Transmutace

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Transmutace
{{#if: Arkánová škola|! Magická škola {{#if: ••••|! Náročnost {{#if: Rituál|! Sesílání {{#if: Dotyk|! Dosah {{#if: Standardně není v učebním plánu žádné akademie|! Výuka
Arkánová škola
••••
Rituál
Dotyk
Standardně není v učebním plánu žádné akademie

Transmutační magie nebo také transmutační alchymie je obor Arkánové školy, který se zabývá přeměnou hmoty. Obor není součástí standardní výuky na většině magických universit z důvodu své velké nebezpečnosti při nerespektování určitých pravidel. Jejich porušení vede nejčastěji k okamžité smrti či těžkému zranění sesilatele. Jakožto prostředek transmutace se téměř vždy používá rituál.

Samotná transmutace se skládá ze tří fází - porozumnění, dekonstrukce, rekonstrukce.

Ekvivalentní výměna

U transmutace platí toto obecné pravidlo ještě mnohem více než v ostatních oborech, a to proto, že se získaná hmota nedá nahradit manou, jako je tomu u sesílání například elementárních kouzel. Obecně lze říci, že pro získání či stvoření jedné věci je třeba zaplatit cenu věci druhé. V praxi se jedná o dva hlavní principy transmutací:

  • Princip zachování objemu.
    Energie ani hmota nemůže být stvořena z ničeho a ani nejde zcela zničit. Jinak řečeno, pro vytvoření objektu važícího jeden kilogram je třeba alespoň jeden kilogram materiálu a zničení objektu vážícího jeden kilogram jej redukuje na mnoho částí, které ale dohromady váží zhruba jeden kilogram.
  • Princip zachování látky.
    Objekt nebo materiál tvořený určitou látkou nebo prvkem může být transmutován pouze do jiného objektu se stejným složením a vlastnostmi. Jinak řečeno objekt nebo materiál tvořený z většiny vodou může být transmutován pouze do jiného objektu s vlastnostmi vody.

Následky pokusů obejít Zákon ekvivalentní výměny jsou fatální. Při pokusu vytvořit "příliš mnoho z příliš málo" může nastat vedlejší efekt zvaný obvykle Odraz. V okamžiku takové transmutace se poruší rovnováha světa v místě rituálu, což se samozřejmě pokouší přirozená magie vyrovnat. Obvykle při tom dojde ke zranění, smrti, nebo úplnému zničení sesilatele, který je doslova "rozložen", aby dorovnal transmutační rovnici ekvivalentní výměny. Stupeň ublížení se liší podle toho, kolik materiálu bylo požadováno vytvořit nad rámec zdroje.

Rituální kruhy

Obvykle se k transmutaci používají rituály, které ovšem nepotřebují běžné rituální suroviny jako je tomu například u Vyvolávání. Pro transmutaci se používají výhradně tzv. Transmutační kruhy, které mají už podle názvu vždy téměř kruhový tvar. V obvodu kruhu bývají vepsány runy symbolizující transmutovaný materiál. Vprostřed kruhu je soustředná kružnice, ve které je umístěn zdrojový objekt či materiál.

Specializace

Transmutační magie je velmi náročná na znalost alchymie, přesněji na složení látek a materiálů. Určité základní operace s látkami (např. změna skupenství vody) složité nejsou, avšak v praxi se všichni mágové zabývající se transmutací zabývají transmutacemi jediné látky, se kterou poté pracují. Tato specializace se může týkat například jednoho elementu, nebo skupiny prvků (dřevo, kov, kámen,..).