Trpaslíci

Z Nostalgia
Přejít na: navigace, hledání
Trpaslíci
DwarfCrest.jpg
Příslušnost: Aliance (Bronzebeardi, Wildhammeři), Ragnaros (Temné železo)
Dostupná povolání: Bojovník, Darebák, Lovec, Paladin, Kněz (všechny kmeny)
Mág, Černokněžník (Temné železo)
Hlavní město: Ironforge (Bronzebeardi), Aerie Peak (Wildhammeři), Shadowforge (Temní)
Další sídla: {{{Sídla}}}
Primární jazyk: Trpasličtina
Další jazyk(y): Obecná řeč
Typ vlády: Magni Bronzebeard, Falstad Wildhammer, Dagran Thaurissan
Průměrná výška: 125 cm (muž)
120 cm (žena)
Délka života: {{{Délka života}}}
Nejčastější přesvědčení:
Současný vládce
{{{Vládce}}}
Předchozí vládci
{{{Předchozí vládce}}}
{{{Poznámky}}}

Trpaslíci jsou bytosti malé a robustní postavy, žijící především v horách Khaz Modanu ve Východních královstvích. Jsou nižší než lidé, ale vyšší než gnómové, přičemž kde je to možné berou jako výhodu svou výšku a kde to možné není, vyzdvihují svou robustnost a sílu. Průměrný trpaslík je jistý, pozorný a klidný jak při práci, tak v boji avšak dokáže se rychle silně rozzuřit, když si to situace žádá. I když trpaslíci rádi plánují nadcházející bitvy dopředu, mnoho jich snadno popustí uzdu temperamentu a sebeovládání jakmile jsou vystaveni vzrušujícím situacím.

V minulosti trpaslíci opouštěli své horské pevnosti jen zřídka a trávili většinu času zpracováváním kovů a kamene, vyrábějíc mocné zbraně a nádherné šperky. Nicméně, když se ozvalo volání bitvy, oddaně povstali k obraně svých přátel a spojenců s nedosažitelnou odvahou a udatností. Trpaslíci mají rádi pití (především pivo), dolování a hledání pokladů. Ale to, co je zajímá ze všeho nejvíce jsou oni sami, jejich minulost a Titáni, kteří je stvořili.

Historie

Původ a vývoj

Trpaslíci vznikli ze Zemních, rasy humanoidů s tělem z kamene. Zemní byli jednou z ras vytvořených Titány, k utváření Azerothu až Titáni odejdou. Jako stvoření Vanirů (pravděpodobně Khaz'gorotha), dostali za úkol přetvářet zem a podzemí Azerothu. Přestože byli Zemní úspěšná rasa, byli předurčeni ke změně. Prokletí živých, vytvořené Starými bohy, zasáhlo Zemní, kteří se přeměnili do zuřivých troggů. Protože troggové ztratili mnoho z původních schopností a získali nové, které se Titánům nepozdávaly (například kanibalismus), byli uzamčeni pod zem, většina ve starém titánském městě Uldaman.

Ačkoliv se Zemní dokázali Prokletí přizpůsobit, Titáni upravili jejich stavbu a vytvořili Zemní, označované jako "druhá série". Tito Zemní se nezměnili v trogy, ale trpaslíky. Přestože se jejich kamenná těla změnila, jejich mysli zůstaly neporušené. Tím si zachovali své původní myšlení spolu s původními schopnostmi. Titáni chtěli Zemní dále upravovat, nicméně byli spokojení se současným výsledkem. Přenechali trpaslíkům svůj úkol utvářet svět.

Zemní

Když Studna věčnosti na konci Války prastarých rozdělila svět, přeměňující se Zemní série dva, stále cítili bolest země jako svou vlastní. Po válce se vrátili do míst svého původu - titánských měst Uldumu, Ulduaru a Uldamanu - a usnuli na téměř osm tisíc let. Když se probudili, zjistili, že jejich schopnosti přetváření kamene a země téměř zmizely a jejich kdysi kamenná hrubá kůže je hebká a hladká. Opouštějíc své titánské domovy, trpaslíci z Uldamanu odešli z města a v horách Dun Moroghu vybudovali Ironforge.

Z přeměny a dalších faktorů vzešlo několik typů trpaslíků. Některá rozdělení byla způsobena odlišnými způsoby života a myšlení, ale nejvíce jich je podle toho, jak moc se ze Zemních přetvořili. Někteří trpaslíci (jako ti z Ironforge) prošli úplnou přeměnou (s výjimkou kamenné formy viz Liga objevitelů) a stali se čistě bytostmi z masa a kostí. Jiní podle všeho prodělali pouze částečnou přeměnu přičemž získali jak vlastnosti bytostí z masa, tak si zachovali některé schopnosti zemních. Takoví jsou trpaslíci kmene Frostborn v Northrendu. A jelikož Titáni nakonec objevili způsob jak vytvořit Zemní imunní na Prokletí živých, utvořili ještě poslední verzi. Tito Zemní, nezasaženi Prokletím mají stále těla z kamene. Někteří přebývají ve Východních královstvích v Uldamanu a v Ulduaru na Northrendu.

Přestože Titáni zanechali stopy po celém Azerothu, trpaslíci se vyvinuli pouze na Northrendu a ve Východních královstvích. Na Northrendu se původní Zemní z Ulduaru přeměnili na Frostborn, zatímco v Khaz Modanu se Zemní z Uldamanu vyvinuli do Ironforgeských trpaslíků (kteří se dále rozdělili na kmeny Ironforge, Wildhammer a Temné železo - viz Válka tří kladiv).

Aliance

Komunikace trpaslíků, se vždy omezovala hlavně na Alianci. Ačkoliv jsou zde zmíněni pouze trpaslíci, i Zemní se kdysi přidali k alianci během Války prastarých. I když Aliance v té době neexistovala (termín "aliance" je zde použit jakožto spojenectví vůdců ras, které se (kromě taurů) později přidali k budoucí Alianci), tato válka bylo pravděpodobně první setkání Zemních s lidmi a draky.

Trpasličí střelec, jedna ze základních trpasličích jednotek

Novodobí trpaslíci hráli v Alianci mnohem větší roli. Zatímco northrendští trpaslíci neprojevovali moc aktivity a nevzdalovali se z Ulduaru, trpaslíci z Uldamanu cestovali po celém světě a setkali se s mnoha cizími rasami. S lidmi, jakožto nejvýznamnějšími spojenci, se setkali asi 1800 let před První válkou. V této době seznámili i s Vysokými elfy, kteří byli lidskými spojenci. Lidé trpaslíky naučili psát v obecné řeči a přivedli je ke Svatému světlu. Trpaslíci, s využitím svých znalostí, vyráběli pro lidi mocné zbraně (jako například Ashbringer). Říká se, že to lidé přišli s pojmenováním "trpaslík", ačkoliv už noční elfové během Války prastarých používali tento termín jako hanlivé označení Zemních.

Před 200 lety trpaslíci potkali gnómy, s kterými sdíleli kreativitu a přízeň k technologiím. Po vytvoření spojenectví byli gnómové a trpaslíci často označováni jako jedna rasa. Navzájem pomáhajíc v budování senzačních zařízení a zbraní, tyto dvě rasy byly velkým přínosem pro Alianci, když dodávali na fronty těžkou artilerii a výbušniny. Jednou z nejvýznamnějších věcí, které vzešly z tohoto spojenectví bylo vybudování Gnomereganu, města, které obě rasy společně vybudovaly pro gnómy. Když byl později Gnomeregan ovládnut troggy, gnómové přišli do Ironforge, kde jim trpaslíci uvolnili část města.

Všechny tyto rasy se během Druhé války (která vypukla po Válce tří kladiv) spojily, když lidé hledali pomoc proti orkské Hordě. Původně se vojenská pomoc týkala hlavně lidí, ale trpaslíci (spolu s gnómy) a elfové odpověděli také, když viděli, že se orkové u lidí nezastaví. Nejvýznamnější osobnosti jako král Terenas a Anduin Lothar shromáždili trpaslíky (Bronzebeardy a Wildhammery), gnómy a elfy do velké aliance, která porazila Hordu a vytvořila půdu pro současnou Alianci. A i když toto uskupení zaznamenalo mnoho změn (například odpojení Krvavých elfů a přijetí Nočních elfů), trpaslíci stále zůstávají pevným jádrem Aliance.

Válka tří kladiv

Trpaslíci z Ironforge kdysi patřili do jednoho kmene Ironforge. Ten se později rozdělil do tří nezávislých frakcí: Bronzebeardi, kteří ovládali město, Wildhammeří, kteří se starali o okolí hory a Temné železo, kteří žili v pod městem ve stínech hory. Když velkokrál všech trpaslíků Modimus Anvilmar zemřel, dohady o novém nejvyšším vládci vyústily v občanskou válku, na jejímž konci v hoře zůstali jen Bronzebeardi. Kmen Wildhammer odešel do Wetlands do Grim Batolu a členové Temného železa se usídlili v Redridgeských horách, kde vybudovali město Thaurissan, jako poctu svému vládci.


Vyvolání Ragnarose

Kmen Temného železa byl velmi rozzlobený z porážky ve válce a tak se vládce kouzelník-thán Thaurissan se svými temnými trpaslíky vydal znovu do boje. Zatímco on vedl vojsko na Ironforge, jeho žena Modgud se s druhou částí armády vydala na Grim Batol. Touto taktikou chtěli zabránit vzájemné pomoci Bronzebeardů a Wildhammerů. Thán Thaurissan však byl před Ironforgí odražen. Modgud využila svého umění temné magie, čímž se dostala přes brány Grim Batolu, kde vypukly tvrdé boje. Vládci Grim Batolu, Khardrosi Wildhammerovi se ale podařilo temnou královnu zabít a zvítězit. Trpaslíci z Ironforge poté přešli do ofenzívy a zaútočili na hlavní město Temného železa. Thán Thaurissan shromáždil Sedmu, skupinu temných trpaslíků, jejíž členové byli ti nejlepší v boji i magii. Jejich pomoc chtěl využít k vyvolání mocných elementálů, kteří by zničili útočící Bronzebeardy. Naneštěstí se jim namísto ovládnutelných elementálů podařilo vyvolat samotného Ragnarose, pána ohně. Ten ve vzteku zdevastoval celou severní část Redridgeských hor a ovládl celý klan Temného železa. Když ironforgeští trpaslíci viděli takovou zkázu, obrátili se zpět ke svým domovům. Avšak Wildhammeři se do Grim Batolu vrátit nemohli, poněvadž Modgudina magie způsobila, že se celá hora stala neobyvatelnou. Proto se vydali dál na sever a usadili se v Hinterlands, kde založili Aerie Peak. Zde se velmi sblížili s přírodou a naučili se létat na gryfonech.

Liga objevitelů

Liga objevitelů, nebo také Cech objevitelů je nedávno založená organizace vytvořená trpaslíky, kteří svůj život zasvětili pátrání po minulosti a jejich spojení s Titány. Naleziště, kde trpaslíci kopají a hledají titánské ale i jiné artefakty, se nacházejí po celém Azerothu a dokonce i v Draenoru. Získané informace jsou podrobovány pečlivé analýze a uloženy v Hale objevitelů v Ironforgi. Společné povinnosti, jak hledání dalších starodávných pokladů tak čas ve městě strávený vyplňováním zpráv a psaním dokumentací, zajistily Lize efektivní systém a rychlý vývoj. Získané informace každým rokem narůstají a stejně tak i počet členů.

Cech objevitelů byl založen krátce po Třetí válce. Trpaslíci, kteří následovali lidi do Kalimdoru jako vojáci Aliance proti Plamenné Legii, objevili několik indicií, jež poukazovaly na možnost, že rasa vousatých kovářů a horníků byla vytvořena mocnými bytostmi k formování tváře světa.

Znak Ligy objevitelů

Po zjištění, že ruiny v Kalimdoru napovídají jistému spojení trpaslíků s Titány byly okamžitě vytvořeny týmy prospektorů, archeologů a vědců a vyslány do všech koutů světa s úkolem objevit co nejvíce z dávné minulosti. Kromě toho nově vzniknuvší cech byl financován přímo městem Ironforge. Jelikož bylo mnoho informací o Titánech ztraceno během velkého spánku Zemních, poznatky byly shromažďovány z relikvií a všemožných nálezů, které po Titánech zbyly.


Být přijat do Ligy objevitelů není snadný úkol. Po uchazeči (jenž je téměř vždy trpaslík) jsou vyžadovány skvělé znalosti z velmi širokého okruhu od rozpoznávání květin a nerostů po geografii a tvorbu map. Nejvýznamnějším členem Ligy je trpasličí průzkumník Brann Bronzebeard, který procestoval prakticky celý svět, čímž získal hluboké znalosti z historie trpaslíků.

I když spojenci trpaslíků (jako lidé a gnómové) nesdílejí takový hlad po poznání minulosti a světa, pomáhají Lize a podporují ji. Nejen že Liga poskytuje cenné informace o vzdálených oblastech a kulturách, ale při svých výkopech objevila i několik zlatých dolů. Lidé se o výzkumy trpaslíků začali zajímat po setkání s Vrykuly na Northrendu, které pokládají za své předky. Nicméně se zdá, že lidé jsou také (přestože jaksi nepřímo) pozůstatkem po Titánech.


Výzkumu Cechu objevitelů děkují trpaslíci nejen kvůli lepšímu poznání světa a porozumění mu, ale také díky znovuzískání prastaré dovednosti kamenné formy. Tato schopnost umožňuje trpaslíkům na krátkou dobu přeměnit svou kůži na kámen, čímž se velmi přiblíží tělesné stavbě Zemních. Přestože je tato schopnost velmi užitečná například proti jedům, trpaslíci věří, že je to první krok ke znovuzískání starých schopností.

Současná situace

Dnes jsou trpaslíci rozšíření po celém známém světě, kde svým spojencům a přátelům pomáhají ve všem od zabíjení monster po hledání pokladů. Jejich talent ke zpracovávání rud a kamene měl velký dopad na jejich kulturu a způsob života. V trpasličích městech se nachází kovárny a obří výhně obklopené očarovanými kovadlinami a nářadím k zacházení s roztaveným kovem. Runy, ornamenty a jiné tajemné tvary, připomínající runy Titánů, pokrývají trpasličí výrobky a stavby.


Jádro trpaslíků slouží Alianci. To zahrnuje Ironforge, Wildhammery a Frostborn. Trpaslíci z Ironforge jsou nejzastoupenější, zastávají všemožné funkce od stráží v Ironforgi po vojáky v předních liniích aliančního vojska. Wildhameři jsou ve vojsku také často k vidění, avšak většina zůstává v jejich domovině v Hinterlands. Frostborn se v Alianci angažují nejméně a jsou k nalezení pouze ve Storm Peaks ve Frostholdu, kde v těchto ledových horách zajišťují opěrný bod pro agenty Aliance.

Samotná Aliance byla spojením s trpaslíky poznamenána. V době bojů pálí po nepříteli z pušek a kanónů a v době míru popíjejí pivo a jiné lihoviny - trpaslíci zapůsobili na vojenství a kulturu v celé Alianci.


Mezi trpaslíky, kteří nepatří pod Alianci spadají především ti z kmene Temného železa. Ostatní jsou rozptýlení v mnoha nezávislých organizacích jako třeba Společnost dobrodružství, piráti a Kladivo soumraku. Z těchto je pouze Temné železo pravou trpasličí frakcí. V ostatních případech jsou trpaslíci namíchaní mezi mnoha jinými tvory, kteří pracují pro tu kterou organizaci. Jejich cíli a touhami se často od ostatních členů své rasy velmi liší, což je dělá trpaslíky na volné noze, kteří sledují a dělají to, co jim v určitou chvíli přijde nejvýhodnější.

Kmeny a klany

Východní království

Ironforge: Původní kmen trpaslíků, kteří vznikli ze Zemních a odešli do Dun Moroghu. Tento kmen se později rozdělil na tři; Bronzebeardy, Wildhammery a Temné železo.

Kmen Bronzebeard: Po rozdělení Ironforgeského kmene byli vládnoucím kmenem v Ironforgi. Tuto funkci si Bronzebeardi uchovali i po smrti Modimuse Anvilmara a občanské válce.

Klan Bronzebeard: Klan vládců Khaz Modanu a horského města Ironforge.

Kamenná pěst: Menší klan patřící do kmene Bronzebeardů.

Wildhammer: Kmen trpaslíků, který se oddělil od původního Ironforgeského kmene. Jeho hlavním sídlem je Aerie Peak v Hinterlands.

Stormpike: Klan sídlící v Alterackých horách, jehož členové patří Bronzebeardského i Wildhammerského kmene.

Temné železo: Kmen, jenž se oddělil od kmene Ironforge. Po válce tří kladiv opustil Dun Morogh a sídlí v oblastech kolem hory Blackrock.

Northrend

Frostborn: Nedávno objevený kmen, žijící ve Storm Peaks v Northrendu. Ze všech trpaslíků nejvíce připomínají vzhledem Zemní. Nejlepší vztahy mají s Ligou objevitelů a jejím členem Brannem Bronzebeardem.

Železní: O tomto kmenu či klanu se dosud mnoho neví. Několik jich bylo spatřeno poblíž staveb na severu Storm Peaks a na severovýchodě Grizzly hills. Na první pohled vypadají stejně jako Zemní, avšak po celém těle mají zářící runy.

Pamětihodní trpaslíci

Modimus Anvilmar

Modimus Anvilmar

Velkokrál trpaslíků před Válkou tří kladiv. Vládl kmenům Bronzebeard, Wildhammer i Temnému železu. Krví byl nejblíže k Bronzebeardům. Po jeho smrti se soudružnost trpaslíků rozpadla a začala občanská válka.

Je po něm pojmenováno město v údolí Coldridge na jihu Dun Moroghu. Na jeho počest mu trpaslíci vytesali na 100 stop vysokou sochu, která stojí za branou Ironforge jako věčný strážce tohoto starobylého města. Je oblečen v kroužkové zbroji a svírá válečné kladivo a sekeru.

Jeho potomky jsou Hjalmar a Thargas.

Madoran Bronzebeard

Madoran Bronzebeard

Madoran Bronzebeard byl vládce Ironforge a Bronzebeardského kmene během Války tří kladiv. Po porážce Thaurissana a temných trpaslíků nechal vybudovat Thangdolský most, kterým zajistil spojení s Wildhammery z Hinterlands.

Po jeho smrti vytesali jeho a Khardrosovi potomci v Údolí králů v jižním Loch Modanu sousoší představující Madorana a Khardrose Wildhammera. Oba králové tak neustále hledí vstříc místu poslední bitvy občanské války, stráží průsmyk vedoucí do trpasličího království před nepřítelem, jenž by se odvážil zaútočit a připomínají cenu, jakou temní trpaslíci zaplatili za své zločiny.

Jeho potomci jsou Magni, Muradin a Brann

Magni Bronzebeard

Muradin Bronzebeard

Brann Bronzebeard

Hjalmar Anvilmar

Hjalmar Anvilmar

Bratr Thargase Anvilmara. Byl bojovým mistrem Variana Wrynna, kterého naučil "anvilmarský úskok", trpasličí styl boje.


Když Thargas, Varian, Broll Medvědí kožich a Valeera Sanguinar putovali z Menethilu do Ironforge, byli přepadeni jednotkou trpaslíků z kmene Temného železa. Podařilo se jim temné trpaslíky odrazit a před smrtí vyzpovídali Gunnara Flintlocka, který přepadu velel. Ten pověděl Thargasovi, že jeho bratr byl zajat a je držen na Thangdolském mostě. Jednomyslně rozhodli, že Hjalmara ze spárů zlých trpaslíků osvobodí.

V místnostech pod mostem objevili zajatého Hjalmara drženého jednotkou temných trpaslíků pod velením Balgarase Démonického. Balgaras se chystal Hjalmara zabít kouzlem, kterým by roztavil helmu Anvilmarů na Hjalmarově hlavě. Thargasovi se však podařilo temnému mágovi useknout ruku, kterou se chystal kouzlo vypustit a zajatého bratra osvobodit. S jednou rukou stále na místě se Balgaras pokusil zapálit jednu z výbušnin, ale Hjalmar, s cílem tomu zabránit, po něm skočil a byl smrtelně raněn výbuchem. Před svou smrtí předal helmu Anvilmarů Thargasovi a požádal ho, aby uchránil Thangdolský most. Ten ve jménu svého bratra zabil mnoho temných trpaslíků a zabezpečil most.

Thargas Anvilmar

Thargas Anvilmar

Thargas Anvilmar byl vyslán králem Magnim Bronzebeardem do přístavu Menethil, kde se měl sejít s Varianem Wrynnem, Valeerou Sanguinar a Brollem Medvědím kožichem nevěda, co jsou zač. Po setkání s ostatními je Thargas následoval do místní hospody, kde jim pomohl v boji s bandou z Bratrstva vzdoru. Poté pověděl Varianovi a jeho společníkům o jiném "králi Varianovi", který se vrátil do Stormwindu.

Během cesty do Ironforge byli přepadeni temnými trpaslíky. Podařilo se jim temné trpaslíky odrazit a před smrtí vyzpovídali Gunnara Flintlocka, který přepadu velel. Ten pověděl Thargasovi, že jeho bratr byl zajat a je držen na Thangdolském mostě. Jednomyslně rozhodli, že Hjalmara ze spárů zlých trpaslíků osvobodí.

V místnostech pod mostem objevili zajatého Hjalmara drženého jednotkou temných trpaslíků pod velením Balgarase Démonického. Balgaras se chystal Hjalmara zabít kouzlem, kterým by roztavil helmu Anvilmarů na Hjalmarově hlavě. Thargasovi se však podařilo temnému mágovi useknout ruku, kterou se chystal kouzlo vypustit a zajatého bratra osvobodit. S jednou rukou stále na místě se Balgaras pokusil zapálit jednu z výbušnin,ale Hjalmar, s cílem tomu zabránit, po něm skočil a byl smrtelně raněn výbuchem. Před svou smrtí předal helmu Anvilmarů Thargasovi a požádal ho, aby uchránil Thangdolský most. Ten ve jménu svého bratra zabil mnoho temných trpaslíků a zabezpečil most.

Thargas zůstal s Varianem a jeho společníky i nadále, pomohl mu vyhnat Deathwingovu dceru Onixii ze Stormwindu a zůčastnil se i útoku na její doupě. Po její smrti se Thargas vrátil do Východních království, aby mohl uspořádat své záležitosti včetně bratrovy smrti. Varian byl Thargasovi za jeho pomoc a přátelství vděčný a ujistil ho, že na Stormwind jako spojence se může kdykoliv spolehnout.

Khardros Wildhammer

Khardros Wildhammer

Khardros Wildhammer byl nejvyšší thán Wildhammerského kmene během Války tří kladiv. Jelikož byl Grim Batol po válce neobyvatelný, byli Wildhammeři pozváni do Ironforge ke vzájemnému znovusoužití. Khardros odmítl, jelikož nechtěl znovu vyvolávat stíny minulosti. Místo toho založil Aerie Peak, jakožto nové sídlo Wildhammerů.

Po jeho smrti mu vytesali potomci jeho a Madorana Bronzebearda v Loch Modanu sochu společně se sochou Madorana, aby tak poctili tyto dva velké vládce dvou kmenů.

Kurdran Wildhammer

Kurdran Wildhammer

Kurdran Wildhammer byl nejvyšším thánem kmene Wildhammer. Během Druhé války orkská Horda vedená Orgrimem Doomhammerem vnikla do Hinterlands. Kurdran byl jedním z prvních trpaslíků, kteří spatřili vetřelce a započal bitvu. Brzy mu na pomoc přispěchaly síly Lordaeronské aliance a společně odrazili krvelačné orky. Kurdran přislíbil Anduinu Lotharovi jako protislužbu pomoc v dalších bitvách. Společně se se svým věrným gryfonem Sky'reem stali během války legendami. Bojovali nad pevninou i mořem, pomáhajíc Lordaeronu i Quel'Thalasu. Než skončila Druhá válka, zabil Kurdran devět draků. Po válce zůstal u Aliance jako zvěd a jeho zásluhy se staly nevyčíslitelnými.

Když se dozvěděl o otevření Temného portálu do Draenoru, byl Kurdran mezi prvními, kdo se přihlásili jako zvědi Alianční výpravy a ve zničeném světě za portálem velel jednotce gryfích letců. Přestože byl během útoku na Auchidoun zajat, Aliančním jednotkám se podařilo ho osvobodit.


Když Ner'zhul otevřel na Draenoru několik portálů, Kurdran se společníky dobrovolně zůstal v hroutícím se světě, aby pomohl zapečetit všechny portály a zabránil tak zkáze na Azerothu. Považuje se za mrtvého stejně jako jeho přátelům mu byla na památku v Údolí hrdinů ve městě vytesána socha v nadživotní velikosti.

Falstad Wildhammer

Falstad Drakobijec

Falstad Wildhammer také známý jako Falstad Drakobijec je nejvyšší thán Wildhammerského kmene.

Falstad byl ctěný Wildhammerský jezdec na gryfonu, který velel malé jednotce letců, jenž strážili pobřeží Lordaeronu před aktivitami draků během Druhé války. Se svými druhy uchránil město Hasic před jistou zkázou a pomohl lidskému čaroději Rhoninovi a jeho společníkům dostat se přes moře do Khaz Modanu. Během letu byla skupinka přepadena a jeden Falstadův přítel byl zabit. Nicméně na prosbu Vereesy Windrunner, Falstad pokračoval do Khaz Modanu. Později se za pomoci klanu pravděpodobně Bronzebeardských trpaslíků dostal až do Grim Batolu kde pomohl Rhoninovi osvobodit rudou dračí královnu Alexstrazsu.

Po smrti nejvyššího thána Maza Drachripa, byl Falstad zvolen jeho nástupníkem a stal se tak nejvyšším thánem a vládcem Wildhammerských trpaslíků.

Kouzelník-thán Thaurissan

Thaurissan

Kouzelník-thán Thaurissan (nebo pouze Thaurissan) byl vůdce kmene Temné železo během Války tří kladiv. Když byli ve městě pod horou poraženi Bronzebeardy, Thaurissan a jeho klan odešli do Redridgeských hor. Tam nechal vybudovat město, které neslo jeho jméno, prohlásil se císařem Temného železa a začal osnovat pomstu proti svým trpasličím bratrům.

Za několik let zaútočili temní na oba zbývající kmeny. Thaurissan sám vedl útok na Ironforge, zatímco jeho žena Modgud napadla Grim Batol, kde sídlili Wildhammeři.


Po dlouhé bitvě Madoran Bronzebeard porazil Thaurissana, který se dal na ústup. Dobře si uvědomoval, že pokud Modgud prohraje, brzy ho skřípnou spojená vojska Bronzebeardů a Wildhammerů, kterým se neubrání. Jeho obavy byly více než oprávněné. Modgud zemřela rukou thána Khardrose Wildhammera a její vojska byla zničena, když jim do zad vpadli Bronzebeardi spěchající na pomoc Wildhammerům.

Po zjištění, že nadvlády nad všemi trpaslíky nedokáže dosáhnout silami vlastních vojáků a s tušením brzkého útoku Thaurissan se svou Sedmou vyvolali pána ohně Ragnarose, který měl jednou provždy zničit nepřátele Temného železa. Hluboce však podcenili sílu nejmocnějšího elementála. Ve zkáze, která následovala byl Thaurissan, Sedma i mnoho dalších temných trpaslíků zabit. Veliký kus Redridgeských hor byl zničen a uprostřed spálené a zdevastované země vyrostla vysoká černá hora.

Současný vládce kmene je Dagran Thaurissan, potomek kouzelníka-thána Thaurissana.

Modgud

Manželka kouzelníka-thána Thaurissana, jež během Války tří kladiv vedla útok na pevnost Wildhammerů Grim Batol. Svými kouzly dokázala prolomit brány pevnosti a zničit ji. Nakonec byla v bitvě zabita vládcem Wildhammerů Khardrosem Wildhammerem.

Ačkoliv byla Modgud poražena, prokletá nákaza se šířila Grim Batolem a ten se stal neobyvatelným. Wildhammeři proto odešli do Hinterlands. Temní trpaslíci, kteří po prohrané bitvě uprchli do hlubin Grim Batolu byli Modgudiným prokletím přetvořeni do zvrácené podoby sebe sama.

Dagran Thaurissan

Dagran Thaurissan

Císař Dagran Thaurissan je současný vůdce kmene Temného železa. Stejně jako ostatní trpaslíci kmene, i on slouží pánu ohně Ragnarosovi. Nevládne svým lidem z města vybudovaného svým předkem, ale z hlubin hory Blackrock, poblíž vstupu do Molten Core, sídla Ragnarose. Trpaslíci Temného železa mají svá sídla nejen v hoře, ale i v Searing Gorge na severu a Plamenných stepích na jihu. Císař také vyslal několik agentů a diplomatů do Gnomereganu, pravděpodobně s nabídkou spojenectví s tamním samovládcem Siccem Thermapluggem.

Dagran také okouzlil dceru krále Bronzebeardů Moiru, která očekává potomka, napůl Bronzebearda a napůl Thaurissana, který se stane nástupníkem obou trůnů Ironforge i Shadowforge.