve po příjezdu elfského velvyslance zjistili, v jak zoufalé situaci jsou Vysocí elfové. Elfové souhlasili vycvičit stovky lidských mužů v umění magie výměnou za Thoradinovu vojenskou pomoc. Thoradin, ačkoliv sám v magii nevěřil, souhlasil s obchodem a pomohl Quel'Thalasu - neboť mu došlo, že pokud elfská říše padne, Arathor bude další na řadě. Po bitvě, která rozprášila legie Zul'Amanu elfové přísahali věrnost a přátelství Thoradinovi a jeho pokrevní linii.

Druhá válka

Téměř o tři tisíce let později, krátce po pádu Království Azerothu, Anduin Lothar - poslední potomek Thoradinův - vedl svůj lid přes moře z Azerothu do Lordaeronu, aby varoval krále Terenase před příchodem orkské Hordy. Terenas urychleně svolal radu sousedních království a ustanovil Lordaeronskou Alianci. Lothara jmenoval nejvyšším poručíkem a poslal zprávu králi Anasterianovi Sunstriderovi - veteránu Trolích válek - kde ho informoval o Lotharově rodokmenu a požádal ho o pomoc Alianci. Anasterian neochotně souhlasil s pomocí a vyslal družinu vedenou Allerií Windrunner.

Nedlouho poté, když Orgrim Doomhammer vedl Hordskou invazi do Quel'Thalasu a začal vypalovat lesy Eversongu, vyšlo najevo, že spojencem orků jsou trolové Amani, vedeni mazaným Zul'jinem. Alleria se vrátila před Radu Silvermoonu, kde hodila Anasterianovi k nohám hlavu čerstvě zabitého trola. Tím vyvolala u krále nevýslovný hněv, který měl za následek mobilizaci elfské armády do boje proti Hordě, vedenou lady Sylvanas Windrunner, sestrou Allerie.

Po skončení Druhé války Anasterian z Lordaeronské Aliance vystoupil. Oficiální důvod byla slabost lidí, jež vyústila ve vypalování lesů Eversongu (i přes Terenasovy námitky, kolik lidí padlo ve snaze ochránit Quel'Thalas); navíc, když byla Horda poražena a Lothar mrtev, přísaha věrnosti ztratila na platnosti. Většina elfské populace se uzavřela ve svém magicky chráněném království, kromě několika výjimek - knězi, čarodějky a dokonce Anasterianův syn a dědic, princ Kael'Thas, člen Kirin Tor v Dalaranu zůstávali stále v kontaktu se zbytkem světa.

Pád Quel'Thalasu

O téměř patnáct let později vypukla v Lordaeronu velká morová nákaza. Terenasův syn Arthas, paladin vycvičený samotným Utherem, dělal co mohl pro zastavení nákazy a zabránění přeměny jeho lidu v nemyslící nemrtvé sloužící Králi lichů. Díky neočekávanému řetězci událostí, které zdá se naplánoval sám Král lichů, aby získal tělo pro svou mysl, Arthas nakonec propadl zoufalství a posléze i šílenství. Král lichů získal jeho duši, když se pro záchranu svého lidu vypravil do Northrendu, aby získal legendární runový meč Mrazivý smutek.

Nyní největší z Králových rytířů smrti, vrátil se Arthas do Lordaeronu, zavraždil svého otce Terenase a zničil království Lordaeronu. Pověřen Tichondriem, vůdcem pánů děsu, Arthas oživil Kel'Thuzada (kterého nedlouho předtím sám zabil), aby mohl vyvolat Archimonda. Jediné místo, kde bylo možné Kel'Thuzada oživit je mystická Sluneční studna, zdroj magie Vysokých elfů, skrytá hluboko v lesích Quel'Thalasu.

Aby se dostal až ke Sluneční studni, potřeboval Arthas někoho loajálního uvnitř elfského království. Jednoho takového brzy našel, byl jím Dar'Khan Drathir, člen Rady Silvermoonu. Sobecký Dar'Khan věřil, že si zaslouží víc než má, a neodolal nabídce nevýslovné moci, kterou mu Arthas poskytne, pokud mu pomůže. Dar'Khan nabídnul Pohromě dva mocné artefakty: Kámen světla a Kámen ohně, původně určené na obranu proti nemrtvým. Arthas se tak mohl se svou armádou vydat na pochod smrti po cestě přes řeku Elrendar do lesů Eversongu a ničit Runové kameny beze strachu z elfské obrany.

Elfové ve snaze zastavit Pohromu zapálili oblast okolo zničeného Runového kamene. Ale armády Pohromy se nezastavily, prorazily Elfské brány a nakonec brány Silvermoonu samotného. Generál hraničářů, lady Sylvanas Windrunner se snažila vést obranu své země jak nejlépe dokázala, ale nakonec i ona podlehla síle Mrazivého smutku. V krutém gestu pomsty Arthas z jejího mrtvého těla vytrhl její duši a stvořil tak první Smrtonošku. Dokonce ani s šavlí Quel'Delaru, král Anasterian a Rada Silvermoonu nebyli pro Arthase žádná výzva. Přidali se ke zbytku svého národa v podobě nemyslících zombie.

Silvermoon byl v ruinách a elfové povražděni či rozprchlí. Arthas splnil svůj úkol a ve vodách Sluneční studny oživil nekromancera Kel'Thuzada jako liche. Nedlouho poté poskvrněná Sluneční studna explodovala a odřízla tak zbývající elfy od jejich zdroje magie.

Oblasti království Quel'Thalas

  • Silvermoon
  • Temné lesy
    • Samotné Temné lesy, dnes známé spíše jako Lesy duchů
    • Lesy Eversongu
  • Ostrov Quel'Danas (také známý jako Ostrov Sluneční studny)
  • Zul'Aman
  • Zelený průsmyk (průsmyk, kde se nacházely Elfské brány střežící vstup do Quel'Thalasu)

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherQuel'Thalas]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherQuel'Thalas]]

}} }}

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =