Trollové

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:style

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=style" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherTrollové]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:style

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=style" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherTrollové]]

}} }}


Trollové
TrollCrest.jpg
Příslušnost: Nezávislí,
Horde icon.png Horda (kmeny Darkspear, Shatterspear, Revantusk)
Dostupná povolání: Bojovník, Darebák, Lovec, Mág, Šaman
Hlavní město: Orgrimmar, KA
Další sídla: {{{Sídla}}}
Primární jazyk: Zandali
Další jazyk(y): Orkština, Jednoduchá obecná
Typ vlády: {{{Vláda}}}
Průměrná výška: {{{Výška muž}}} cm (muž)
{{{Výška žena}}} cm (žena)
Délka života: ~75 (dospělost 17)
ZD ND CD
ZN N CN
ZZ NZ CZ
|Visible}}"
Nejčastější přesvědčení:

Současný vládce Vol'jin Předchozí vládci {{{Předchozí vládce}}} {{{Poznámky}}}

Trollové na Azerothu jsou velmi rozsáhle rozšířená a různorodá rasa. Mezi hráčům dostupné kmeny patří Darkspear, Revantusk a Shatterspear.

Trolové jsou rozmanitá moudrá rasa, nacházející se v každém koutu Azerothu. Průměrně jsou vysocí sedm stop (cca 2,1 metru) a jejich hmotnost se pohybuje kolem dvě stě liber (cca 91 kg). Výjimkami jsou kmeny Drakkari a Zandalari, kteří jsou obvykle větší než jejich příbuzní, a také, jako u jiných ras, větší jedinci ostatních kmenů. Většina trolů je loajální pouze vlastnímu kmeni, avšak kmeny Darkspear, Shatterspear a Revantusk žijí v míru s Hordou. Kmen Darkspear s Hordou úzce spolupracuje, dalo by se říct, že je jí zavázán, zatímco ostatní kmeny pouze spolupracují.


Charakteristika

Trolové jsou často vysocí, štíhlí a svalnatí. Mají elfské i orčí znaky (přestože elfové tvrdí, že je to nesmysl) - ostré kly a výrazně dlouhé uši. Jejich dlouhé ruce, silné nohy a rychlé reflexy z nich dělají jedny z nejlepších lovců Azerothu. Na rukou a nohou mají jen dva prsty, u ruky ještě palec. Stejně jako Taureni, nenosí normální boty, ale z rozdílných důvodů. U taurenů je to nemožnost boty vůbec nosit, pro troly je to zkrátka příjemnější. Těla lesních trolů mohou byt pokryty tenkou vrstvou mechu, který roste na jejich kůži již krátce po narození, díky mutaci, která se konala mnoha tisíci lety. Tato mutace tvoří jejich charakteristické zelené zbarvení, ale, jelikož jim na kůži roste jemná srst, zdá se, že jsou fialoví nebo šedí. Jejich mechová barva kůže se pohybuje od světle zelené, přes modrou až fialovou.

Přestože se dají zabít, mohou trollové regenerovat ztracené končetiny a léčit fyzická zranění mnohem rychleji, čehož velice využívají v bitvách. Jelikož je tato schopnost velice známá, jejich krev se používá v nejrůznějších alchymistických lektvarech, aby se i ostatním zlepšila regenerace. Bojovné kmeny trollů jsou efektivními zabijáky s touhou po krvi, a někteří dokonce stále nesou “dědictví” kanibalismu a voodoo. Jedinou jejich nevýhodou je citlivost na oheň a magii. Legendy ukazují na možnost, že první noční elfové byli průzkumné jednotky trolů, kteří se usadili na březích Studny Věčnosti. Tuto legendu však elfové radikálně odmítají.


Historie

Dvě říše

Před 16.000 lety, dávno předtím, než elfové svou nedbalostí přivolali Plamennou Legii, trolové vládli velké části Kalimdoru, který byl samostatným kontinentem. Zandalarští trollové byli prvním známým kmenem, ze kterého ostatní kmeny pochází.

Za nějaký čas se říše rozdělila na dvě rozdílné. Říše Amani, ležící uprostřed hustě zalesněných oblastí a říše Gurubashi na jihovýchodě džungle. Menší kmeny přežívaly na severu v oblasti zvané Northrend, kde založili národ Zul’Drak, ale nikdy nedosáhli velikosti nebo blahobytu jako v jižních říších.

Gurubashi a Amani spolu měli nějaké neschody, ale jen zřídka bojovali, jelikož měli společného nepřítele, civilizaci Azj’Aqir. Tito Aqirové byli rasou inteligentních hmyzích humanoidů, kteří vládli v zemích daleko na západu. Tyto “hmyzáci” byli chytří, velmi expanzivní, a extrémně nepřátelští, neboť se snažili vymýtit všechny, kteří nebyli “hmyzáky”.

Trolové bojovali s rasou Aqir po mnoho tisíc let, bohužel ale nikdy opravdu nezvítězili. Nakonec se, vzhledem k houževnatosti trolů, Aqirské království rozdělilo na dvě poloviny, jak jeho obyvatelé prchali do oddělených kolonií daleko v severní a jižní části kontinentu. Díky tomu se náhle objevily dvě Aqirské kolonie, Azjol-Nerub na nehostinném severu a Ahn’Qiraj v jižních pouštích.

S vyhnáním “hmyzáků”, se obě říše vrátily do normálu. Navzdory jejich velkému vítězství se žádná z civilizací nerozšířila dále než za původní hranice. Nicméně,starověké texty mluví o malé frakci trolů, která se oddělila od říše Amani a založila vlastní kolonii v srdci tajemného kontinentu. Tam průzkumníci objevili Studnu Věčnosti,která je údajně přeměnila na bytosti nesmírné síly.

Pád říší

Kromě svého záhadného vzniku, bylo jasné že elfové ovládli sílu Studny velmi rychle. I přes mnohé trolí pokusy zastavit jejich expanzi do svých teritorií, noční elfové záhy vybudovali silné impérium, které rychle rozšiřovalo svoje hranice po Kalimdoru. Pomocí magie kterou trolové neznali a zdála se jim velmi podezřelá, měli elfové málo potíží při zničení dvou říší, činu kterého "hmyzáci" nebyli schopní dosáhnout.

Noční elfové pokračovali v systematickém demolování trolích pevností a zásobování. Trolové, stále bez možnosti je zastavit jejich destruktivní magii, prchali před jejich náporem kam se dalo. Činy elfů v úvodní válce s troly měli za následek dlouhodobou nenávist a znechucení trolů touto rasou. Říše Gurubashi a Amani se rozpadla v řádu několika málo let.

Nakonec to byla právě elfí zbrklost v používání magie, která přivedla na svět Legii. Démoni zničili většinu elfí civilizace a i když nejsou žádné doklady toho, že by Legie útočila i na trolí kmeny, dá se předpokládat, že docházelo k tuhým bojům po celém Azerothu.

Na konci konfliktu, který byl později pojmenován jako Války Prastarých, Studna Věčnosti implodovala. Výsledná rázová vlna roztříštila jednotnou masu kontinentu do podoby, jakou známe dnes. Pozůstatky trollích říší proto můžeme najít ve Stranglethornské džungli a v lesích Quel'Thalasu. Hmyzí impérium se rozpadlo do částí Azjor-Nerub v severních zemích a Ahn´Quiraj v Silithusu.

Obě trolí civilizace nabrali druhý dech a v průběhu let znovupostavili svá města a dobyli některé země, které jim původně náleželi.

Falešný bůh

Po implozi studny a následném rozdělení kontinentů nastala pro trolí rasu těžká doba. Z dříve honosných říší oplývajících bohatstvím zbyli jen trosky kde vládla smrt a hladomor byl na denním pořádku. Této chvíle využil temný a krvežíznivý Hakkar the Soulflayer. Vyslyšel volání trolů v tísni a podal jim pomocnou ruku ze světa duchů. Samozvaný bůh využil svoji temnou sílu a obnovil říši Gurubashi na většině území Stranglethorn Vale a dokonce i na některých ostrovech v jížních mořích. Avšak Hakkar, sledujíc své vlastní cíle, se stal nelítostným a krutým utlačovatelem. Denně požadoval oběti v podobě duší, které pojídal a neustále hledal způsob, jak proniknout do světa smrtelníků, aby rozšířil svůj teror i zde.

Přišel však čas, kdy si trolové z říše Gurubashi uvědomili komu slouží a po boku nejsilnějších trolských kmenů se postavili na odpor proti Hakkarovi a jeho nejvěrnějším, kněžím Atal'ai.

Ze zdrcujících válek mezi stoupenci Hakkara a zbytkem kmenů se dochovalo velmi málo informací v podobě příběhů a legend. Ví se však, že říše Gurubashi, která byla znovu na svém vzestupu byla opět roztříštěna nekontrolovatelnou magií uvolněnou bojem mezi falešným bohem a jeho odpůrci.

Hakkar the Soulflayer byl zničen a jeho kněží, Atal'ai, byli vyhnáni z hlavního města Zul'Gurubu na sever do nezmapovaných bažin. Tam proti všem očekáváním postavili velký chrám, Atal'Hakkar, na počest jejich boha a jeho stoupencům. Zde pokračovali v uctívání Hakkara a nadále mu sloužili.

Avšak ani se zničením Hakkara a vykázáním jeho duše do věčného zapomnění se neodvrátila válka od říše Gurubashi. Zbytky kmenů opustili říši po velké občanské válce a znovu ji zanechaly v troskách. Jen kmeny Skullsplitter, Bloodscalp a Darkspear zůstali a vyrazili si znovu vydobýt své vlastní místo v džunglích Stranglethorn Vale. Přesto, že se ve zbytku obrovské říše konečně usadil křehký mír, světem se začali šířit pověsti a proroctví o tom, že Hakkar the Soulflayer bude jednoho dne znovuzrozen.

Válka s elfy

Více informací se lze dozvědět v knížce Trollí války, kterou je možné nalézt ve hře.

Jedna z nejstarších válek v zemích Azerothu se odehrála mezi lesními trolly ze Zul'Amanu a Quel'dorei.

Quel'Dorei postavili své království shodou okolností na dávno zapomenutých a zničených posvátných základech trollího města. To zažehlo konflikt mezi trolly a elfskou rasou. Pověrčiví lesní trollové rozkouskovaní v zuřivých bandách a tlupách se báli magie elfů a trvalo jim téměř 4.000 let než se seskupili a vytáhli proti elfům v opravdové válce. Poté nastal obrat a vše nasvědčovalo tomu, že trollové válku vyhrají a vyženou Quel'Dorei.

Zvrat však nastal ve chvíli kdy se lidé rozhodli pomoci Vysokým elfům a připojili se knim v jejich boji proti trollům. Společně pomocí ohnivé magie, která zabraňovala trolům naplno využít jejich vrozené schopnosti regenerace, zahnali trollí armádu na útěk. Mnoho prchajících bylo pronásledováno a zabito.

Lesní trollové se nikdy úplně nevzpamatovali z drtivé porážky a už nikdy v historii nepovstali jako jeden národ.

Kmeny

Shatterspear

Poté, co byl Hakkar the Soulflayer poražen, se zbytky kmenů z říše Gurubashi rozprchli do všech koutů Stranglethorn Vale kde si vyznačili svá teritoria. Brzo však začali bojovat mezi sebou. Kmen Shatterspear, samotářský a lhostejný k dobývání nového území, se usadil daleko od džungle na severovýchodním okraji Darkshore.

Zde žijí trollové obklopeni vysokou hradbou kopců a hor, téměř izolování od okolního světa. Návštěva této vesnice není lehký úkol a je známo že již mnoho dobrodruhů přišlo o život ve snaze překonat strmé vrcholky obklopující domov kmene Shatterspear.

Důvod, proč si trollové vybrali právě toto místo, je neznámý. Jisté však je, že je to velmi zvláštní místo pro založení vesnice: obklopeno horami a jejich odvěkými nepřátely: elfy.

{{#ifeq:|yes

|

{{#ifeq:{{#if:| {{{smallimage}}} | }}|none | | }}

{{#if:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }} | {{#ifeq:{{#if: | {{{smallimageright}}} | }}|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherTrollové]]

}}

|

{{#ifeq:|none | | }}

{{#if: | {{#ifeq:|none

 | 
|
 }}

}}

{{#switch:translate

| | speedy | delete | content | style | move | protection | translate | notice =

| #default =

This message box is using an invalid "type=translate" parameter and needs fixing.

[[Category:Wikipedia message box parameter needs fixing|Šablona:Main otherTrollové]]

}} }}


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =