Vlčí hlídka

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Vlčí hlídka
Žoldáci
Hlidka tabard.jpg
Varkoč Vlčí Hlídky
Příslušnost: Nezávislí
Rasy: {{{Rasy}}}
Povolání: {{{Povolání}}}
Hlavní sídlo: Pyrewood/Krásno
Sídlo (sídla): {{{Sídlo}}}
Vůdce: Failon Truestealth
Oblast působení: {{{Oblast}}}
Přesvědčení: {{{Přesvědčení}}}
{{{Poznámky}}}

Vlčí hlídka je známou žoldáckou kumpanií. Momentálně sídlí v Pyrewoodu, posledním stojícím městě provincie Hvozd. V jejím čele aktuálně stojí Failon Truestealth.

Historie

Vlčí hlídka byla založena jako žoldácká frakce armády Lordaeronu na podzim roku 619. Jejím kmotrem, a vůbec strůjcem byl tehdejší purkrabí pyrewoodský, kontroverzní elf Luna. Vlčí hlídka měla být pádnou odpovědí na požadavky lorda Fenrise k zabezpečení města, ochranu samotného purkrabího a konečně, účinnou zbraní proti worgenům, kteří v té době uchvacovali Hvozd.

V prvních týdnech jejího fungování se Hlídka netěšila moc dobrému jménu. Ale tak už to bývá, když mezi ovce přijde vlk. Postupem času si však vybudovala respekt a jméno. Jak ve městě, tak hlavně mimo něj. Každodenní výpravy do nejtemnějších koutů Hvozdu však vzbuzovaly nejen úctu, ale i závist ze strany těch, co do Hlídky nebyli přijati, co vedle Hlídky vypadali jako neschopní sedláci.

Přišly první vážnější konflikty. Ať už kvůli pravomocem, zbytečné surovosti členů Hlídky, nebo prostě z již zmiňované žárlivosti. Všechno to eskalovalo v zatčení všech žoldáků, purkrabího na rozkaz lorda Fenrise. I když byli Vlci po jedné dlouhé noci ve vězení propuštění, dostalo se jim omluvy, byla Hlídka nucena se reorganizovat na nátlak ze strany hradu. Velitelem se stal nejzkušenější z Vlků, Arthor Lightsword, a elf Luna, purkrabí, nesměl být s Hlídkou nadále spojován. Aspoň ne oficiálně.

Hlídka dále fungovala, worgeni byli z Hvozdu naprosto vytlačeni a konečně bylo zase po stezkách bezpečno. V posledních chvílích své právoplatné existence se Hlídka zasloužila o vyčištění severního dolu od zla, kterým byli pavouci. Nikdo je za to však nestihl poplácat po ramenech, ještě té noci byli Vlci rozpuštěni, když se připletli do situace, která vedla ke zmrzačení lorda Fenrise.

V dalších měsících byla Hlídka aktivní jen neoficiálně. Její hlavní sídlo se přesunulo do Krásna, které dostal do správy Luna. Vlci od té doby působili jen jako nájemní žoldáci, po většinu času na projektech vedených právě krásným elfem. Aspoň do doby, než byl režímem popraven.

Po smrti Luny Hlídka slibovala jeho pomstu, nikdy k ní však nedošlo. Začali ale zase nabírat členy a působit veřejně. Po pádu severu provincie se Vlci přesunuli do Pyrewoodu, poslední lidské bašty provincie Hvozd.

Po několika úspěšných letech kdy se hvozd zbavil worgení hrozby se hlídka odmlčela, někteří členové nedělali hlídce dobrou pověšt a proto se několikrát schylovalo k jejímu zrušení. Při posledním setkání hlídky kdy se projednávala budocnost došlo ve hlídce k rozepři která vyústila k osudnému souboji mezi Sirem Arhtorem Lightswordem a Galendorem Rudým.

Po souboji ve kterém zesnul všemi milovaný Lightsword se hlídka rozhodla že bude pokračovat s novým vedením hlídky.

Identita

Pokud se Vlčí hlídka něčím liší od ostatních armádních složek, je to nesporně loajalita, kterou žoldáci projevují svému veliteli. Pevné přátelské vztahy, odhodlání položit život za svého bratra, sestru, to vše je psaným, nepsaným kodexem této žoldnérské organizace.

Hlídka si také vyrobila vlastní varkoče. Černá je jejich barva, s šedým lemem. Dominantou je pak šedá vlčí tlama cenící zuby, znázorňující surovou povahu Hlídky, její nepoddajnost a odhodlanost.

Po noci strávené ve vězení, kdy neměli jak provokovat stráže, sepsal Luna krátký, avšak výstižný popěvek, který Vlci ihned přisvojili. Tak vznikla Vlčí hymna. Teď, když má být prolita krev, nebo při společenských událostech, slova této hymny zní.

Členové

Vzhledem k tomu, že Hlídka nepřijímá jen tak někoho, jen málo členů přišlo a zase odešlo. Většina z nich je stálých, loajálních svým barvám.

              vlci_hlidka_by_arthorlightsword-d6mw1vy.jpg

{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =