Válka o Hvozd

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Válka o Hvozd
Konflikt:
Hranicni brana.jpg
Sporná hranice mezi Lordaeronem a Hvozdem
Trvání: 1. 1. 618 [26]11. 5. 619 [27]
Naplánováno: {{{plánováno}}}
Cíl: {{{cíl}}}
Místo: Provincie Hvozd, Lordaeron
Casus belli: Odtržení dřívějšího panství Altgrad od Lordaeronu a vyhlášení se nezávislým územím
Výsledek: Kapitulace Altgradu, vyhnanství arcimága Arugala
Změny území: Území království Altgrad přešlo pod Lordaeronské království
Strany
Lordaeron flag.png Lordaeron
Lordaeron alliance flag.png Lordaeronská aliance
Altgrad flag.png Altgrad
Velitelé
Lord Fenris Král Silverlaine
Arcimág Arugal
Síla
Ztráty
Významné bitvy:
Bitva o Ambermill

Válka o Hvozd byl ozbrojený konflikt mezi Lordaeronským a Altgradským královstvím na začátku sedmého století.

Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

Příčina

Lord Fenris jakožto oficiální správce provincie Hvozd měl za úkol ve své provincii udržet pořádek a mír. Nicméně jižnímu šlechtici Silverlainovi se nelíbil způsob, jakým Fenris využívá přírodní zdroje a obyvatele na území svého panství. Díky tomu, že během Třetí války Silverlaine poskytl civilistům zázemí ve své pevnosti měl podporu i civilního obyvatelstva a rozhodl se proto své panství osamostatnit.

Začátkem roku 26 proto vystoupil s projevem, kterým vyslovil nezávislost svého území, které vyhlásil Altgradským královstvím. Území nového království tak mělo sahat přes jižní část Lordaeronu až k celní bráně zhruba vprostřed provincie.

Vyhlášení samostatnosti mělo za následek uzavření hranic všech okolních království, navíc Lordaeron vyhlásil Altgradu válku.

Průběh

Lordaeron ani Altgrad neměli dostatek mužů v armádě pro ofensívu. Konflikt tak zůstal ve fázi studené války - obě strany měly dostatek mužů na svou obranu, ale nedokázali účinně zaútočit na toho druhého. Výsledkem tak byla spíše ekonomická válka, neboť Altgrad neměl stálý přísun kovů a zbrojního zboží, zatímco Lordaeron naopak trpěl nedostatkem potravin.

Konec války

V dubnu roku 619 lord Fenris nařídil zajmout Ambermill, kam se přeplavil se svým vojskem. Díky úspěšné akci rozvědky se okupace Ambermillu obešla bez jakýchkoliv ztrát na životě. V dobytém městě byl zřízen štáb s místním velením armády.

Po několika spíše záškodnických akcích bylo vedení města Pyrewood převzato rebely a Altgradu tak zůstalo jako jediné území Pevnost Silverlaine. Arcimág Arugal, toho času královský rádce Altgradu, ve snaze o ukončení války dal krále Silverlaina uvrhnout do žaláře, sám převzal iniciativu nad královstvím. Po vyjednávání s Lordaeronem byla Altgradská armáda rozpuštěna a Arugal vydal pevnost do rukou Fenrisovi. Lord Fenris výměnou za to nepožadoval po poraženém Altgradu žádné sankce, jen Arugalovi bylo zakázáno pobývat dále na území Lordaeronu.