Skip to main content

Organizace Akademie

Stavba Akademie Falthrien na ostrově Sunstridera, je ustanovena defacto jako rektorát Quel'thalasské akademie. Dostává příkazy z Magisterských teras na ostrově Quel'danas a řídí jednotlivá pracoviště po celém Quel'thalassu, která se pak věnují jednotlivým oborům.