Spell:MindVision

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mind vision
Vhlédnutí do mysli
spell_holy_mindvision.jpg
Dostupné pro: Warlock
SpellClass: Magic
SpellSchool: Shadow
SpellType: Debuff
SpellMechanic: Bind Sight
CastType: Channel
CastTime: {{{CastTime}}}
Reagents:
NextLine1: {{{NextLine1}}}
NextLine2: {{{NextLine2}}}
NextLine3: {{{NextLine3}}}
NextLine4: {{{NextLine4}}}


Sesilatel

Sesilatel může setrvávat v klidu a na první pohled je zaznamenatelné pouze zvýšené soustředění.

Pakliže je kouzlo sesíláno na větší vzdálenost, působí sesilatel značně apaticky. Naprosto nevnímá vlastní okolí, spolehlivě ale postřehne své zranění.

Fyzický dotek (včetně vidlí, kterýma se mu farmář - šprýmař snaží ukrást měšec, za který takto zatáhne) sesilatel vnímá stejně jako by byl duchem přítomný.

Kouzlo neslouží ke komunikaci směrem k cíli. Pouze obráceně a nikoli na mentální úrovni, nýbrž na úrovni mluveného slova (cíl sám sebe slyší a tedy jej slyší i sesilatel).

Nicméně spojení takto vytvořené do značné míry mentální komunikaci usnadní. Proto je možné aby sesilatel našeptával cíli myšlenku mnohem snáz než bez tohoto spojení.

Vycítitelnost

Paladinové/Kněží dokáží vycítit jen slabý záchvěv něčeho co se protiví světlu a to: V okamžiku seslání do okruhu 10yd kolem sesilatele i cíle. Během trvání kouzla už jen kolem sesilatele v okruhu 5yd (vzdálenost běžné konverzace).

Mágové/Warloci spolehlivě v okamžiku seslání vycítí v okruhu 20yd kolem seslitalete poznají, že došlo k seslání kouzla. Během trvání už jen spolehlivě poznají, že zmíněná osoba kouzlí, zato ale jsou omezení pouze svým zorným polem a vlastní krátkozrakostí.

Svědek pozná konkrétní kouzlo jen tehdy, je-li s ním seznámen (zde záleží na domluvě) nebo jej sám dokáže seslat (tohle už je nekompromisní).

Cíl

Světský cíl si nevšimne, že se cokoli děje. Pakliže je seslání opakováno, má cíl pocit, jako by mu někdo hleděl přes rameno.

Magicky vzdělaný/nadaný cíl (tzn. Mág/Warlock) spolehlivě a okamžitě pozná oč jde - lze po domluvě provést i tzv. mentální souboj. (jeho provedení je na domluvě)

Paladin Je považován za světský cíl, s rozdílem, že mu přes rameno hledí cosi temného, světlu se protivícího.

Priest je tady považován za magický cíl, pouze není schopen odpovědět výzvou k souboji.

Druid si je jist, že se děje něco co by nemělo, je schopen určit, že jde o umění magická, dokonce identifikuje školu magie.

Šaman si je nejen jist, že jde o dění temných umění, dokonce je schopen i přesně určit umístění sesilatele.

Nejmenovaní jsou cílem světským.

Výjimky

  • Mám v životopisu popsány a schváleny nějaké znalosti magie.
    • Pak jste při střetu s tímhle kouzlem považování za paladina.