Vysocí elfové

Z Nostalgia
(přesměrováno z Quel'dorei)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Quel'dorei
Vysocí elfové
HighElfCrest.jpg
Znak Quel'dorei
Příslušnost: Quel'Thalas,
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance
Dostupná povolání: Bojovník, Darebák, Druid (v lore), Kněz Světla, Lovec, Mág, Paladin
Hlavní město: Silvermoon
Další sídla: Ambermill
Primární jazyk: Thalassianština,
Obecná řeč
Další jazyk(y): Darnassae
Typ vlády: Absolutní monarchie
Průměrná výška: 155-185 cm (muž)
145-175 cm (žena)
Délka života: 350-400
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Nejčastější přesvědčení:

Současný vládce Kael'Thas Sunstrider
Regent Lor'themar Theron Předchozí vládci Anasterian Sunstrider

Vysocí elfové, nebo také Quel'dorei, jsou vzácnou skupinou východních elfů, posledními příslušníky téměř vymizelé rasy. Není tomu dávno, co byla jejich civilizace a kultura na vrcholu moci a slávy. A o to tragičtější byl její konec. Quel'dorei jsou posledními strážci starých tradic, tisícileté moudrosti a starobylé kultury Quel'Thalasu. Narozdíl od krvavých elfů, nepropadli své závislosti na magii, naučili se odříkání, pokoře a hledají poučení z vlastních chyb.

Fyzický popis

Elfové bývají o něco vyšší než lidé, jsou spíše štíhlejších a atletičtějších postav. Rysy tváře bývají ostré, ale symetrické. Podle lidských měřítek jsou elfové velmi pohlední, nicméně jaksi zženštilí - přiliš dbají o svůj dokonalý zevnějšek. Elfové mívají spíše světlou kůži, stejně tak i vlasy. Vousy jim rosotu jen málo, většinou vůbec ne. Vznešení elfové mají oči stále safírově modré, ačkoliv je možné, že jejich jas časem uhasne a vyprchá, bez mystických energií Sluneční studny. Elfové jsou mezi svými považování za plně dospělé někdy před stým rokem života, přestože podle lidských měřítek fyzické i duševní vyspělosti dosahují v obdobném věku jako lidé. Stárnou jen velmi pomalu a málo se mění - pak zničehonic během jediného roku zestárnou a jejich krása uvadne. Umírají obvykle vě věku 350-400 let, nicméně mocní elfové, především ti nadaní magií mohou žít mnohem, mnohem déle. Psané záznamy uvádějí až tisíce let. Kuřpíkladu poslední velekrál Quel'Thalasu Anasterian Sunstrider žil podle všeho něco kolem tří tisíc let, neboť panoval již v období trollích válek a jeho vláda skončila až násilnou smrtí z rukou Arthase, Prokletého prince.

Závislost na magii a její překonávání

Během Třetí války přišli elfové i o Sluneční Studnu - zdroj magické síly pro všechny elfy. Odříznuti od životodárné energie chřadli, slábli a velmi slabí jedinci umírali v agónii. Zoufalství a závislost na magii přiměla prince Kael'Thase aby pro elfy našel nový zdroj síly - tím se nakoenc ukázaly černokněžnické praktiky vysávání magie. Téměř každý elf je závislý na magii, je to věčná žízeň, která jde zahnat jen na chvíli. Krvaví elfové jsou magickou rasou se vším všudy - magie je přítomná i v jejich těle, změnila je. Elfové potřebují k životu magii stejně jako jídlo a pití. Nedostatek magie vede k oslabení organismu, křečím, bolestem a někdy i smrti. Čím silnější magií elf vládne, tím je těžší uspokojit závislost. S tím se ale zbývající vysocí elfové odmítají ztotožnit. Odmítají nečisté praktiky krvavých elfů a jejich filosofii. Vznešení elfové přijali symptomy závislosti jako trest za svou domýšlivost a pýchu, ze kterého se musejí poučit. Věří, že jedině skrze odříkání a překonávání těchto nesnází se mohou očistit a stát se lepšími, než bývali. Umenšení magické moci přijímají s pokorou a železnou sebekázní. Ti, kteří magii stále praktikují a přitom se dovedou udržet na správné cestě musí mít železnou vůli a klidnou mysl. Většina elfů se snaží používání magie vyhnout, aby je příliš nelákala její moc, ale pravdou je že v omezené míře ji používá každý. K překonání nevolností a bolestí, které provázejí pocit nedostatku magie, vznešení elfové používají různá meditační cvičení, pití odvarů z bylin či lektvarů obsahujících magické prvky. Rovněž pevná víra ve Svaté Světlo pomáhá udržovat správný směr.

Kultura

Elfové se v průběhu let stali poměrně marnivou a pyšnou rasou, což si nyní zbývající zbývající Quel'Dorei bolestně uvědomují. Nadále jdou cestou svých předků, ale snaží se poučit z jejich chyb, které vedly k pádu elfí říše. Stále si cení klidného přístupu, vyrovnanosti a schopnosti nadhledu. Nicméně, události posledních let je naučily pokoře, odříkání a sebekázni, která jim dřívě chyběla. Prožité útrapy a boj se závislostí na magii je rovněž velmi přiblížily ostatním smrtelníkům a zocelil je. S trochou nadsázky se dá říci, že co elfy nezabilo, je posílilo. Quel'dorei se nezamýšlí jen nad svými činy, ale i nad jejich možnými následky. Ptají se nikoliv jen "Jak toho můžu využít" ale také "jakou cenu za to budu muset zaplatit?". Obvykle promýšlejí věci do důsledků, do hloubky. Tvrdí, že není důležitý jen cíl, který si vytyčíte, ale i jakými způsoby ho dosáhnete, protože to jaké metody použijete se na vás podepíše a změní vás to. Mnoho elfů se věnuje dokonalému zvládnutí fyzických technik, nebo hledání spřízněnosti s přírodou, aby utišili pocit prázdnoty po magii. Aby se odlišili od krvavých elfů, častěji se odívají do přírodních barev a vyhýbají se používaní rudé a zlaté. Jejich barvami je modrá, černá a stříbrná.

Náboženství

Elfové byli dříve velmi horlivými vyznavači Svatého Světla a po tragických událostech Třetí války, pádu Silvermoonu a zničení magické Studny se většina quel´dorei k víře upnula víc než kdy předtím. Ve většině myšlenek se jejich víra shoduje s oficiálním učením Církve Svatého Světla (včetně učení o Ctnostech), ale v některých ohledech lehce vybočuje. Prožité zkušenosti elfy naučily, že pokud chtějí bojovat se zlem, nesmí zůstat strnulí. Zlo používá rozličné metody a tedy i dobro by se mělo přizpůsobovat, aby bylo schopné zlo porazit. Tak jako tak jsou ale hranice, které nemohou být překročeny jinak dobro přestává být dobrem. Dá se tedy tvrdit, že elfové zůstávají věrnými Svatému Světlu, ačkoliv mohou někdy mít poměrně nekonvenční názory.

Jazyky

Rodným jazykem elfů je Thalassianština - jazyk velmi podobný staré Darnassianštině. Podobný natolik, že elfové z obou světadílů obvykle nemají problém se dorozumět. Většina elfů ovládá i Obecný jazyk, někteří (zejména ti co žili mezi lidmi) se naučili i Nízkou obecnou, jazyk chudiny a podezřelých živlů.


Vysocí Elfové - hráčské postavy

Hráčské postavy jsou vznešení elfové, tedy takoví, kteří odmítli jít s většinou svého lidu, přijmout nové učení, ideologii a poslání. Nepřipojili se ke Kael´Thasovým armádám a nebo byli natolik znechuceni či vyděšeni směrem, kterým se nová elfí společnost vydala, že raději zvolili jinou cestu, či byli dokonce vyhoštěni za zpochybňování Nové elfské cesty. Pravděpodobně budou pocházet spíše z elfích osídlení v Darrowmerském lese (dnes Východní morové země) jako je Quel'Lithien nebo z Hinterlands, kde leží elfí sídlo Quel'Danil. A nebo mohou pocházet z Dalaranu či jiných lidských měst, kde žili s lidmi bok po boku. Pokud patří mezi elfy z Quel'Thalasu, z vnitrozemí, nejspíše ponesou velmi těžce odloučení od domoviny a to co se stalo s jejich lidem - a to jakým směrem se elfí společnost vydala. Je mnoho možností, jak se mohly dostat do Hearthglennu - mohou patřit ke zbytkům vojsk Aliance, výprav od elfů z Hinterlands, mohou to být členové Kirin Tor a nebo jednoduše uprchlíci, utečenci či vyhnanci bez domova, bloudící po Morových zemích.

Jak hrát Vysoké elfy

Závislost na magické energii

Neměli byste zapomínat, že vaše postava trpí nedostatkem magie - ale nehodlá se tomu poddat (Elfové, kteří žili mimo Quel'Thalas tuto ztrátu pravděpodobně pocítí, ale kvůli vzdálenosti od bývalé studny se naučili hledat i jiné zdroje síly podobné např. těm lidským). Aktivně se snaží se svou závislostí bojovat a překonávat jí (viz. kapitola Magická závislost a její překonávání). Nevyhnou se příznakům jako je náhlá slabost, nevolnost či bolesti, ale učí se je odblokovat a nepoddat se jim. Rozhodně není na škodu zohledňovat, že přílišné vyčerpání many může vést právě k takovýmto účinkům, čas od času si sednout a meditovat, dopřát si magického lektvaru apod. Rovněž je třeba kontrolovat jak moc často magii používáte a k čemu - a zamyslet se jestli to bylo opravdu nezbytné nebo se to dalo udělat i jinak...

Jazyk

Přestože elfové znají i obecný jazyk, raději hovoří svým rodným jazykem (zejména mezi svými), mohou-li. Narozdíl od krvavých elfů obvykle nemají předsudky. Výborná věc je použít addon "Language cycle", který si pamatuje jaký jazyk byl vybrán naposledy - a přepínat si jako "základní jazyk" Thalassianštinu. Rovněž není od věci používat Thalassianské fráze:

  • Al diel shala. - "Šťastnou cestu."
  • Anar'alah belore! - "Při slunečním svitu!" (pokřik)
  • Anaria shola. - "Mluv."
  • Anu belore dela'na. - "Slunce nás provází." (pozdrav s Quel'dorei nebo Sin'dorei, Kaldorei to mohou chápat jako urážku)
  • Bal'a dash, malanore. - "Buď zdráv, poutníku."
  • Bash'a no falor talah! - "Pocítíš chlad opravdové smrti!" (válečný pokřik)
  • Shorel'aran. - "Nashledanou."
  • Sinu a'manore. - "Rád tě vidím."

Poznámka: fráze jsou přeloženy celkem volně - tak aby odpovídaly českému jazyku.

Chování

Nechte se inspirovat tímto článkem, zkuste se vžít do role Vysokých elfů a zamyslet se nad jejich strádáním a osudem. Váš hrdina bude formován těmito událostmi, nese si sebou odkaz dávné vyspělé kultury, ale zároveň žal a smutek z jejího pádu. Nejspíš přišel/a o mnoho přátel, příbuzných. Elfové ztratili moc a sílu - ale neztratili odhodlání a víru. Díky sebekázni, odříkání a trpělivosti dovedou pomalu postupovat vpřed. Není na škodu pokusit se o vcítění se do "jiné mentality" - Vysocí elfové uvažují jinak a v dlouhodobějších časových horizontech než lidé. Také není na škodu projevovat emoce trochu jinými způsoby, elfové jsou obecně zdrženlivější a odtažitější (ale ne nepřátelští).

Vztah ke krvavým elfům

Vysocí elfové s krvavými elfy soucítí, ale jejich cestu považují za cestu zatracení. Horlivý Vysoký elf, věřící ve Světlo, se může snažit Krvavé elfy přesvědčovat o marnosti a zhoubnosti jejich počínání, ale nejspíš se setká jen s opovržením a zahořklou nenávistí. Jiní quel´dorei už takové snahy vzdali a mohou být naopak zahořklí až nepřátelští, a budou odmítat se s krvavými elfy bavit. Rány jsou příliš čerstvé a nezhojené a elfí rasa se rozšpěpila velmi radikální cestou.

Historie

Založení Silvermoonu

(Exil Urozených -7300, počátky osidlování -6800, založení království Quel´Thalassu cca -4000 před otevřením Temného Portálu)

Vznešení elfové, kteří přišli přes moře a založili Quel'Thalas, byli původně Urozenými kal`dorei, kteří se po Válce Prastarých odmítli vzdát magie. Rozepře mezi Urozenými a zbytkem elfů vyústily v nepokoje a nakonec demonstraci magické síly, kdy Urození vyvolali ohromnou ničivou bouři nad Ashenvale. Poté byli Urození vyhoštěni ze zemí kal`dorei a pod vedením Dath'remara Sunstridera přepluli oceán. Poprvé přistáli u břehů, které se později staly Lordareonem. První elfí osídlení tedy bylo v oblasti západních Trisfal glades. Něco zlého však sídlilo v zemi a elfové byli vystaveni té zvláštní, cizí moci. Navíc, odříznuti od Stromu života, chřadli a stávali se smrtelnými. Brzy zanechali Trisfal ze zády a vydali se heldat novou zemi. Po dlouhých útrapách a strádání dorazili až na severní výběžek kontinentu - a zde založili Silvermoon, hlavní město nové říše - Quel'Thalasu. Bohužel, místo, kde vyrostl Silvermoon bylo posvátnou půdou trollů kmene Amani. Brzy vypukly boje mezi elfy a trolly. Elfové použili ničivé magie a trolly zatlačili zpět do hlubokých hvozdů. Aby uspokojili svůj hlad po magické síle, vybudovali Sluneční Studnu, jako náhradu za Studnu Věčnosti. Přestože byla mnohem slabší, i tak byla obrovským zdrojem moci a síly. Někteří elfové se obávali návratu Plamenné legie a proto vztyčili kolem své země Runové kameny - monolity, jejichž magická moc ukryla Quel`Thalas před zraky Plamenné Legie. Quel'Thalas se tak stal ukrytou zemí kouzel, díky magické moci i zemí věčného jara, tak přívětivou, klidnou a nádhernou i přes svou polohu na samém severu. Moc Sluneční studny elfy měnila, až se magie stala součástí jich samotných.

Trollí války

(uváděno cca -2800, před otevřením Temného Portálu)

Po téměř tisíc let země elfů nepoznaly válku. Silvermoon se stal zářícím monumentem slávy Urozených, výspou civilizace. Ale trollové kmene Amani se celá staletí připravovali na válku a sbírali síly. Úder přišel náhle a bez varování, masy trollů se valily zemí a ničily na co přišly. Elfové museli upnout všechny své síly k obraně, aby se udrželi. Ztráta za ztrátou je však nutila ustupovat a ustupovat. Nakonec se museli obrátit s pomocí k lidské říši Arathor. Výměnou za předání znalostí magie, lidé zformovali Alianci s elfy a společně trollí říši rozdrtili na prach. Velekrál Anesterian Sunstrider přísahal věčné přátelství mezi jeho lidem a lidem Arathoru, zasoupeným pokrevní linií krále Thoradina. Od té doby se oba národy staly nerozlučnými spojenci. Elfové se otevřeli okolnímu světu a spolu s lidmi založili město mágů Dalaran, kde jim předávali znalosti magie. Elfí osídlení se šířila i dál na jih od Quel´Thalasu, několik elfích osad se nacházelo v lese Darrowmere (dnes Východní morové země), jedna významená dokonce až v Hinterlands, kde elfové navázali dobré vztahy s trpasličím klanem Wildhammer.


První válka

(rok 0 až rok 4, podle Stormwindského Královského kalendáře 592-596)

Téměř tři tisíce let žily národy lidí, elfů a trpaslíků v míru. A pak přišla Horda. Skrze Temný portál vpadly na Azeroth masy orků a ogrů a zaplavily celý jih. Stormwind byl poražen a Horda se valila na sever. Do První války elfové nijak nezasáhli.

Druhá válka

(rok 6 až rok 8)

Krátce po pádu Stormwindu dorazili na sever, do Lordaeronu, uprchlíci z jižního království, vedeni Anduinem Lotharem, posledním z pokrevní linie krále Thoradina z Arathoru. Lothar varoval krále Terenase před blížící se Hordou, načež se zformovala nová Lordaeronská Aliance. Král Terenas vyslal posly k dávným spojencům lidí, trpaslíkům a vysokým elfům z Quel'Thalasu. Velekrál Anasterian Sunstrider, stále zavázaný přísahou vůči Thoradinově pokrevní linii, se zprvu zdráhal a vyslal na pomoc jen nevelký oddíl vedený Allerií Windrunner. Nicméně nedlouho nato válka zavedla orky až k hranicím Quel'Thalasu, kde se spojili s lesními trolly kmene Amani, vedenými mazaným Zul´Jinem. Napadení elfích osad trolly, elfy rozzuřilo natolik, že se rozhodli plně podpořit Alianci, bez ohledu na možné ztráty. Vojska elfů pod vedením generála Sylvanas Windrunner povstala a vyrazila do boje. Nakonec byla společným úsilím Horda poražena a nebezpečí zažehnáno. Bohužel, došlo k odcizení elfů a lidí, mnoho elfů kladlo lidem za vinu, neschopnost vést válku strategicky (což během druhé války vedlo k vypálení části Lesů Věčného zpěvu), navíc, smrt Anduina Lothara znamenala pro Anasteriana konec přísahy přátelství elfů a lidí. Elfové vystoupili z Aliance, uzavřeli se světu. Většina se stáhla do království Quel'Thalasu, ačkoliv zůstalo mnoho těch, kteří mněli k lidem či trpaslíkům blízko - zejména ti co žili v Darrowmerském lese nebo v Hinterlands, elfí mágové v Dalaranu nebo kněží Světla.

Třetí válka a Pád Silvermoonu

(rok 25 až 26)

Třetí válka znamenala pád Severních lidských království. Nákaza, která zachvátila lidská království se do Quel'Thalasu nedostala. Elfové, zahledění do sebe a uzavření ve svém magickém království buď nečině přihlíželi a nebo neměli ani potuchy co se děje za hranicemi jejich říše. Ač po boku Aliance stáli elfové z Dalaranu, Darrowmere a Hinterlands, nestačilo to. Přestože se v jednu chvíli zdálo, že Pohroma bude poražena, když se princ Arthas vypravil do Northrendu, naděje zhasla spolu s jeho vírou ve Světlo. Arthas Menethil se vrátil jako Prokletý, Ničitel. Rozvrátil to co zůstalo z lidských království, obrátil v popel úrodné lány a rozšířil řady Pohromy nemrtvých. Po zničení Lordareonu obrátil svůj zrak ke Quel`Thalasu. Elfové se měli brzy poučit z chyby, kterou udělali, když se odvrátili od Aliance. Armády Prokletého prince zpustošily zemi elfů a přivedly celou rasu na pokraj vyhynutí. Sluneční Studna, po tisíce let zdroj síly a magie Quel'dorei, byla znesvěcena.

Zrození Sin'dorei

Princ Kael'Thas, který tou dobou studoval v Dalaranu se o tragédii dozvěděl příliš pozdě. Když dorazil do Quel'Thalasu, z jeho říše zbyly jen ruiny zamořené nemrtvými. Zarmoucen a přemožen hněvem, přísahal věčnou pomstu Pohromě, shromáždil kolem sebe většinu přeživších a ve jménu svých padlých bratří přijali jméno "sin'dorei", děti krve, krvaví elfové. Jako mocný mág, Kael přirozeně trpěl úbytkem magických sil, většina elfů, kteří vládli magií dokonce pociťovala nevolnosti až bolesti. Kael se domníval, že bez Sluneční studny jeho lid zemře - zemře na nedostatek magie. Hnáni strachem z úbytku sil a možné smrti, zoufalí elfové se pod vedením svého prince obrátili k temnějším zdrojům magické energie. Podle nové filosofie, kterou Kael'Thas hlásal bylo třeba si moc vzít, uchopit ji, za jakoukoliv cenu. Hnáni hněvem, touhou po pomstě a posíleni novými magickými technikami, elfové vyrazili do protiútoku...a uspěli. Podařilo se jim znovu získat část své domoviny a vytlačit z ní zbývající síly Pohromy. Když se elfům podařilo alespoň do určité míry obnovit pořádek v severním Quel'Thalasu, vyrazil princ Kael'Thas se skupinou elitních válečníků a čarodějů na jih, aby se připojil k silám Nové Aliance, pod vedením lorda Garithose.

Kael'Thasův odchod

Zbytky Aliance, shromážděné pod vedením lorda Garithose uvítaly elfy s radostí, nikoliv však jejich vůdce. Garithos, zapřísáhlý rasista, si pomoci elfů nebo trpaslíků nikdy příliš necenil a proto je zaměstnával podřadnými úkoly, namísto plného využití jejich potenciálu. Stále hledaje záminky, jak elfům dokázat že v porovnání s lidmi nejsou ničím, stupňoval své požadavky a aniž by elfům poskytl jakoukoliv podporu, požadoval splnění takřka nemožných úkolů. Vše vyvrcholilo v okamžiku, kdy po Kael'Thasovi požadoval aby zdržel síly Pohromy ze západu a přitom veškeré Alianční síly stáhl na jih, kde hodlal vyrazit v protiútoku. Kael´Thas měl čelit několikanásobné přesile nemrtvých armád jen s elfími vojáky, bez pomoci Aliance. Jasný záměr lorda Garithose elfy obětovat. Naštěstí se tak nestalo, Kaelovi nabídli pomocnou ruku Illidanovi Nagové a zoufalý Kael přijal. Přestože díky tomuto spojenectví Aliance získala mnoho, namísto obětování elfů, Garithos zuřil a obvinil Keala z velezrady. Uvězněn v kobkách pod Dalaranem, čekal Princ na svou popravu. A znovu zasáhli nagové. S jejich pomocí Kael uprchl, shromáždil věrné elfy, kteří byli ochotní ho následovat a odešel spolu s Nagy do Outlandu, kde doufal, že naplní osud svého lidu.

Cesta sin'dorei

(současnost)

V ruinách domovského světa orků, Draenoru, se spojily síly krvavých elfů a nagů, společně osvobodily uvězněného Illidana. Kael chtěl svůj lid zbavit závislosti na magii, ale Illidanova slova nedávala mnoho naděje. Nemohl elfům slíbit vykoupení, ale slíbil jim, že utiší jejich hlad po magii a odhalí jim nové techniky a nové zdroje magické síly. Kael'Thas přijal a přísahal svou věrnost Illidanovi. Vyslal zpět do Silvermoonu učeného mága Rommatha, aby vyučoval sin´dorei novým technikám a přinesl elfům Quel'Thalasu vzkaz od svého vůdce, že znovu pozdvihne elfí národ, obnoví moc a sílu Quel'Thalasu a povede svůj lid do Zlatého věku elfů. V Outlandu pomohly legie krvavých elfů Illidanovi převzít moc nad zbytky zničeného světa, přeskupit síly, shromáždit zdroje a vyrazit do zničujícího útoku proti Pohromě a jejímu pánovi - králi Lichů. Bohužel, ani s největším úsilím se jim nepodařilo Arthase zastavit v jeho cestě k ledovému trůnu. Na úpatí ledovce spolu svedli Arthas a Illidan krátký, ale brutální a nemilosrdný souboj. Posílen mocí Ner´zhula, krále Lichů, Arthas Illidana porazil, vystoupil na ledovec, usedl na ledový trůn a nasadil si na hlavu korunu Krále lichů. Ner´Zhul a Arthas se stali jedním. Zrodil se nový Král lichů, mocnější než kdy dřív. Zbytky armády krvavých elfů a nagů se stáhly zpět do Outlandu, kam odnesli i bezvládného Illidana. Tam nyní setrvávají, sbírají síly a vyčkávají na novou příležitost.

Mezitím, elfové v Quel'Thalasu z velké části obnovili hlavní město Silvermoon a zabezpečili zemi okolo. Pod vedením magistra Rommatha se naučili využívat skryté zdroje magických sil a pomocí temných praktik vysávat magickou sílu ze živých bytostí. Jejich hlad po magii byl utišen, ale spolu s mocí přichází chuť po ještě větší moci. Elfové nyní čekají na návrat svého prince, který je povede do Zlatého věku elfů, vstříc jejich zaslouženému Osudu.

Osud quel'dorei

(současnost)

Většina elfů, kteří zůstali Quel'dorei a zachovali věrnost Alianci nepocházelo přímo z Quel'Thalasu ale z hraničních zemí, kolonie v Hinterlands nebo z Dalaranu. Pád Quel'Thalasu s nimi otřásl, ale zůstali ušetřeni vpádu nemrtvých a krutého masakru. V Hinterlands žije v sídle Quel'Danil nebo přímo v Aerie Peak mnoho Vysokých elfů, vedených starým elfím diplomatem Saldorem Shallowbrokem a kapitánkou hraničářů Jalindou Summerdrake. Tamní elfové se snaží vytvořit z Hinterlands bezpečné místo, přístav pro zbloudilé elfy, ale nedávné události jim v tom příliš nepomáhají. Invaze trpaslíků Temného železa je donutila znovu sáhnout ke zbraním a přispěchat na pomoc klanu Wildhammer, dávným trpasličím spojencům. Ve Východních morových zemích pod vedením hraničáře-lorda Hawkspeara vzdoruje Pohromě opevněná základna Quel'Lithien, dříve jen sídlo elfích hraničářů, nyní útočiště pro všechny vyhnance z Quel'Thalasu. Mnoho Vysokých elfů zůstalo v Dalaranu a jejich osud je neznámý. Stejně tak těch, kteří odešli do Kalimdoru s výpravou lady Proudmoore. Velká populace Vysokých elfů se rovněž nachází ve Stormwindu, na dalekém jihu.

Významní zástupci quel'dorei

Jméno Role Stav Lokace Příslušnost
Alleria Windrunner Nejstarší sestra Windrunner, hrdinka Druhé války Neznámý neznámá Lordaeronská aliance
Arthorias Beliond Paladin řádu Stříbrné ruky Živý Hvozd, LO Řád Stříbrné ruky
Dath'Remar Sunstrider Vůdce Urozených přes Velké moře, zakladatel království Quel'Thalas Mrtvý neznámá
Elizabeth Scarmind Arcimágyně Kirin Tor, mistr Kruhu Živá Hvozd, LO Kruh
Ghand Stříbrolist Paladin řádu Stříbrné ruky Živý Hvozd, LO Řád Stříbrné ruky
Kataya Silverdawn Bývalá prefektka Ambermillu Živá Hvozd, LO Kruh
Luminis Lifebringer Bývalá Nejvyšší zemská radní ZMS a správkyně města Hearthglen Živá Hvozd, LO Lordaeronská aliance
Minreth Moonleaf Bývalý prefekt Ambermillu, mistr Cechu mágů a purkmistr Pyrewoodu Živý Quel'Danil Quel'Danil, Kirin Tor
Sylvanas Windrunner Generál-hraničářka Quel'Thalasu. Zavražděna Arthasem Menethilem, oživena jako smrtonoška. Posedla své vlastní tělo. Nemrtvá Město Lordaeron, LO Opuštění, dříve Pohroma
Tia Arasong Bývalý protektor Ambermillu, gardistka Lordaeronu Živá Hvozd, LO Lordaeronská aliance
Vereesa Windrunner Nejmladší sestra Windrunner, hraničářka Quel'Thalasu Živá (předpoklad) Dalaran Lordaeronská aliance


{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherVysocí elfové]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherVysocí elfové]]

}} }}

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =