Stromgarde

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek pojednává o království Stromgarde. Článek pojednávající o jeho hlavním městě najdete na stránce Stromgarde (město).


Království Stromgarde
Stromgarde flag.png
Vlajka Stromgarde
Příslušnost: Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance
Typ: Stát
Populace: Lidé,
Trpaslíci (okrajově)
Sídla: Stromgarde (hlavní město, zničené)
Hlavní jazyk(y): Obecná řeč
Architektura: Lidská
Místní zřízení: Dědičná monarchie (formálně),
Anarchie
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Jižní pobřeží Lordaeronu
Současný vládce
Korunní princ Galen Trollbane (formálně)
Předchozí vládci
Thoras Trollbane,
Rod Trollbaneů
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]

Stromgarde je království na jihu Lordaeronského kontinentu. Stát vznikl z bývalého státu Arathor. Jeho obyvatelé jsou ti, kteří se rozhodli bránit hlavní město dávno zaniklé říše i nadále. V současné době je Stromgarské království velmi oslabeno a bezprostředně ovládá jen malé území své bývalé rozlohy. Přesto však stále není poraženo.

Historie

Arathor

Město Stromgarde bylo založeno národem Arathi během Trollích válek. Původně se jmenovalo Strom a bylo hlavním městem starobylé říše Arathoru. Po zlatém věku říše Arathor však přišel rychlý úpadek, říše se rozdělila na sedm království. Ve Stromu zůstalo jen málo obyvatel, většina šlechty přes protesty vládnoucího rodu odešla. Zbytek Arathoru se tak přejmenoval (i hlavní město) na Stromgarde, což můžeme přeložit jako "garda Stromu" či "strážci Stromu".

Druhá válka

Během druhé války byl Stromgarde jeden z nejsilnějších lidských království. Podstatná část armády podléhala společnému aliančnímu velení, další oddíly pomáhaly v Khaz Modanu odrazit orky. Králi Stromgardu - Thorasovi Trollbaneovi se nepozdávala oddanost Alterackého království Lordaeronské alianci a rychle vyslal oddíly zjistit, co se stalo v malém horském království. Bylo zjištěno, že Alterak umožnil orkům projít skrze své území. Stromgarde zajistil alteracké průsmyky a tím uzavřel tok posil proudících k hlavnímu městu Lordaeron.[1]

Po válce požádal Stromgarde o východní část Alterackého království. Brzy poté však Lordaeronskou alianci opustil, protože král Terenas Menethil II. se rozhodl chycené orky umístit do internačních táborů a neodsoudit je tedy k smrti.

Třetí válka a oslabení Stromgardu

Ve třetí válce si vedl Stromgarde dobře. Za pomoci Thoradinova valu se podařilo zabránit šíření nemrtvé nákazy. Stromgarde dokonce s Jainou Proudmoore poslal část svých vojsk, tzv. Stromgardskou brigádu. Záhy se však situace velmi zhoršila.

Král Thoras Trollbane byl za záhadných okolností zabit. Vojska Stromgardu zbavená velení svého milovaného krále neudržela nápor Syndikátů a Ogrů z klanu Boulderfist. Království se zhroutilo. V hlavním městě zůstává jen jedna čtvrť pod kontrolou stromgardských sil. Thorasův syn Galen vede zbývající síly, které se snaží dobýt zpět ztracené pozice.


Nostalgia-n.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný jen na Nostalgii.

Ve Hvozdu je známo, že od Stromgardu se oddělilo velkovévodství Hillsbrad poté, co se stát prakticky zhroutil. Korunní princ Galen Trollbane byl nucen akceptovat suverenitu Hillsbradu.

Geografie

Povrch království Stromgarde, tedy převážně Arathorské vysočiny je hornatý a méně úrodný. Na zdejších farmách se pěstuje především obilí. V celé vrchovině je jen málo lesů.

V celém království najdeme vyjma hlavního města několik panství a usedlostí. Většina z nich je obsazena Syndikáty. Dále zde najdeme internační tábor Hammerfall, trollí vesnice u jezera na jihovýchodě a několik základen ogrů. V krajině se též nachází několik pradávných kamenných kruhů.

Reference


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =