Sesílání

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sesílání kouzel se liší obor od oboru a také se podle vybraného způsobu stupňuje náročnost kouzla.

Rituál

Obvyklý druh sesílání především u temné školy. Rituál pro sesílání kouzla obvykle obsahuje obrazec vytvořený na zemi. Obrazec může být nakreslený křídou, vyrytý, vyleptaný nebo třeba vydřený do prachu cesty. Důležité je zajistit co nejmenší odchylky v obrazci. Obrazce se liší podle kouzla, resp. skupin kouzel, kam požadované kouzlo spadá.

Použití: Nekromancie, Transmutace, Očarování, lze ho však využít ve většině kouzel mimo bojových.

Obvykle je rituál spojený s verbálním sesláním kouzla.

Verbální sesílání

Laicky řečeno, odříkání zaklínadla. Vyžaduje dobrou paměť, neboť všechna slova zaklínadla musí být precizně vyslovena, aby nedošlo k efektu jinému než zamýšlenému. Obvykle je při sesílání použito nějaké magické knihy, z níž jsou zaklínadla čtena. Umožňuje jednoduše regulovat sílu kouzla za pomoci regulace síly hlasu. Díky odříkávání ale může nepřítel poznat, jaké kouzlo je sesíláno a může se podle toho zařídit. Nevýhoda do boje.

Nonverbální sesílání

Nejčastější forma čarování u vyšších mágů. Pro seslání je nutné kouzlu plně porozumnět a znát jeho matici. Zatímco u verbálního sesílání jde především o zopakování jednoho určitého kouzla, u nonverbálního je mnohem jednodušší efekty kouzla přizpůsobit aktuálním podmínkám. Kouzlo není vyslovováno a nelze se tedy proti němu významně bránit předem. Obvykle je ale čarování doprovázeno gesty, které umožní lépe pracovat a směrovat energii. Vhodné do boje, ačkoliv náročné na vloženou energii.

Některá kouzla, například telepatii nelze sesílat jinak než nonverbálně.