Zájezeří

Z Nostalgia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Zájezeří
Zajezeri.jpg
Zájezeří
Příslušnost: Syndikát
Typ: Zemědělská ves
Populace: {{{Populace}}}
Sídla: {{{Sídla}}}
Hlavní jazyk(y): {{{Jazyk}}}
Architektura: {{{Architektura}}}
Místní zřízení: {{{Vláda}}}
Stráž: {{{Stráž}}}
Lokalita: Střední Hvozd, jižní Lordaeron
Současný vládce
Syndikátský velitel Peritus
Předchozí vládci
Lord Fenris
Souřadnice [{{{Souřadnice}}}]


Nostalgia-n-hvozd.png Tato sekce zahrnuje obsah dostupný pouze ve Hvozdu.

Zájezeří je vesnice vzniklá z bývalé Valganovy usedlosti na severu Hvozdu. Leží na nížinatém pobřeží Lordamerského jezera. Své jméno má podle své polohy, vůči Kaer Fenris totiž leží de facto za jezerem Lordamere. Celá ves oficiálně spadá pod správu Lorda Fenrise, vládce Severní provincie, avšak v současnosti je pod kontrolou Syndikátu, který ves opravil. Zároveň je jedinou lidskou državou na severu provincie.

Historie

Před vpádem pohromy byl statek ve vlastnictví velkostatkáře Valgana, který se o něj staral a zásoboval obilím značnou část severního Hvozdu. Avšak během vpádu Pohromy se zarytě pokoušel bránit svůj majetek a nakonec byl zabit, avšak statek jako takový nebyl Pohromou nijak zvlášť poničen. Poté, co pohroma odtáhla a začali přicházet uprchlíci z Hearthglenu, kteří chtěli ve Hvozdu začít nový život, vystřídal původně pustý statek několik majitelů. Prvním z nich byl trojlístek hraničáře Dragana, kněžky Tarii a trpaslíka Mardoka. Avšak Mardok byl popraven, čemuž se snažil zabránit vší silou Dragan, který si v bezvýchodné situaci vrazil dýku do prsou. Poté správu nad farmou převzal Vojdar spolu s Kassandrou Rayal, který statek důkladně opevnil palisádou a podnítil jeho největší rozvoj do současné podoby malé vesnice. Poté, co Vojdar odešel neznámo kam a už se nevrátil, byl do Zájezeří nastěhován řád Stříbrné ruky, aby zde mohl přezimovat. Ten se však postupně rozpadl a v nedávné době se část paladinů odtrhla a vydala se svou vlastní cestou do Altgradu, kde narukovala do služeb krále Silverlaina. Farma pak střídala správce a později lehla popelem na příkaz Mallena Gahhrona, poté byla ves dlouhou dobu opuštěná, až do doby, než si u ní vybudoval základnu Syndikát a Zájezeří záhy poté znovu vystavěl a osil pole. Nyní se nachází Zájezeří několik metrů od vytyčené hranice mezi Syndikátem a Opuštěnými.

Na podzim roku 622 byla farma opět významně poničena, pro změnu vpádem tuctu orgů vedených svými mágy, kteří opravdu kouzly nešetřili a rozmetali část hradeb. Většina syndikátu se stáhla, ztráty měl Syndikát minimální.

Zeměpis

Zájezeří leží v severní části Hvozdu, na východním pobřeží jezera Lordamere. Z části se nachází na ostrohu nad strží, kudy vytékal jediný odtok z jezera, potok Podskalák. Ten však byl uměle zavalen a z potoka zbylo pouze malé údolí. Půda vesnice se pohybuje od neúrodných podzolů a malých skal, jež jsou z velké části zastavěny usedlosti až k úrodné hnědozemi s dostatkem spodní vláhy. To je způsobeno blízkostí velkého vodního zdroje a zabezpečuje úrodnost půdy i při delším suchu.


{{#switch:

 | subgroup

| child = | #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =

| #default =