Srdce lesa

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čistá forma
Zkažená forma

Srdce Lesa známý též jako Zkaženost Lesa či Obouruční meč zkaženého lesa je magicky upravený meč z čisté oceli. Byl použit bludičkou obývající tělo elfky Fearn, jakožto dočasné úložiště temné moci, která sužovala Západní Morové země. Magie v meči mu umožňovala žít svým vlastním životem, mohl tedy ovlivňovat myšlení svého nositele. Byl jednou ze zbraní Fearn určenou k boji s Pohromou, ta byla na jeho temné vlastnosti odolná. Meč nabyl vědomí, když se do něj dostal kus duše své nositelky. Právě tento kus bludičky stále udržuje jeho zkaženost a meč čeká na nového nositele, který by příjmul jeho temné služby. V Morových Zemích střídal jednoho nositele za druhým, jeho poloha byla dlouho neznámá. To se změnilo ve Hvozdu.


Hvozd

Meč si našel cestu k jednomu z druidů Ochránců Lesa, Alarovi. Ten pomalu podléhal jeho zkažené moci a stával se na něm závislým. Tato skutečnost neunikla taurům Runokovi a Anhwahovi. Rozhodnuti Alara zachránit, odejmuli tento zkažený meč z jeho vlastnictví. Novým nositelem se stal Runok, Plagueshifter z Morových Zemí. Zprvu odolný, se Runok rozhodl dobrovolně izolovat. Avšak ani on nebyl dost silný a pomalu začal podléhat temné moci meče. Napůl šílený byl konfrontován svým bratrem Anhwahem. Ten se pokusil meč Runokovi odejmout násilím, avšak při tahanici se oba zřítili ze srázu a dopad na ostré větve je stál život. Zničená smrtí taurů, hodila Shauya Swiftfeather meč do moře, ve snaze se jej na vždy zbavit. Meč se tedy nalézá na dně moře.... nebo snad ne?


Srdce Lesa I - Meč ve skutečnosti našel cestu na severní pobřeží Hvozdu. Vyplaven činností moře, ihned začal přivolávat duše utýraných, zoufalých a rozzuřených zvířat, které ve Hvozdu tak dlouho vraždili jeho obyvatelé. Temná zvěř během jediné noci zaplavila celý les....

Srdce Lesa II - Do Hvozdu přichází pološílený černokněžník, který zoufale hledá nový zdroj moci. Jeho přání je vyslyšeno v podobě zničující zbraně. Když tento duševně nemocný člověk proklatý meč uchopil, nedokázal jeho síle vzdorovat. Nyní jej jako loutku využívá zlo uhnízděné hluboko v chladné oceli. Zbraň má své plány a dosáhne jich tak jako tak.

Srdce Lesa III - Ochránci Lesa se společně s odvážnými občany Hvozdu rozhodli učinit konání černokněžníka přítrž. Vyrazili proto k útesu na kterém přebýval, s cílem jej zabít. Jakmile se však skupina probila skrz zástupy padlých zvířat, nedokázali temného mága skolit. Tehdy se zjevil duch padlého taura Runoka a pustil se s ním do boje. Temnota byla v čepeli zahnízděna hluboko, proto byl nucen do meče vstoupit a bojovat s ní přímo. V boji zvítězil, avšak sám byl nucen uvnitř chladné ocele zůstat. Duše byla tedy nahrazena a Srdce Lesa se tímto očistilo.

Meč byl poté odnesen do tábora Ochránců lesa, kde se rozhodovalo o jeho budoucnosti. Po delším rokování se jej ujala strážkyně Qarrisa, která měla s Runokem vřelý vztah.

Přítomnost čisté taurské duše propůjčuje meči několik vlastností. Ostrost i odolnost je mnohem vyšší než u klasických ocelových mečů. Nositel může s duší komunikovat a vycítit její emoce. Čepel také reaguje na přítomnost jiných taurů, při které lehce světélkuje a chvěje se.