Skip to main content

Stratholme

 

Raná historie Stratholmu

Po skončení Trollích válek a s jistotou krále Thoradina na trůnu Arathoru, mnoho lidí začalo kolonizovat dosud nehostinné a trolly zamořené oblasti severní části toho, co momentálně známe jako Lordaeron. Tito osadníci zde přišli přibližně 2700 let před událostmi Temného Portálu, a založili tak nové usedlosti kmene Arathi. 

V průběhu Trollích válek došlo rovněž k růstu následování víry ve Světlo, s pevným ucelením až o několik století později v Lordaeronu. Právě na území toho co momentálně známe jako Eastweald, docházelo ke stavbě vůbec prvních chrámů a kostelů, a mezi nimi rovněž byl i Stratholme (Temple of Light - jedno z nejposvátnějších míst vůbec). 

Postupem času region připadl království Lordaeronu.

 

Období druhé války

Stratholme bylo druhé největší město Lordaeronu, právě zde, v Alonsově kapli (Alonsus Chapel), arcibiskup Alonsus Faol založil Řád Stříbrné ruky, a představil jeho pět prvních členů (Turalyon, Saidan Dathrohan, Tirion Fordring, Uther a Gavinrad).

V období druhé války, odpadlé jednotky Alteracu zde na čas přebývaly, aby mohly být přepraveny do Hlavního města Lordaeronu na výslech. Město rovněž mělo významný přístav, a významnou produkci různých olejů. Horda v průběhu války zabavila významnou dodávku, načež město vyplenila. Se zničením města došlo k odříznutí mezi Lordaeronem a Quel'thalasem. 

V období druhé války rovněž došlo ke slavnému soudu Tiriona, za ochranu orka jménem Eitrigg, v Síni spravedlnosti (Hall of Justice - významné místo, s četnými vlajkami reprezentující národy Aliance). Soud byl veden samotným Utherem a přihlížený vůdci jednotlivých národů. Tirion byl shledán vinným, zbaven všech práv a ctí, a poslán do exilu. Den na to bylo město napadeno malou, ale schopnou skupinou orkských nájezdníků, vedených Thrallem, s úmyslem osvobozen Eitrigga, s nímž potom Tirion uprchl. 

 

Období třetí války

Před vypuknutím třetí války, morová nákaza Pohromy dosáhla zásob obilí z Andorhalu, které bylo následně populací Stratholmu zužitkováno. Mal'Ganis si toto město vybral záměrně, bylo rozsáhle, hustě osídlené a velice významné pro region. Rovněž zde bylo svaté místo všech věřících ve Světlo, protože zde byl založen Řád Stříbrné ruky. Zničení města znamenala ztráta kontroly v celém Eastwealdu. 

S příchodem prince Arthase Menethila, Uthera, a Jainy Proudmoore (která byla pověřena Kirin Torem záležitost moru prozkoumat) spolu s oddílem nejlítějších bojovníků se zjistilo, že nákaza již byla dost zásadně rozšířená mezi obyvatelstvo. Princ Arthas proto nařídil očistu města, aby předešel převratu města v základnu Pohromy. Byli proto vyvražděni všichni dosud nepřeměnění obyvatelé. Došlo zde k rozkolu, protože velká část bojovníků, pod vedením Uthera a Jainy, se rozhodla silně kontroverzního aktu nezúčastnit. 

Průběh vyhlazení populace města byl závod o čas, protože pán děsu Mal'Ganis sám již začal probouzet nemrtvé, a hrozilo "převrácení" celého města do stavu nemrtvosti. Kněžka Eris Havenfire se snažila lidi masakru uchránit, a tak nakažené měšťany chtěla vést do Hearthglenu, ale byli zmasakrováni Pohromou sotva se dostali za hradby. 

Očištění města znamenalo i jeho neodvratný konec. 

Mnoho padlých paladinů bylo přivedeno zpět Pohromou jako Páni smrti (deathlords), pravděpodobně vedeni zkažeností, stali se z nich mocná navrácená stvoření, která podobně jako Arthas následně likvidovala města v Lordaeronu. 

Samotné město Stratholme bylo Pohromou dobyto až o něco později, a Řád Stříbrné ruky se sice snažil vůči Pohromě zakročit prostřednictvím stvoření svěcené vody, ta ale nikdy nebyla použita kvůli rychlosti Pohromy. Krátce po dobytí města se mág Ras Frostwhisper dostavil, aby slíbil věrnost Králi lichů, za pomoci Menethilova daru (Menethil's gift). S odchodem Arthase z města se vedení ujal Kel'Thuzad, který nad zamořený les před branami města nechal umístit svoji nekropoli, Naxxramas.

Nedávné události 

Po ukončení třetí války, do města přišli zbytky rytířů Řádu Stříbrné ruky (Brigitte Abbendis, Alexandros Mograine, se synem Darionem a Renaultem,  Saidanem Dathrohanem a Taelanem Fordringem. Všichni byli krátce na to napadeni Pohromou, přičemž Saidan byl oddělený od skupiny, a zabit Balnazzarem, který jeho tělo ovládl. Rytíři nakonec z města společně uprchli.

Později Renault, vedený Balnazzarem - Saidanem, podvedl Alexandrose a kněze Fairbankse (rádce Alexandrose), a vyslal je do Stratholmu na záchranu Dariona...

(Nejsem si plně jistý okolnostmi, potenciálně upravitelná část textu...)